• Wtorek, 23 kwietnia 2024
X

Jeśli nie teraz to kiedy? Rosomak BMS

Bez systemu wsparcia dowodzenia szczebla taktycznego BMS (Battle Management System) nie będzie mowy o efektywnie przeprowadzonym Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Tego wymaga optymalne wykorzystanie możliwości pozyskiwanego zaawansowanego sprzętu i uzbrojenia, ale i współczesne pole walki, w którym świadomość sytuacyjna i skuteczna reakcja na zdarzenia w czasie zbliżonym do rzeczywistego są jednymi z ważniejszych warunków do uzyskiwania przewagi na polu walki.

Na potrzeby Sił Zbrojnych RP od blisko dekady pod kryptonimem Rosomak BMS prowadzony jest projekt System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB). Jak wskazuje nazwa, początkowo został on ukierunkowany na opracowanie i wdrożenie modułu dla pododdziałów zmotoryzowanych wyposażonych w KTO Rosomak, ale w przyszłości stać się ma wzorcem dla innych elementów Wojsk Lądowych. Bieżący rok dla obecnego postępowania prowadzonego w ramach Rosomak BMS powinien być przełomowy i przynieść konkretne decyzje. Materiał przygotowany został z wykorzystaniem informacji dostępnych w domenie publicznej oraz odpowiedziom uzyskanym z PGZ SA.

Pojawienie się systemów zarządzania walką wynika oczywiście z ciągłej potrzeby rozwoju zdolności wojsk, którym w sukurs przyszły zdobycze technologiczne. Współczesne działania bojowe wymagają wysokiej zdolności do pozyskiwania informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, ich analizowania i wykorzystania, aby przełożyć ją na przewagę w starciu zbrojnym. Utrzymanie odpowiednich reżimów dotyczących efektywnego i terminowego wykorzystania informacji możliwe jest dzięki systemom informatycznym wspierającym zapewnienie świadomości sytuacyjnej i zarządzanie walką (BMS). Podstawowym modułem funkcjonalnym dla systemu jest batalionowa grupa bojowa (batalionowa grupa taktyczna, taktyczna grupa bojowa). To w jej ramach budowany jest system obejmujący wszystkie szczeble batalionu, od pojedynczego spieszonego żołnierza, poprzez drużynę, pluton, kompanię, zasoby przydzielone do wykonania zadania, a skończywszy na samym jego dowództwie.

BMS tworzy system teleinformatyczny umożliwiający przetwarzanie informacji w zakresie sytuacji wojsk własnych (w tym ich parametrów logistycznych), sytuacji przeciwnika, danych geograficznych oraz meteo. Dzięki temu BMS może wypełniać funkcję informacyjną, zapewniając komunikację i wymianę danych pomiędzy elementami (węzłami) systemu, wspomagając również procesy dowodzenia – z użyciem zaawansowanych analiz i kalkulacji, a coraz częściej i elementów sztucznej inteligencji. Wyzwaniem dla systemu jest zatem przetwarzanie bardzo dużych (i wraz z rozbudową zdolności rozpoznawczych i do kumulacji danych coraz większych) zbiorów informacji w krótkim czasie i ich skuteczne filtrowanie, następnie bezpieczne i pewne przekazywanie w zależności od potrzeb użytkownika. Inne wymagania i oczekiwania wobec informacji będzie miał dowódca pojedynczego wozu bojowego, a zdecydowanie szerszy pakiet możliwości niezbędny jest dla dowódcy batalionowej grupy bojowej. Do grupy wyzwań zaliczyć należy również zapewnienie łączności, w którym działają narzędzia walki radioelektronicznej oraz pasywnej i aktywnej ingerencji w sferę cyber.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X