• Poniedziałek, 15 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – uzbrojenie przeciwpancerne

W ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP zakupiono kilkanaście tysięcy jednorazowych granatników przeciwpancernych M72 EC MK1. Trwaja projekt Pustelnik, zakładający  zakup lekkich przeciwpancernych pocisków kierowanych. Przyspieszeniu uległ istotny projekt dotyczący nowych pojazdów przeznaczonych do zwalczania opancerzonych wozów bojowych, tzw. niszczycieli czołgów.

W bieżącym roku podjęto ważną decyzję w sprawie zakupu granatników jednorazowych M72 EC MK1.

Najważniejszym zakupem poczynionym w ostatnich miesiącach w omawianym segmencie jest pozyskanie kilkunastu tysięcy jednorazowych granatników przeciwpancernych M72 EC MK1 firmy Nammo Raufoss AS, po przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą. Zakup tej broni jest w praktyce realizacją projektu pozyskania lekkich jednorazowych granatników przeciwpancernych kryptonim Grot. Dla tego zadania fazę analityczno–koncepcyjną koncepcyjną rozpoczęto jeszcze w październiku 2014 roku i przeprowadzono dwa dialogi techniczne z potencjalnymi wykonawcami. Umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą Nammo Raufoss oprócz szybkich dostaw granatników jednorazowych M72 EC MK1 przewiduje pakiet logistyczny i szkoleniowy. Zakup bezpośredni granatników z szybkimi terminami dostaw wykluczył złożoną przez konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w składzie Mesko, Dezamet S.A. BZE Belma S.A. i ZPS Gamrat Sp. z o.o., ofertę uruchomienia wytwarzania M72 w Polsce.

W czerwcu 2017 roku rozpoczęto projekt pozyskania lekkich przeciwpancernych pocisków kierowanych kryptonim Pustelnik. W tym zakresie rozpoczęto fazę analityczno-koncepcyjną, a w jej ramach dialog techniczny, do którego zgłosiło się kilku polskich i zagranicznych oferentów. Projekt Pustelnik zakłada zakup co najmniej kilkuset lekkich zestawów przeciwpancernych bliskiego zasięgu. W br. Agencja Uzbrojenia rozpoczęła nową fazę analizy, a w jej ramach procedurę wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących broni tej klasy.

Projekt nowego polskiego niszczyciela czołgów Ottokar-Brzoza z pociskami rakietowymi Brimstone na podwoziu terenowego pojazdu opancerzonego 4 × 4.

W „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021–2035” zakładano zakup co najmniej kilkudziesięciu niszczycieli czołgów z uzbrojeniem rakietowym. W lutym 2019 roku IU rozpoczął fazę analityczno–koncepcyjną dotycząca pozyskania niszczycieli czołgów kryptonim Ottokar-Brzoza i przeprowadził dwa dialogi techniczne z potencjalnymi oferentami, w tym Polską Grupą Zbrojeniową i firmą MBDA UK. W maju br. powstało konsorcjum „PGZ-Ottokar”, w skład którego weszły Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, Mesko S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. W lipcu br. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę ramową w sprawie niszczycieli czołgów z konsorcjum „PGZ-Ottokar” (kontrakt dotyczy określenia warunków udzielania zamówień w ramach konsorcjum na wykonanie poszczególnych elementów BMO, w tym pojazdów, czy wyrzutni pocisków). Kluczowym partnerem zagranicznym w tym programie jest firma MBDA UK. W 2023 roku ma powstać prototyp niszczyciela czołgów na pojeździe terenowym 4 × 4, a dwa lata później ma być gotowy pierwszy bateryjny moduł ogniowy (BMO) niszczycieli czołgów.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X