• Sobota, 20 lipca 2024
X

Siły Powietrzne Urugwaju

Urugwaj jest jednym z najmniejszych państw Ameryki Południowej i dysponuje niewielkim potencjałem militarnym, a wydatki na siły zbrojne są dość nisko na liście priorytetów. Siły Powietrzne mają tylko nieco ponad 60 statków powietrznych, z których większość ma już za sobą ponad 30, a niektóre nawet ponad 40 lat służby. Jedynymi samolotami bojowymi są przestarzałe A/OA-37B, które już od co najmniej 20 lat wymagają zastąpienia nowoczesnymi maszynami. Podobnie wygląda sytuacja w niemal każdej kategorii sprzętu. Mimo to Urugwajskie Siły Powietrzne realizują szerokie spektrum zadań na terenie kraju i aktywnie uczestniczą w misjach zagranicznych pod egidą ONZ.

Urugwaj, oficjalnie Wschodnia Republika Urugwaju (hiszp. Uruguay, República Oriental del Uruguay), leży w południowo-wschodniej części Ameryki Południowej nad Oceanem Atlantyckim. Pod względem powierzchni terytorium jest drugim po Surinamie (jeśli nie liczyć Gujany Francuskiej) najmniejszym państwem tego kontynentu. Graniczy z Argentyną na zachodzie oraz Brazylią na północy i wschodzie. Swoją politykę w zakresie bezpieczeństwa i obrony opiera na własnych siłach zbrojnych, współpracy regionalnej oraz uczestnictwie w Pakcie z Rio. Korzysta również w tym zakresie z pomocy finansowej i materiałowej Stanów Zjednoczonych.

Urugwajskie Siły Powietrzne (Fuerza Aérea Uruguaya, FAU; ang. Uruguayan Air Force) są jednym z trzech rodzajów Sił Zbrojnych Urugwaju (Fuerzas Armadas de Uruguay), obok Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Ich misją jest obrona honoru, niepodległości, pokoju, integralności terytorialnej i zasobów strategicznych kraju oraz konstytucji i prawa. Główne zadania podczas pokoju to odstraszanie, dozór i ochrona przestrzeni powietrznej kraju oraz współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (m.in. w zakresie poszukiwania i ratownictwa, ewakuacji medycznej, gaszenia pożarów), a podczas obrony kraju – neutralizowanie zagrożeń i uzyskanie przewagi w powietrzu, przewóz ludzi i ładunków oraz rozpoznanie przy współpracy i w ramach wsparcia pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych, a także przejęcie całkowitej kontroli nad ruchem lotniczym na całym terytorium kraju i w obszarze działań bojowych. FAU mają ponad 2800 osób personelu oraz nieco ponad 60 załogowych statków powietrznych (samolotów, śmigłowców i szybowców).

Siły Zbrojne Urugwaju są nieliczne, ale od kilku dekad bardzo aktywnie uczestniczą w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych pod egidą ONZ w różnych regionach świata. Siły Powietrzne angażują się w te operacje od 1992 roku, wysyłając obserwatorów, personel naziemny, a także samoloty transportowe C-130B, KC-130H i C-212 oraz śmigłowce Bell 212. W latach 2003–2009 FAU uczestniczyły w misji w Etiopii i Erytrei (UNMEE), w latach 2008–2011 na Haiti (MINUSTAH), a od 2003 roku działają w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO).

Struktura organizacyjna

Najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas) jest prezydent republiki. Za kierowanie i nadzorowanie działalności sił zbrojnych odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministerio de Defensa Nacional, MDN). W jego strukturze funkcjonuje Sztab Generalny Obrony (Estado Mayor de la Defensa), będący najwyższym wojskowym organem dowódczo-sztabowym. Do jego kompetencji należy opracowanie doktryny i planowanie koncepcji wspólnego działania Sił Zbrojnych, analiza i ocena scenariuszy strategicznych, planowanie logistyczne na poziomie ministerialnym (szczególnie w zakresie systemów uzbrojenia, łączności, sprzętu i nowych technologii), doradzanie w zakresie planowania rozwoju Sił Zbrojnych, doradzanie w zakresie wspólnego szkolenia personelu wojskowego oraz otrzymywanie, analizowanie i przesyłanie władzom raportów od przedstawicieli akredytowanych w innych krajach. Szefem Sztabu Generalnego Obrony (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) jest od 7 kwietnia 2022 roku General del Aire (gen. broni SP) Rodolfo Pereyra Martínez. Siedziba Ministerstwa i Sztabu Generalnego znajduje się w stolicy kraju Montevideo.

Każdy rodzaj sił zbrojnych ma własne dowództwo i sztab odpowiedzialne za planowanie, organizowanie i realizowanie powierzonych zadań, rekrutację i szkolenie personelu, sprawy administracyjne, personalne, logistyczne i techniczne oraz sprzęt i infrastrukturę.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X