• Wtorek, 28 maja 2024
X

Pierwsza umowa wykonawcza Konsorcjum PGZ-NAREW

Konsorcjum PGZ-NAREW zawarło pierwszą umowę wykonawczą z Inspektoratem Uzbrojenia MON. Kontrakt na usługę zarządzania projektem oraz integrację komponentów w ramach programu NAREW to pierwszy z kamieni milowych w fazie realizacyjnej największego w historii polskiego przemysłu obronnego kontraktu na pozyskanie Zestawów Obrony Przeciwlotniczej Krótkiego Zasięgu dla Sił Zbrojnych RP.

Przedmiotem umowy jest usługa zarządzania projektem w całym okresie realizacji programu NAREW, co reguluje m.in. kwestie kontraktowania umów wykonawczych, ich realizacji w toku trwania kolejnych etapów programu oraz integracje komponentów zestawów w kompletne systemy „Narew”, które Konsorcjum dostarczać będzie do Sił Zbrojnych RP. Wartość kontraktu to ok. 18 mln zł brutto.

“Dzisiejsza umowa to fundament, na którym realizowany będzie program NAREW i konsekwencja zupełnie nowego podejścia do zarządzania programami zbrojeniowymi. Porozumienie reguluje kwestie zarządzania projektem, zarówno po stronie naszego Konsorcjum jak i po stronie wojska oraz tworzy instytucjonalne, administracyjne i prawne reguły współpracy zaangażowanych w projekt stron. Formalizuje to podpisaną we wrześniu umowę ramową i otwiera drogę do konkretnych umów wykonawczych, w tym kontraktu dotyczącego rakiety oraz wyrzutni” – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Program NAREW to opracowanie oraz dostawa komponentów i podsystemów dla dwudziestu trzech przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. Program to dostawy nowoczesnego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP ale również pozyskanie technologii oraz wiedzy, budowa potencjału przemysłowego, zarządzanie projektem oraz integracja systemu przez polski przemysł obronny.

W skład Konsorcjum PGZ-NAREW wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W projekcie uczestniczyć będą mogły również inne przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz szereg spółek prywatnych, placówek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków akademickich.

[Tekst i zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa]

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X