• Czwartek, 18 lipca 2024
X

Dodatkowe śmigłowce Bell 407GXi dla Policji

17 lutego w Komendzie Głównej Policji została podpisana umowa na dostawę czterech nowych śmigłowców patrolowo-obserwacyjnych Bell 407GXi. Wybranym w przetargu dostawcą maszyn będzie spółka JB Investments.

Śmigłowce zostały zakupione w ramach projektu pn. „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt będzie realizowany na obszarze całej Polski, a nowe maszyny, stacjonujące rotacyjnie w różnych jednostkach, umożliwią nadzór nad ruchem drogowym w dowolnym miejscu w kraju. W perspektywie długofalowej takie rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jednym z narzędzi niezbędnych do realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego są śmigłowce wyposażone w systemy obserwacji lotniczej (SOL) z radiową transmisją obrazu. Dzięki możliwości lotu z małymi, jak i dużymi prędkościami w szerokim zakresie wysokości lotu oraz niezależności działania w stosunku do istniejącej oficjalnej infrastruktury lotniczej, w ramach wsparcia systemu zarządzania ruchem drogowym, śmigłowce te wykorzystywane będą m.in. do:

● monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz granicach dużych aglomeracji miejskich;

● ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami „piractwa drogowego”;

● sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń;

● prowadzenia i koordynacji działań pościgowych za sprawcami wypadków drogowych oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.

Wartość umowy na cztery Belle 407GXi wraz ze wszystkimi opcjami wynosi 176 690 976,00 zł. Razem w wcześniej dostarczoną trójką maszyn tego typu do końca 2023 roku lotnictwo polskiej Policji dysponować będzie w łącznie siedmioma nowoczesnymi lekkimi śmigłowcami wielozadaniowymi.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X