• Sobota, 15 czerwca 2024
X

Lotnictwo morskie Hiszpanii

Lotnictwo Hiszpańskiej Marynarki Wojennej ma długą i bogatą historię. Pięć lat temu obchodziło setną rocznicę utworzenia, a za dwa lata obchodzić będzie 70. rocznicę reaktywacji. Choć pozostaje w cieniu Wojsk Lotniczych (Sił Powietrznych) i Lotnictwa Wojsk Lądowych, to odgrywa istotną rolę w strukturze hiszpańskich sił zbrojnych. Do tej pory nie doczekało się jednak wymiany eksploatowanych od kilku dekad statków powietrznych na maszyny nowej generacji. Proces ten rozpocznie się dopiero w bieżącej dekadzie, ale kilka kwestii – m.in. pozyskanie następców pionowzlotów Harrier II Plus – wciąż pozostaje otwartych.

Hiszpania (hiszp. España) – oficjalnie Królestwo Hiszpanii (Reino de España) – to państwo leżące w południowo-zachodniej Europie, głównie na Półwyspie Iberyjskim, a także na Balearach na Morzu Śródziemnym, Wyspach Kanaryjskich na Oceanie Atlantyckim, wielu mniejszych wysepkach oraz enklawach w północnej Afryce (Ceuta i Melilla). Na zachodzie graniczy z Portugalią, na północnym-wschodzie z Francją i Andorą, na południu z brytyjskim Gibraltarem, a przez Cieśninę Gibraltarską oraz Ceutę i Melillę z Marokiem. Jest członkiem m.in. Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przynależność do NATO jest fundamentem hiszpańskiej polityki bezpieczeństwa.

Hiszpańska Marynarka Wojenna (Armada Española; ang. Spanish Navy) jest jednym z trzech rodzajów Sił Zbrojnych Hiszpanii (Fuerzas Armadas de España) obok Wojsk Lądowych (Ejército de Tierra) i Wojsk Lotniczych (Ejército del Aire). Jej głównym zadaniem jest ochrona i obrona wybrzeży, wód terytorialnych i rozległej morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej (Exclusive Economic Zone, EEZ). Integralną częścią Marynarki Wojennej jest lotnictwo morskie, przeznaczone do ochrony zespołów floty, wsparcia logistycznego i ogniowego piechoty morskiej, wsparcia operacji desantowych i specjalnych, zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) i nawodnych oraz celów lądowych, przewozu ludzi i ładunków (w tym zaopatrywania okrętów na pełnym morzu), poszukiwania i ratownictwa, ewakuacji chorych i rannych, obserwacji i rozpoznania.

Marynarka Wojenna współpracuje z innymi rodzajami sił zbrojnych i agencjami państwowymi w celu ochrony bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli Hiszpanii w kraju i za granicą, a w sytuacjach poważnego zagrożenia (np. katastrof, klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych) lub innych potrzeb publicznych wspiera działania prowadzone przez inne organizacje, instytucje i służby państwowe. Uczestniczy również aktywnie w operacjach i misjach zagranicznych (bojowych, stabilizacyjnych, pokojowych, humanitarnych i innych) pod egidą NATO, Unii Europejskiej i ONZ.

Wśród operacji zrealizowanych w minionych 30 latach, w których uczestniczyło lub wciąż uczestniczy lotnictwo Hiszpańskiej Marynarki Wojennej, można wymienić: blokadę morską Jugosławii w 1993 roku (operacja „Sharp Guard”) z użyciem śmigłowców 3. i 10. Eskadry; misję pomocy humanitarnej dla Hondurasu, Nikaragui, Salwadoru i Gwatemali w 1998 roku po przejściu huraganu „Mitch” (operacja „Alfa-Charlie”) z użyciem śmigłowców 3. Eskadry na pokładzie okrętu desantowego Galicia; operację „Enduring Freedom” w Afganistanie w 2002 roku z użyciem śmigłowców 3., 5. i 10. Eskadry; misję pomocy humanitarnej dla Indonezji w 2005 roku po niszczycielskiej fali tsunami („Solidarity Response”) z użyciem śmigłowców 3. Eskadry na pokładzie okrętu Galicia; misję obserwacyjną w Libanie w 2006 roku w celu monitorowania zawieszenia broni pomiędzy walczącymi stronami („Libre Hidalgo”) z użyciem śmigłowców 5. Eskadry na pokładzie okrętu Galicia; operację pokojową w Bośni i Hercegowinie w 2008 i 2009 roku („Althea”) z użyciem śmigłowców 5. Eskadry; misję pomocy humanitarnej dla Haiti w 2010 roku po katastrofalnym trzęsieniu ziemi („Hispaniola”) z użyciem śmigłowców 3. i 5. Eskadry na pokładzie okrętu desantowego Castilla; operację antyterrorystyczną „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym od 2001 roku; operację antypiracką „Atalanta” na Oceanie Indyjskim koło Rogu Afryki od 2009 roku; operację „Sofia” w celu przeciwdziałania przemytowi ludzi na Morzu Śródziemnym od 2015 roku; operację przeciwko tzw. państwu islamskiemu w Iraku w latach 2017–2019 („Inherent Resolve”).

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X