• Wtorek, 25 czerwca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2021 roku – unowocześnianie czołgów Leopard 2 i T-72 oraz bojowych wozów piechoty

Modernizacja wszystkich polskich Leopardów 2

Projekt modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wariantu Leopard 2PL wszedł w decydującą fazę, choć zastrzeżenia budzi tempo przekazywania unowocześnionych wozów. Na mocy podpisanej w grudniu 2015 i aneksowanej w czerwcu 2018 roku umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia (IU) a konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy S.A. remonty i modernizację do nowej wersji mają przejść łącznie 142 czołgi Leopard 2A4. Partnerem polskiego konsorcjum jest niemiecki Rheinmetall Landsysteme. Pierwotnie prace modernizacyjne miały być zrealizowane w latach 2019–2022, w grudniu 2019 roku ponownie aneksowano umowę główną wydłużając termin realizacji do 2023 roku, ale w maju br. prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek ujawnił, że wykonawca ma zdolności do modernizacji około 20 wozów rocznie. Oznacza to, że prace przy pozostałych wozach potrwać mogą do końca 2026 roku. Do lipca br. przekazano 16 zmodernizowanych wozów. Należy dodać, że pojazdy te otrzymały oznaczenie Leopard 2PLM1 w związku z kilkoma dodatkowymi modyfikacjami wprowadzonymi na mocy aneksu do umowy z czerwca 2018 roku. Czołg w docelowej konfiguracji wyposażenia, dla której opracowano stosowny projekt wykonawczy, ma otrzymać oznaczenie Leopard 2PLM2. Planowana jest również modernizacja pozostałych na stanie Sił Zbrojnych RP czołgów Leopard 2A5 do standardu Leopard2A7PL.

Czołg Leopard 2PL.

Modyfikacja T-72

Drugim projektem w segmencie pojazdów bojowych jest modyfikacja czołgów T-72M/M1 do standardu T-72M1R. Na mocy podpisanej w lipcu 2019 roku umowy pomiędzy 1. Regionalną Bazą Logistyczną (RBL) i konsorcjum Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych remontom i modyfikacji zostanie poddanych maksymalnie 318 czołgów T-72. Zamówienie gwarantowane obejmuje prace przy 230 wozach, pozostałych 88 pojazdów może być zmodyfikowanych w ramach opcji. Do połowy 2021 roku dostarczono 54 ulepszone czołgi T-72M1R.

Zmodernizowane BWP-1 w linii razem z Borsukami

Od końca lat 90. pojawiały się koncepcje modernizacji podstawowych polskich bojowych wozów piechoty, czyli BWP-1. Ich proponowany zakres był różny i obejmował np. wymianę jednostki napędowej czy zastosowanie nowej wieży z armatą małokalibrową i wyrzutniami przeciwpancernych pocisków kierowanych. Kilkukrotnie rozpoczynano projekt unowocześnienia BWP-1, ale najbardziej zaawansowany z nich, kryptonim Puma-1, w 2009 roku zakończono bez wdrożenia. Prowadzono jedynie modyfikacje wyposażenia pojazdów w ramach remontów okresowych. W ostatnich latach w obliczu planowanej rozbudowy sił lądowych powrócono do modernizacji części eksploatowanych nadal BWP-1. Na bazie wcześniej opracowanych wymagań operacyjnych i wstępnych założeń taktyczno-technicznych w lipcu 2020 roku IU rozpoczął fazę analityczno-koncepcyjną dotyczącą modernizacji w latach 2021–2023 części użytkowanych BWP-1. Na zapytanie o udzielenie informacji w zakresie pozyskania jednego batalionu zmodernizowanych pojazdów tego typu odpowiedziało kilkanaście podmiotów. Z trzema z nich – Rafael Advanced Defense Systems, CMI Defence oraz konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. – planowano przeprowadzić negocjacje do zakresu modernizacji i warunków jej realizacji. Modernizacja ma obejmować m.in. zastosowanie nowego modułu wieżowego z uzbrojeniem artyleryjskim i przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, nowych urządzeń obserwacyjno-celowniczych oraz łączności i wymiany danych. Do lipca br. ni zakończono fazy analityczno-koncepcyjnej dla tego projektu.

Potrzebne wozy zabezpieczenia technicznego

Do wsparcia najcięższych posiadanych wozów bojowych, czołgów Leopard 2, przeznaczone są ciągniki pancerne Bergepanzer 2 (BPz-2). Od kilku lat postulowana była ich modernizacja która ma umożliwiać współpracę pojazdów ze zmodernizowanymi czołgami. We wrześniu 2017 roku IU rozpoczął postępowanie w sprawie modernizacji BPz-2 do wersji wozu zabezpieczenia technicznego WZT-BPz(PL), do którego zgłosił się tylko jeden podmiot, konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa (lider), Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne i Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy. Przedmiotem zamówienia miała być modernizacja 28 ciągników pancernych do wersji WZT-Bpz(PL). Do lipca br. nie zakończono negocjacji w sprawie szczegółów umowy, z dostępnych informacji wynika, że MON jeszcze do niedawna planowało zakończenie tego projektu na rzecz pozyskania nowych wozów zabezpieczenia technicznego (WZT) dla najcięższego sprzętu gąsienicowego, pojazdów cięższych i silniejszych. Dla tego zadania IU rozpoczął w lipcu 2017 roku fazę analityczno-koncepcyjną, a w jej ramach procedurę analizy rynku, w lipcu 2020 roku rozpoczęto natomiast postępowanie w sprawie pozyskania WZT kryptonim Kajman w liczbie 66 egzemplarzy.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X