• Wtorek, 25 czerwca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – modernizacja Ślązaka

Jedyny w ostatnich latach nowy duży okręt bojowy dla Marynarki Wojennej – korweta typu Ślązak – wszedł do służby w Marynarce Wojennej w listopadzie 2019 roku. Jednostka jest wyraźnie niedozbrojona w stosunku do swojej wyporności i obecnie jest klasyfikowana jako korweta patrolowa. W związku z tym, już od czasu jej wprowadzenia do eksploatacji trwały analizy dotyczące ewentualnego zwiększenia jej możliwości bojowych.

Korweta ORP Ślązak jest okrętem nowym, ale wyraźnie niedozbrojonym. W br. rozpoczęto projekt wzmocnienia uzbrojenia jednostki, w tym głównie w system przeciwlotniczy.

W czerwcu br. ostatecznie formalnie rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji w zakresie stateczności i niezatapialności korwety patrolowej ORP Ślązak po jej doposażeniu w nowy sprzęt, co uruchamia procedurę planowanej modernizacji. W sierpniu br. poinformowano, że dokumentację wykonać ma PGZ Stocznia Wojenna, która prawdopodobnie będzie jednym z wykonawców całej modernizacji.

Modernizacja ma objąć doposażenie okrętu w systemy rakietowe do zwalczania celów powietrznych lub nawodnych (powierzchniowych) oraz pasywne systemy walki radioelektronicznej. Ujawniono trzy potencjalne warianty modernizacji:

• nr I – obejmujący doposażenie w systemy rakietowe woda-powietrze (liczba wyrzutni: 1 × Mk 41 Tactical (ośmiokomorowa) lub 2 × ExLS (łącznie sześć komór) lub 1 × ExLS (trójkomorowa), rozmieszczone w części dziobowej okrętu, umożliwiające przenoszenie odpowiednio 32, 24 lub 12 pocisków przeciwlotniczych) oraz pasywne systemy walki elektronicznej;

• nr II – obejmujący wariant I oraz dodatkowe doposażenie w systemy rakietowe klasy „woda–woda” (cztery lub osiem rakiet przeciwokrętowych), rozmieszczone na pokładzie nawigacyjnym, tj. pomiędzy masztami jednostki;

• nr III – obejmujący wariant II oraz dodatkowe doposażenie w zestawy rakietowe zlokalizowane w części rufowej okrętu, tj. najprawdopodobniej na dachu tylnej części nadbudówki;

• nr IV – wariant zakładający dowolny zestaw sprzętu wojskowego wskazanego w wariantach I do III (o których poniżej), przy zapewnieniu najkorzystniejszych parametrów statecznościowo-wytrzymałościowych okrętu.

Projekt modernizacji Ślązaka zakłada wybór i montaż nowych systemów uzbrojenia rakietowego oraz urządzeń rozpoznania i walki elektronicznej.

W przypadku zainstalowania wyrzutni Mk 41 Tactical mogą być brane pod uwagę pociski Raytheon RIM-162 ESSM i MBDA CAMM-ER, w przypadku wyrzutni ExLS jedynie CAMM-ER. W wariancie III oraz IV przy instalacji rufowej wyrzutni pocisków przeciwlotniczych brana jest pod uwagę wyrzutnia Mk49 Mod3 z 21 pociskami Raytheon RIM-116C/D RAM. Wyposażenie Ślązaka w rakietowy system przeciwokrętowy obejmować może zainstalowanie wyrzutni dla pocisków Kongsberg NSM lub Saab RBS-15 Mk 3. Pasywne systemy walki elektronicznej i samoobrony, które brane są pod uwagę w modernizacji okrętu to zestawy rozpoznania radioelektronicznego Thales Vigile lub Saab SME-150 montowane na maszcie zintegrowanym oraz wyrzutnie celów pozornych zainstalowane na pokładzie głównym na dziobie i rufie. Prace związane z modernizacją Ślązaka miałyby być realizowane w trakcie remontu średniego jednostki.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X