• Czwartek, 18 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2023 roku – Nowe Rosomaki i nowy KTO

W programie kołowego transportera opancerzonego (KTO) Rosomak odnotować trzeba kilka istotnych wydarzeń dotyczących pozyskiwania kolejnych wersji specjalistycznych tego pojazdu, opracowanych i już produkowanych przez spółkę Rosomak S.A.

Pierwsze to dostawy 18 wozów pomocy technicznej Rosomak-WPT w latach 2023–2025 na mocy kontraktu z 2014 roku,pierwsze gotowe pojazdy mają być przekazane w br. Druga umowa, podpisana w listopadzie ub. roku, przewiduje dostawy 11 wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRT w latach 2024–2025, a trzecia, sygnowana w grudniu ub. roku, zakłada produkcję 29 wozów ewakuacji medycznej Rosomak-WEM w tym samym okresie. Realizowane były również dostawy ostatniej partii KTO Rosomak-S do przewozu obsług przenośnych zestawów rakietowych Spike-LR liczącej 22 wozy oraz trzech patrolowych KTO Rosomak-M3 z obrotnicą OSS-D.

Zwiększy się liczba wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRT.

Dopiero w latach 2028–2029 ma być wyprodukowane 11 nowych wozów rozpoznania skażeń Rosomak-RSK. Pojazd ten dopiero powstanie – we wrześniu 2021 roku podpisano umowę na realizacji pracy rozwojowej, w ramach której ma powstać prototyp pojazdu. Realizatorem projektu jest konsorcjum firmy Rosomak oraz WB Electronics S.A., Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. i Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii.

Należy dodać, że według dostępnych informacji w tym roku ma być zamówiona partia nowych egzemplarzy KTO Rosomak, w opracowanej przez spółkę wersji Rosomak Long (Rosomak-L) z wieżą ZSSW-30. Według planów z 2022 roku łącznie dla KTO miało powstać 341 wież, co może świadczyć o tym, że partia nowych Rosomaków-L będzie liczyć co najmniej 270 pojazdów.

W bieżącym roku rozpoczęto dostawy zmodyfikowanych Rosomaków uzbrojonych w Zdalnie Sterowany System Wieżowy z armatą kalibru 30 mm (ZSSW-30). Agencja Uzbrojenia w lipcu ub. roku podpisała umowę z producentem wież na dostawę 70 sztuk ZSSW-30. Według pierwotnego harmonogramu produkcja i integracja ZSSW-30 z pojazdami miała być realizowana w latach 2024-2027. Dzięki uniwersalności i modułowości ZSSW-30 integracja wież z pojazdami Rosomak w wersji standardowej przebiega szybciej niż zakładano i pierwsze KTO z nowymi wieżami zaprezentowano publicznie w sierpniu br.

Dzięki uniwersalności i modułowości ZSSW-30 integracja wież z pojazdami Rosomak w wersji standardowej przebiega szybciej niż zakładano i pierwsze KTO z nowymi wieżami zaprezentowano publicznie w sierpniu br.

Wozy dowodzenia Zawilec

W lipca br. dokonano wyboru oferty w programie „narodowych” wozów dowodzenia kryptonim Zawilec, które będą bazować na transporterze Rosomak w wersji podwyższonej. Pojazdy zostaną dostarczone przez spółkę Rosomak, a Grupa WB dostarczy sprzęt teleinformatyczny. Wyboru dokonano w ramach procedury konkurencyjnej, w której najlepszą ofertę wyposażenia przedstawiła Grupa WB. Wykorzystano przy tym doświadczenia z eksploatacji opracowanych również przez Rosomak i Grupę WB „sojuszniczych” wozów dowodzenia Kroton, które w liczbie 17 dostarczono do Sił Zbrojnych RP w latach 2018–2022. W ramach projektu Zawilec planowane jest podpisanie w br. przez Agencję Uzbrojenia umowy ze spółką Rosomak na produkcję kilku egzemplarzy (partii próbnej) pojazdów Zawilec, a Grupa WB ma być dostawcą systemów teleinformatycznych dla tego typu wozów. Opracowana zgodnie z wymogami odbiorcy wojskowego partia próbna ma posłużyć do badań i weryfikacji możliwości i będzie stanowić wzorzec do produkcji seryjnej nawet kilkudziesięciu egzemplarzy „narodowych” wozów dowodzenia Zawilec szczebla taktycznego – dla organów dowodzenia dywizji i brygad.

Nowy Kołowy Transporter Opancerzony

W sierpniu br. podpisano z kolei umowę ramową na opracowanie następcy Rosomaka, czyli Nowego Kołowego Transportera Opancerzonego (NKTO). Pojazd mają opracować przedsiębiorstwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym głównie spółka Rosomak a w konstrukcji platformy mają być wykorzystane doświadczenia zebrane przy produkcji, eksploatacji i modernizacji rodziny pojazdów Rosomak, ale także przy opracowaniu ciężkiego kołowego pojazdu ewakuacji i ratownictwa technicznego Hardun. W ramach spodziewanej w br. umowy na pracę rozwojową ma być opracowany pojazd bazowy, który zostanie zintegrowany ze zdalnie sterowanym systemem wieżowym ZSSW-30 (wersja bojowego wozu piechoty), a także z nowym zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia (wersja transportera opancerzonego i pojazdów specjalistycznych). Po pomyślnej realizacji projektu, w tym budowie i przetestowaniu prototypów, ma nastąpić zamówienie ok. 1000 szt. NKTO w wersji bojowej oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny, realizację dostaw rozłożono na lata 2028–2035.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X