• Wtorek, 25 czerwca 2024
X

Lotnictwo morskie Republiki Korei

Marynarka Wojenna Republiki Korei i podlegający jej Korpus Piechoty Morskiej dysponują własnymi jednostkami lotniczymi. Ich zadaniem jest patrolowanie mórz otaczających Koreę, wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych i nawodnych, zwiad i rozpoznanie, poszukiwanie i ratownictwo, transport personelu i ładunków z lądu na okręty na pełnym morzu i odwrotnie oraz pomiędzy okrętami, wsparcie sił specjalnych i pododdziałów piechoty morskiej, ewakuacja rannych i poszkodowanych, przewóz VIP-ów oraz holowanie celów powietrznych. Do końca dekady nastąpi znacząca rozbudowa ich stanu liczebnego.

Republika Korei (kor. Daehan Minguk), nazywana popularnie Koreą Południową (Hanguk), to państwo leżące w Azji Wschodniej w południowej części Półwyspu Koreańskiego i na pobliskich wyspach (największa z nich to Czedżu). Na lądzie graniczy tylko z Koreą Północną – oba kraje rozdziela linia demarkacyjna i strefa zdemilitaryzowana o szerokości czterech kilometrów przebiegająca mniej więcej wzdłuż 38 równoleżnika. Przez Cieśninę Koreańską i Morze Japońskie Korea Południowa sąsiaduje z Japonią, a przez Morze Żółte z Chinami.

Konflikt toczony na Półwyspie Koreańskim w latach 1950–1953 zakończył się jedynie podpisaniem rozejmu, a nie traktatu pokojowego. Oba państwa koreańskie – Republika Korei i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna – pozostają więc formalnie w stanie wojny. Stosunki między nimi są napięte i dalekie od normalizacji, a prowokacyjna polityka reżimu północnokoreańskiego doprowadzała już w przeszłości do wielu incydentów zbrojnych, na szczęście na niewielką skalę. Wysokie ryzyko wybuchu otwartego konfliktu sprawia, że Korea Południowa utrzymuje jedne z największych sił zbrojnych na świecie. Ich pierwszoplanowym zdaniem jest odparcie ewentualnej agresji północnego sąsiada i zniszczenie jego potencjału militarnego. W zakresie bezpieczeństwa i obrony rząd w Seulu polega również na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, które utrzymują na jej terytorium liczny kontyngent wojskowy.

Marynarka Wojenna Republiki Korei (kor. Daehanminguk Haegun; ang. Republic of Korea Navy, ROKN) jest jednym z trzech rodzajów Sił Zbrojnych Republiki Korei (Daehanminguk Gukgun; Republic of Korea Armed Forces), obok Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. Jej misją jest ochrona i obrona interesów morskich państwa, wód terytorialnych, wybrzeży, portów i szlaków żeglugowych. Integralną częścią Marynarki Wojennej jest lotnictwo morskie, przeznaczone do wykonywania szerokiego spektrum zadań: patrolowania mórz otaczających Koreę, wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych, zwiadu i rozpoznania, poszukiwania i ratownictwa, transportu personelu i ładunków z lądu na okręty na pełnym morzu i odwrotnie oraz pomiędzy okrętami, wsparcia sił specjalnych Marynarki Wojennej (zespołów abordażowych, nurków-saperów) i pododdziałów piechoty morskiej, ewakuacji rannych i poszkodowanych, przewozu VIP-ów, holowania celów powietrznych. Do realizacji tych zadań lotnictwo Marynarki Wojennej dysponuje obecnie około 65 samolotami i śmigłowcami.

Korpus Piechoty Morskiej Republiki Korei (Daehanminguk Haebyeongdae; Republic of Korea Marine Corps, ROKMC), będący komponentem lądowym sił morskich przeznaczonym do realizacji
operacji desantowych i szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, jest samodzielną formacją podlegającą Marynarce Wojennej. Dysponuje własnymi jednostkami lotniczymi, mającymi obecnie 29 śmigłowców przeznaczonych do transportu żołnierzy i sprzętu.

Struktura organizacyjna

Najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą sił zbrojnych jest prezydent republiki, który wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Cywilny nadzór administracyjny nad siłami zbrojnymi sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej (Gukbangbu; Ministry of National Defense, MND), które odpowiada za wdrażanie i realizowanie polityki obronnej oraz wytycznych prezydenta. Ministrowi obrony podlega bezpośrednio przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów, będący operacyjnym dowódcą Sił Zbrojnych. Od 5 lipca 2022 roku funkcję tę pełni generał (daejang) Kim Seungkyum z Wojsk Lądowych. Stałymi członkami Kolegium Szefów Sztabów Republiki Korei (Daehanminguk Habdong Chammobonbu; ROK Joint Chiefs of Staff) są szefowie sztabów rodzajów sił zbrojnych.

Szef Sztabu Marynarki Wojennej (Haegun Chammochongjang; Navy Chief of Staff) odpowiada za przygotowanie personelu, sprzętu i infrastruktury sił morskich do realizacji zadań wynikających z ustawy o obronie narodowej oraz zleconych przez przewodniczącego Kolegium Szefów Sztabów. Od 27 maja 2022 roku funkcję tę pełni admirał (daejang) Lee Jongho. Kwatera Główna Marynarki Wojennej (Haegun Bonbu; Naval Headquarters) znajduje się w Gyeryongu. Wszystkie siły operacyjne Marynarki Wojennej – nawodne, podwodne, lotnicze, przeciwminowe, desantowe, specjalne i szkolenia operacyjnego – podlegają Dowództwu Operacyjnemu Marynarki Wojennej (Haegun Jagjeon Salyeongbu; Naval Operations Command).

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X