• Wtorek, 23 kwietnia 2024
X

Lotnictwo Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dysponuje aż czterema służbami lotniczymi. Swoje formacje lotnicze mają: Policja, Gwardia Narodowa, Państwowa Służba Graniczna oraz Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

W Ukrainie centralnemu organowi wykonawczemu powierzone są takie kwestie jak obrona cywilna, ratownictwo, postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, ochrona ludności i terytoriów przed sytuacjami nadzwyczajnymi, zapobieganie tym sytuacjom i reagowanie na nie oraz usuwanie ich skutków. Najpierw takim organem było utworzone w 1996 roku Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności Ukrainy przed Konsekwencjami Katastrofy w Czarnobylu. W 2003 roku do tego ministerstwa przekazano z MSW Państwową Straż Pożarną, a w 2005 roku Wojska Obrony Cywilnej. W grudniu 2010 roku zreorganizowano je w Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ukr. Ministerstwo znadzwyczajnych sytuacji; МNS). Po dwóch latach zamiast tego ministerstwa utworzono Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ukr. Derżawna służba znadzwyczajnych sytuacij; DSNS), podporządkowaną Ministerstwu Obrony. Takie podporządkowanie cywilnej z zasady służby było jednak absolutnie nielogicznie i w kwietniu 2014 roku przekazano ją do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Organizacja
W strukturze DSNS Ukrainy istnieje Departament Lotnictwa i Lotniczego Poszukiwania i Ratownictwa. Jest on samodzielnym pionem strukturalnym DSNS i podlega bezpośrednio pierwszemu zastępcy przewodniczącego DSNS, do którego kompetencji, zgodnie z podziałem obowiązków, należy kwestia szkolenia, wykorzystania lotnictwa i organizacji lotniczego poszukiwania i ratownictwa.
Jednostka Lotnicza (wówczas jeszcze Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności Ukrainy przed Konsekwencjami Katastrofy w Czarnobylu) została utworzona w 1999 roku jako 300. Samodzielny Specjalny Oddział Lotniczy. Ma on korzenie wojskowe, ponieważ powstał na lotnisku Niżyn (obwód czernichowski) w wyniku reorganizacji 18. Samodzielnej Eskadry Rozpoznania Dalekiego Zasięgu, pozostałej po 199. Samodzielnym Pułku Rozpoznania Dalekiego Zasięgu, wyposażonym w samoloty Tu-22R. Lotnisko Niżyn doskonale nadaje się do bazowania oddziału lotniczego, ma bowiem betonowy pas startowy o długości 3000 × 80 metrów i jest przystosowane do przyjmowania statków powietrznych różnych typów o masie do 190 ton, w zwykłych i trudnych warunkach meteorologicznych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Utworzenie tu jednostki lotniczej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych okazało się dobrym sposobem na zagospodarowanie lotniska i uratowanie go przed zniszczeniem.
W 2005 roku 300. Samodzielny Specjalny Oddział Lotniczy został zreorganizowany w Specjalny Oddział Lotniczy (SOL) Operacyjnej Służby Ratowniczej Ochrony Cywilnej (ukr. Specialnyj awiacijnyj zahin Operatywno-riatuwalnoji służby cywilnoho zachystu). Składa się z dowództwa, pododdziałów lotniczych oraz służb pomocniczych. W składzie dowództwa znajduje się sztab, grupa łączności specjalnej, grupa kierowania lotami, służba meteorologiczna oraz grupa finansowa. Głównymi pododdziałami są dwie eskadry lotnicze – samolotów i śmigłowców. Oprócz tego oddział dysponuje służbą lotniczo-inżynieryjną, służbą poszukiwawczo-ratowniczą oraz spadochronową. Do służb pomocniczych należą: jednostka wsparcia lotniczo-technicznego i materiałowego, węzeł łączności, służba medyczna, posterunek gaśniczy, oddział ochrony oraz grupa utrzymania lotniska i obsługi lotów, znajdująca się na lotnisku Kijów-Żulany.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X