• Poniedziałek, 15 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – Borsuk i nowy „ciężki” BWP

Na ukończeniu są prace związane opracowaniem i testowaniem nowego bojowego wozu piechoty (BWP) kryptonim Borsuk, przewidywany jest również zakup ciężkiego niepływającego bojowego wozu piechoty. Oba wozy zastąpią używane od wielu lat przestarzałe BWP-1.

Jednym z kluczowym obecnie polskich projektów pancernych jest wdrożenie do eksploatacji nowych bojowych wozów piechoty Borsuk.

Bojowy wóz piechoty kryptonim Borsuk jest opracowywany od października 2014 roku w ramach pracy rozwojowej przez konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. (lider), Akademia Sztuki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Zakończenie pracy rozwojowej planowane było na marzec br., ale w kwietniu poinformowano, że w ramach aneksu do umowy podpisanej przez konsorcjum z finansującym, tj. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zostaną zbudowane cztery kolejne egzemplarze BWP. Jednocześnie w lipcu br. rozpoczęto badania kwalifikacyjne docelowego prototypu pojazdu. Cztery dodatkowe Borsuki posłużą do badań eksploatacyjno-wojskowych w jednym z pododdziałów 18. Dywizji Zmechanizowanej. Zakończenie procedury badań jest oczekiwane w 2023 roku, po pozytywnej realizacji tej fazy może nastąpić zawarcie umowy na produkcję BWP Borsuk.

Nowy bojowy wóz piechoty kryptonim Borsuk jest opracowywany od października 2014 roku.

Realizowane w ostatnich miesiącach przez MON szybkie wzmocnienie Sił Zbrojnych RP wynikające ze zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji doprowadziło do zasadniczej zmiany podejścia do pozyskania tzw. ciężkiego niepływającego bojowego wozu piechoty. W odpowiedzi na interpelację poselską z sierpnia br. wiceminister obrony narodowej poinformował, że “jest przewidywana równoległa realizacja zadań związanych z pozyskaniem dwóch typów bojowych wozów piechoty (BWP), tj. lżejszego, pływającego BWP BORSUK oraz cięższego BWP, co pozwoli dokonać skutecznej, generacyjnej wymiany starzejącej się postsowieckiej techniki (…), czyli BWP-1. Wprowadzenie równolegle na wyposażenie Sił Zbrojnych RP dwóch nowoczesnych BWP, zdolnych do realizacji różnych zadań, z uwagi na ich konstrukcję i przeznaczenie, należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście wyraźnego i dynamicznego wzrostu zdolności operacyjnych w perspektywie 10 lat. Co istotne, nie będzie przekładało się to na wprowadzenie ograniczeń związanych z zamówieniami skierowanymi do polskiego przemysłu w zakresie BWP BORSUK, który pozostaje priorytetem modernizacyjnym wojsk zmechanizowanych. Jest to związane m.in. z faktem, że planowany wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP przełoży się na rozbudowę struktur organizacyjnych i zwiększenie zapotrzebowania na poszczególne grupy asortymentowe sprzętu wojskowego, w tym BWP, środki rozpoznania czy wyposażenie wchodzące w skład wojsk rakietowych i artylerii. W związku z tym, zgodnie z informacją Agencji Uzbrojenia przeprowadzone analizy wykazały, iż realizacja zadania dotyczącego modernizacji BWP-1 byłaby nieuzasadniona ze względów czasowych, funkcjonalnych i ekonomicznych.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X