• Sobota, 22 czerwca 2024
X

Trudne początki wojsk pancernych i zmechanizowanych

Doświadczenia II wojny światowej w połączeniu z psychozą spodziewanego konfliktu zbrojnego z państwami Europy Zachodniej sprawiły, że na grunt Sił Zbrojnych PRL zaimplementowano radziecką doktrynę prowadzenia wojny. Oznaczało to przez lata budowanie i ciągły rozwój struktur szybkich związków taktycznych, które na wzór niemieckiego blitzkriegu miały błyskawicznie dać wygraną w ewentualnej III wojnie światowej.

W maju 1945 roku struktura organizacyjna Wojska Polskiego na Wschodzie była mocno rozbudowana, trzeba jednak pamiętać, że wiele jednostek było w całości przeniesionych ze składu Armii Czerwonej. Dzięki temu zabiegowi udało się m.in. stworzyć wojska pancerne.

W chwili zakończenia wojny istniały:

– Korpus Pancerny z trzema brygadami – 2. BPanc, 3. BPanc, 4. BPanc;

– dwie kolejne brygady, samodzielne – 1. BPanc, 16. BPanc;

– trzy pułki czołgów ciężkich – 4. PCzC, 5. PCzC, 7. PCzC;

– sześć pułków artylerii pancernej – 13. PArtPanc, 28. PArtPanc; formalnie istniały także zalążki dopiero co sformowanych 46. PArtPanc, 49. PArtPanc, 51. PArtPanc, 52. PArtPanc, ale jednostki te nie posiadały sprzętu i jeszcze w 1945 roku zostały rozformowane;

– 1. Batalion Rozpoznawczy;

– 3. Szkolny Pułk Czołgów;

– Oficerska Szkoła Pancerna.

Ich wyposażenie pozostawiało jednak wiele do życzenia. Dla przykładu 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte posiadała 28 czołgów, 16. Dnowsko-Łużycka Brygada Pancerna kolejnych 21 wozów. Aż 22 czołgi czasowo znajdowały się w 7. Samodzielnym Batalionie Remontowym, 43 (z czego 26 to T-34) w 3. Szkolnym Pułku Czołgów oraz 16 w szkole. W jednostkach korpusu na ewidencji były 94 czołgi średnie i lekkie. W sumie dawało to ok. 160 średnich T-34-76 i T-34-85 na stanie Wojska Polskiego we wrześniu 1945 roku. Oprócz tego było także: 30 czołgów ciężkich IS-2, 47 lekkich T-70 oraz sporo samobieżnych dział pancernych, czyli 83 egz. SU-76, 74 wozy SU-85, 24 szt. ISU-122 i 10 najcięższych ISU-152. W jednostkach było także 77 samochodów pancernych oraz transporterów. Te pierwsze to przede wszystkim BA-64, drugie zaś pochodziły z dostaw lend-lease i były to amerykański M3A1 White wykorzystywany przede wszystkim jako wóz dowodzenia oraz brytyjski Universal Carrier Mk1 używany głównie w pododdziałach rozpoznawczych.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X