• Piątek, 17 maja 2024
X

Wojenne doświadczenia na proobronnych manewrach

W ciągu ostatnich czterech miesięcy odbyły się dwa znaczące ćwiczenia środowisk proobronnych, w których istotnym kręgosłupem działania są cywilni posiadacze broni we  współpracy z wojskiem i innymi państwowymi służbami mundurowymi. Celem manewrów było przećwiczenie reakcji formacji państwowych i organizacji proobronnych w sytuacji realnych działań zbrojnych, w tym o charakterze dywersyjno-terrorystycznym.

Oba ćwiczenia miały zróżnicowany charakter, gdyż te odbywające się w listopadzie zakładały wspomniane scenariusze dywersyjne, terrorystyczne oraz o charakterze przestępczym i odbywały się na terenie głównie zurbanizowanym, między innymi w samym centrum Nadarzyna i Pruszkowa. Ćwiczenia te były pewnym novum, gdyż po raz pierwszy dopuszczono cywilnych użytkowników broni palnej do działań ze służbami państwowymi, takimi jak wojsko, policja i straż miejska podczas, których używano amunicji ślepej. Organy administracji samorządowej i państwowej na czas kilkudniowych ćwiczeń zaakceptowały i podpisały regulaminy strzelnic z uwzględnieniem cywilnej broni palnej, które zezwalały na używanie amunicji ślepej przy użyciu odrzutników broni w konkretnie wyznaczonych strefach takich jak obręb ulic, teren urzędu w budynku czy tereny zielone. Jest to wyłom prawny, który daje możliwość kopiowania rozwiązań na przyszłość na terenie całego kraju.

Pomysłodawcą ćwiczenia pod nazwą Powiat 2023 był Karol Lechowski pracujący w  Wydziale Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pruszkowskiego. W organizację ćwiczenia czynnie włączyło się Starostwo Powiatu Pruszkowskiego z udziałem Wojewody Mazowieckiego, gminy tego powiatu oraz instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady istotne z punktu widzenia ochrony infrastruktury krytycznej.

W pewnym sensie podobne rozwiązania funkcjonują już np. w Szwecji czy Finlandii i dają możliwość wykazania się podmiotom prywatnym i publicznym dla wspólnego dobra.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości wyżej wymienionych organów w zakresie przygotowania do działania praktycznego i weryfikacji procedur w sytuacji kryzysu u progu wojny z założeniem działań hybrydowych, w tym dywersyjnych.

W ćwiczeniu łącznie po obu stronach brało udział kilkaset osób, a samo przedsięwzięcie obejmowało cały szereg zagadnień i procedur m.in.:

– pracę i weryfikacje działania organów samorządowych w tym zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli,

– organizację sztabów kryzysowych, systemu łączności, współpracy służb

– działania służb w tym wojska, policji, straży miejskich i gminnych, służb ratowniczych w tym pogotowia ratunkowego, straży pożarnych,

– akcje powołań do wojska w gminach w oparciu o współprace z WCR,

– identyfikację zagrożeń związanych ze skażeniem ABC terenu,

– akcję poszukiwawczo-ratowniczą związana z odzyskaniem pilota,

– weryfikację wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach.

Czas trwania ćwiczenia to blisko 36 godzin intensywnych działań.

Epizody praktyczne prowadzone przez OPFOR /BLUE FORCE były związane przede wszystkim z ochroną i zabezpieczeniem wytypowanej infrastruktury krytycznej w tym: elektrociepłowni, infrastruktury gazowej, ujęć i uzdatniania wody etc . oraz pracy administracji terenowej, dlatego też celem OPFOR były min. urzędy prezydenta miasta Pruszkowa oraz gminy Nadarzyn.

Całość miała charakter mil-sim i nie była oparta na dokładnych działaniach scenariuszowych, co rzeczywiście jest także novum w tego typu ćwiczeniach. Działania były prowadzone w terenie publicznym w czasie pracy wyżej wymienionych instytucji i angażowały pracowników oraz mieszkańców. Bardzo pozytywny był oddźwięk tych ostatnich, którzy z ciekawością i zrozumieniem obserwowali wydarzenia.

Obie strony planowały swoje działania niezależnie nie znając swoich sił, użytych środków oraz sposobu i czasu prowadzenia działań.

Działania dynamiczne były zabezpieczane przez policję oraz rozjemców ze strony organizatora, regulowane przez zatwierdzone wewnętrznie zasady i regulaminy gry obowiązujące każdego uczestnika, co zapewniło bezpieczeństwo im samym oraz  osobom postronnym .

Ćwiczenie poprzedzone było kampanią informacyjna m.in. z udziałem RCB

Innowacyjny charakter ćwiczenia dał efekt w postaci wniosków oraz zalecenia wdrożeniowe dla wszystkich uczestników, którego nie dałoby się uzyskać bez przeprowadzenia ćwiczeń.

 

Trochę inny charakter działań miały Warsztaty Rozpoznawcze 2024 organizowane przez Marka Mroszczyka, które odbyły się w dniach 2-4 luty w Górach Świętokrzyskich. Była to kolejna edycja działań współpracy szkoleniowej z wojskiem, jednakże w tym roku pojawiły się także nowe podmioty. Pierwszy raz w dużej skali używano takiej ilości dronów non-stop, dokładnie takich samych, jak na ukraińskim teatrze działań. Swoim cennym doświadczeniem podzielił się znany w środowisku strzelecko-dronowym Borys, który zdobywał praktykę dronowego działania na ukraińskim froncie. Podczas działań sztaby stron przeciwnych Yellow i Blue w czasie rzeczywistym otrzymywały obraz z dronów na podstawie czego miały możliwość reagowania i przekazywania informacji do swoich pododdziałów. Do komunikacji wykorzystywano zarówno internet komórkowy, jak i system Starlink. Piloci bezzałogowców mogli sprawdzić w praktyce sposoby kamuflowania siebie i sprzętu zgodnie z ukraińskimi wnioskami. Błąd w demaskacji żołnierzy, podobnie jak w sytuacji realnej, kosztował zespół utratę życia i czasowe wyłączenie z działań po np. ataku wrogiego drona FPV lub po symulacji ostrzału artyleryjskiego. Praktycznie ciągle w powietrzu wisiały cztery drony z termowizją, których zadaniem było wykrywanie ruchów przeciwnika, a także koordynowanie działań własnych sił, szczególnie w warunkach trudnych dla dronów „dziennych,” takich jak noc czy zamglenie, które nie posiadały optoelektroniki w postaci kamer termowizyjnych.

 

Ćwiczenia, podajemy za stroną internetową 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, po za jednostkami wojskowymi „NIL”, 18. Batalionem Rozpoznawczym, Sekcją Działań Bojowych Akademii Wojsk Lądowych, Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Graniczną oraz innymi służbami państwowymi dały możliwość sprawdzenia swych przygotowań dla organizacji proobronnych takich jak Grupa Obrony Nadwiślańskiej, formacje Obrony Narodowej, Jednostki Strzeleckie „Strzelec” etc, które gromadzą osoby poświęcające swój czas i środki do ćwiczenia wsparcia Państwa na wypadek wojny. Trzon tych osób jak wspominaliśmy stanowią cywilni posiadacze broni bardzo różnych profesji, czasem emeryci po wojsku czy służbach.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X