• Sobota, 22 czerwca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2023 roku – bojowe wozy piechoty

W lutym br. podpisano umowę ramową pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola S.A.dotyczącą dostaw ok. 1000 sztuk nowych bojowych pływających wozów piechoty (NBPWP) Borsuk oraz ok. 400 pojazdów na bazie uniwersalnej platformy gąsienicowej, czyli odmian Borsuka z wyposażeniem specjalistycznym.

NBPWP Borsuk jest opracowywany od października 2014 roku w ramach prazy rozwojowej przez konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola (lider), Akademia Sztuki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Umowa ramowa jest porozumieniem, które stanowi podstawę do określania szczegółowych warunków kontraktów wykonawczych, które będą zwierane w przyszłości i powinny określać szczegółowo m.in. liczbę planowanych pojazdów czy harmonogramy ich dostarczania. W ich ramach dostarczane będą Borsuk z wieżami ZSSW-30 opracowanymi przez konsorcjum Huty Stalowa Wola, Grupy WB (WB Electronics S.A., Arex Sp. z o.o.), PCO S.A., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, które w wersji dla tych bojowych wozów piechoty, dostosowanej do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Ramowe zamówienie 1400 bojowych wozów piechoty Borsuk i pojazdów specjalistycznych na bazie uniwersalnej platformy gąsienicowej będzie jednym z największych wyzwań produkcyjnych dla przemysłu zbrojeniowego.

Pojazd w docelowym ukompletowaniu przechodził w lipcu br. kolejny etap badań kwalifikacyjnych. W ramach umów wykonawczych mają być również zamawiane pojazdy specjalistyczne, które zostaną opracowane na bazie uniwersalnej platformy gąsienicowej Borsuk: transportery rozpoznawcze Żuk, wozy dowodzenia Oset, wozy zabezpieczenia technicznego Gekon, pojazdy rozpoznania skażeń Ares i wozy ewakuacji medycznej Gotem.

W lipcu br. przekazano cztery prototypowe (przedseryjne) Borsuki, dla struktury plutonu zmechanizowanego, w tym jeden w wersji dowódczej i trzy w wersji podstawowej (liniowej). Pojazdy mają posłużyć do testów w otoczeniu systemowym, czyli w warunkach zbliżonych do docelowej struktury pododdziału zmechanizowanego. Wyniki testów mają zweryfikować docelową konfigurację wyposażenia obu wariantów bwp Borsuk i powinny stanowić podstawę do ewentualnych modyfikacji produkowanych w przyszłości pojazdów. W br. ma być również gotowy kolejny prototyp w wersji uniwersalnej platformy gąsienicowej dla wersji specjalistycznych.

“Ciężki” bojowy wóz piechoty

Realizowane w ostatnich miesiącach przez MON szybkie wzmocnienie Sił Zbrojnych RP wynikające ze zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji doprowadziło do zasadniczej zmiany podejścia do pozyskania tzw. ciężkiego niepływającego bojowego wozu piechoty. Wprowadzenie równolegle na wyposażenie Sił Zbrojnych RP dwóch nowoczesnych bwp o nieco odmiennej konstrukcji i co za tym idzie usytuowaniu w strukturach związków taktycznych, ma prowadzić do dalszego zwiększenia zdolności operacyjnych polskich sił pancernych i zmechanizowanych. „Ciężki” bwp ma być wprowadzany do jednostek użytkujących w batalionach czołgów wozy rodziny M1 Abrams. Łączne zapotrzebowanie na tego rodzaju pojazd jest szacowane na 700 sztuk, w wersjach bojowej i specjalistycznych. Początkowo rozważano zakup z dostosowaniem pojazdu produkcji koreańskiej, ale ostatecznie podęto decyzję o opracowaniu niepływającego bwp przez polski przemysł obronny we współpracy z partnerami koreańskimi. Rada Modernizacji Technicznej w lutym br. zatwierdziła potrzebę wdrożenia takiego typu pojazdu. Nośnik (podwozie) ma powstać na bazie podwozia armatohaubicy samobieżnej Krab produkowanego na licencji przez Hutę Stalowa Wola, natomiast modułem wieżowym będzie ZSSW-30 w nowej wersji z wyższym poziomem ochrony balistycznej, który ma być opracowany przez konsorcjum Huty Stalowa Wola i Grupy WB. Według dostępnych informacji umowa licencyjna dotycząca podwozia haubicy Krab zawarta z koreańskim przedsiębiorstwem Samsung/ Hanwha Techwin umożliwia stronie polskiej modyfikację bazowej konstrukcji, w tym opracowanie na tej podstawie podwozia dla pojazdu innej klasy, jakiej jest niepływający bojowy wóz piechoty.

Polski przemysł obronny opracuje nowy niepływający bojowy wóz piechoty.

Modernizacja BWR- -1D/S
W ub. roku trwały dostawy kolejnych niezmodernizowanych gąsienicowych bojowych wozów rozpoznawczych BWR- -1D/S. Prace modernizacyjne są realizowane na mocy umowy Inspektoratu Uzbrojenia z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi z kwietnia 2021 roku na dostawę 18 unowocześnionych pojazdów rodziny BWR-1D/S (wcześniejsza umowa z 2017 roku na modernizację pięciu BWR-1D/S została wykonana).

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X