• Wtorek, 28 maja 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2021 roku – sprzęt inżynieryjny

Mosty Daglezja

W tym obszarze założono między innymi zakup dla Wojsk Lądowych trzech nowych typów mostów samobieżnych rodziny Daglezja, opracowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o. (OBRUM). W październiku 2018 roku Inspektorat Uzbrojenia (IU) rozpoczął postępowanie w sprawie dostawy kolejnych mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja-S (dwie wcześniejsze umowy na łącznie 12 zestawów Daglezja-S zostały wykonane). Planowany był zakup łącznie 10 zestawów MS-20, ale z uwagi na brak środków na realizację projektu we wrześniu następnego roku procedurę zakupu unieważniono. Do września br. nie wznowiono postępowania w tym zakresie.

Z kolei zamówienie na mosty szturmowe MLC-70/110 na podwoziu gąsienicowym MG-20 Daglezja-G jest realizowane przez OBRUM na mocy umowy z listopada 2015 roku na realizację pracy wdrożeniowej, w tym dostawę dwóch mostów. Do końca ub. roku dostarczono jeden MG-20, drugi miał być odebrany w tym roku.

Projekt opracowania i budowy trzeciego typu, mobilnego mostu składanego MLC-70/110 na podwoziu samochodowym MS-40 Daglezja-S, jest najmniej zaawansowany – od 2015 roku trwa praca rozwojowa. W kwietniu 2018 roku zestaw MS-40 zakończył z wynikiem pozytywnym badania kwalifikacyjne, co otworzyło drogę do zamówienia partii wdrożeniowej. Nastąpiło to w grudniu 2020 roku – IU podpisał z konsorcjum firm H. Cegielski-Poznań S.A. i WB Electronics umowę na zakup dwóch MS-40 z terminem wykonania do 2024 roku.

Most MS-20 Daglezja-S.

Parki pontonowe 

Istotnym zakupem ma być pozyskanie nowych parków pontonowych MLC-70/96 (dawniej Daglezja-P), które mają zastąpić wysłużone zestawy PP-64 Wstęga, niespełniające wymogów nowoczesności i bezpieczeństwa użytkowania. W kwietniu 2016 roku rozpoczęto fazę analityczno-koncepcyjną dla tego projektu, a w jej ramach dialog techniczny, do którego zgłosiły się podmioty zainteresowane. W latach 2018–2020 dwukrotnie rozpoczynano postępowanie w sprawie pozyskania 10 kompletów parków, w tym siedmiu jako zamówienie gwarantowane oraz trzech w ramach zamówienia warunkowego, a także jednego promu z wyposażeniem specjalnym. Do września br. nie podpisano umowy w tym zakresie.

Pojazd minowania narzutowego Baobab

W tym roku ma się zakończyć praca rozwojowa dotycząca pojazdu minowania narzutowego (PMN) Baobab-K. W grudniu 2018 roku podpisano umowę pomiędzy IU i konsorcjum Huty Stalowa Wola (lider), Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych Belma S.A., Jelcz i Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej w sprawie opracowania w latach 2018–2021 docelowego prototypu pojazdu Baobab-K. Nowy PMN ma być znacznie udoskonalony w stosunku do pierwotnej wersji (demonstratora), planowane jest m.in. zastosowanie nowego podwozia oraz zmodyfikowanego systemu minowania narzutowego

Wozy wsparcia inżynieryjnego i rozminowania

Należy również wspomnieć o dwóch istotnych projektach nowych transporterów inżynieryjnych, przy czym realizacja obu została faktycznie wstrzymana. Pierwszy z nich to kołowy transporter wsparcia inżynieryjnego (KTWI) kryptonim Jodła-KTI, drugi to kołowy transporter inżynieryjny dla grup rozminowania Explosive Ordnance Disposal (KTI EOD). W obu przypadkach zrealizowano pierwsze etapy prac rozwojowych, tj. opracowano projekt koncepcyjny, analizę techniczno-ekonomiczną i projekt założeń taktyczno-technicznych. Bazą dla obu wersji transporterów ma być pojazd Rosomak XP, czyli ciężki kołowy transporter opancerzony AMV XP L 8 × 8.

Jeśli chodzi o bezzałogowe systemy inżynieryjne, w minionych kilkunastu miesiącach należy odnotować dostawy saperskich robotów patrolowo-przenośnych (RPP). Umowę na dostawę 35 kompletów pomiędzy IU a Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP (obecnie Sieć BadaŁukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) zawarto w listopadzie 2018 roku. Do końca ub. roku przekazano 18 kompletów RPP, pozostałe mają być dostarczone w roku bieżącym.

Poza tym we wrześniu 2020 roku rozpoczęto fazę analityczno-koncepcyjną i dialog techniczny w sprawie pozyskania robotów rozpoznania dróg (RPP). Ma to być zdalnie sterowany pojazd o masie do 5 ton wyposażony w trał oraz inne specjalistyczne urządzenia robocze.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X