• Poniedziałek, 17 czerwca 2024
X

Mobilne węzły łączności dla programu WISŁA

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia 30 listopada br. zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu na dostawę mobilnych węzłów łączności do systemu obrony powietrznej WISŁA. Przedmiotem umowy jest opracowanie i dostawa 4 mobilnych węzłów łączności (MCC1) wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym oraz wsparciem technicznym. Węzły MCC1 dla I fazy programu WISŁA trafią do Sił Zbrojnych RP w 2024 roku, a wartość umowy wynosi ok. 233 mln zł brutto.

Węzły MCC1 opracowane zostaną przez podmioty polskiego przemysłu obronnego i będą stanowić efekt implementacji i rozwinięcia najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym w zakresie współpracy z systemem IBCS zostanie wykorzystana wiedza i kompetencje pozyskane w offsecie związanym z realizacją I Fazy programu WISŁA.

Mobilne węzły łączności będą zapewniać łączność pomiędzy systemem kierowania i dowodzenia obroną powietrzną IBCS a narodowym systemem łączności oraz polskimi komponentami systemu WISŁA, jak również będą zabezpieczać integrację polskiego radaru BYSTRA z IBCS. Jednocześnie MCC1 będą stanowić zasadniczy element systemu łączności na potrzeby systemu IBCS planowanego do wykorzystania w zestawach NAREW i kolejnych zestawach WISŁA, które zostaną pozyskane w ramach II Fazy programu.

[Tekst i zdjęcie: Inspektorat Uzbrojenia MON]

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X