• Czwartek, 18 lipca 2024
X

Czy na Księżycu pojedziemy pociągiem marki Northrop Grumman?

Amerykańska agencja zaawansowanych projektów obronnych DARPA wybrała koncern Northrop Grumman Corporation do dalszego rozwijania koncepcji budowy sieci kolejowej na Księżycu w ramach 10-letniego projektu Lunar Architecture (LunA- 10).

Planowana księżycowa sieć kolejowa miałaby zapewnić transport ludzi, zaopatrzenia i uzyskanych na miejscu zasobów na potrzeby przedsięwzięć komercyjnych, które będą się przyczyniać się do rozwoju gospodarki kosmicznej Stanów Zjednoczonych i ich międzynarodowych partnerów. Praca firmy Northrop Grumman będzie polegała początkowo na określeniu środków, które będą wymagane do zbudowania księżycowej sieci kolejowej. Następnym krokiem ma być stworzenie koncepcji budowy linii oraz jej systemu obsługi za pomocą autonomicznych robotów. Zrobotyzowane maszyny budowlane mają się zająć wyrównaniem terenu, przygotowaniem fundamentów, ułożeniem torów, montażem pozostałego wyposażenia, a także przyszłą inspekcją stanu technicznego gotowej linii oraz przeprowadzaniem napraw. Do firmy Northrop Grumman będzie też należało wskazanie jakie prototypy należałoby zbudować, aby możliwe było wypróbowanie na Ziemi przedstawionego projektu koncepcyjnego. Chodzi o zademonstrowanie kompletnej architektury w pełni działającego systemu kolei księżycowej. Pozwoli to na dokładniejsze określenie ryzyk kosztowych, technologicznych i logistycznych związanych z budową takiej sieci w miejscu docelowym.

Program LunA-10 nie skupia się wyłącznie na kolei, lecz ma na celu zebranie wszelkich nowych pomysłów na umożliwienie funkcjonowania stałej bazy na Księżycu. Chodzi o ustanowienie podstawowych zasad działania zintegrowanej infrastruktury księżycowej, która ma zapewnić komercyjne usługi przyszłym mieszkańcom Srebrnego Globu. Dlatego na końcu do współpracy przy budowie bazy zostaną wybrane tylko te podmioty, które mają jasną wizję działania i rygorystyczny biznesplan dotyczący świadczenia lub wykorzystania usług księżycowych.

Wizja stacji księżycowej zaopatrywanej komercyjnie przez statki kosmiczne firmy Space X

Główne obszary badań agencji DARPA wynikają ze starannej analizy potencjalnych potrzeb przyszłej gospodarki księżycowej. Wiadomo już, że konieczny będzie transport ładunków oraz ludzi z powierzchni Księżyca na orbitę do planowanej stacji kosmicznej Gateway, która będzie pełnić rolę przystanku w drodze na Ziemię. Ponadto niezbędne będzie zapewnienie niezawodnego działania urządzeń służących do podtrzymywania życia, umożliwienie swobodnego przemieszczania się ludzi po powierzchni Księżyca, prowadzenie prac wydobywczych wraz z przewozem urobku, jak też tworzenie na miejscu nowych produktów. To ostatnie jest związane z odkryciem złóż wodnego lodu, który mógłby być wykorzystywany do picia (po stopieniu i uzdatnieniu), jako źródło tlenu do oddychania, albo też do produkcji paliwa rakietowego po rozbiciu na tlen i wodór.

Zatem obszar zainteresowania nowymi technologiami obejmuje głównie transport, wytwarzanie i przesyłanie energii, łączność oraz inne rewolucyjne koncepcje w zakresie budowy infrastruktury orbitalnej lub powierzchniowej. Komercjalizacja tego typu usług ma stanowić wsparcie w realizacji wyznaczonych przez NASA szczytnych celów, skupiających się na eksploracji, nauce i eksperymentach na Księżycu.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X