• Środa, 17 kwietnia 2024
X

Japonia rozluźniła przepisy dotyczące eksportu uzbrojenia

7 czerwca parlament Japonii uchwalił ustawę o zwiększeniu produkcji i eksportu sprzętu wojskowego, która ma stanowić przełom w polityce Tokio w kwestiach militarnych.

Na jej mocy zostanie utworzony fundusz, w ramach którego będzie realizowane dofinansowanie kosztów niezbędnych do poprawy efektywności produkcji oraz rozbudowy sieci dostaw i dystrybucji uzbrojenia. Dofinansowaniem objęte zostaną również koszty zmiany specyfikacji sprzętu wojskowego produkowanego na eksport, co poprawi asortyment i dostępność cenową broni oferowanej dla klientów zagranicznych.

Jednocześnie zdecydowano o aktywnym wsparciu przez rząd promocji wyrobów japońskiego przemysłu obronnego na rynkach zewnętrznych oraz rozbudowy kanałów sprzedaży zagranicznej, ponieważ zamówienia do tej pory ograniczały się do Japońskich Sił Samoobrony. Ponadto nałożono na Ministerstwo Obrony obowiązek zbadania bezpieczeństwa łańcucha dostaw, w tym ryzyko niezamierzonego wycieku poufnych informacji do innych krajów.

Ustanowiono również zasady, na podstawie których rząd Japonii będzie ponosił część kosztów przygotowania produkcji w zakładach dostarczających sprzęt zamówiony przez Siły Samoobrony. Doprowadzi to do poprawy rentowności krajowego przemysłu obronnego, gdzie wymagania w zakresie jakości są wysokie a marże bardzo niskie, przez co japońskie firmy sukcesywnie wycofują się z produkcji specjalnej.

Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 października bieżącego roku. Pięć lat po wdrożeniu ustawy zostanie dokonany przegląd sytuacji na rynku zbrojeniowym i rozważone zostaną dodatkowe regulacje, które podniosą efektywność przepisów.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X