• Sobota, 15 czerwca 2024
X

Borsuk na ostatniej prostej – deklaracja o zakupach nowych polskich bojowych wozów piechoty

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Agencji Uzbrojenia, przyszły pojazd polskiej piechoty zmechanizowanej, bojowy wóz piechoty Borsuk, będzie produkowany po zakończeniu badań kwalifikacyjnych, co ma nastąpić w przyszłym roku. Zapotrzebowanie na nowe BWP zostało określone na ponad 1000 pojazdów. Pierwsze Borsuki mają trafić do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, która wchodzi w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Zapotrzebowanie na nowe BWP zostało określone na ponad 1000 pojazdów

Zapotrzebowanie na nowe BWP zostało określone na ponad 1000 pojazdów.

Nowy pływający bojowy wóz piechoty (NPBWP) Borsuk jest opracowywany od października 2014 roku w ramach pracy rozwojowej przez konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. (lider), Akademia Sztuki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. W ramach pracy rozwojowej powstał docelowy prototyp, który w lipcu br. rozpoczął badania kwalifikacyjne. Ich pozytywny wynik będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji z konsorcjum dotyczących pierwszej umowy produkcyjnej na seryjne pojazdy. Badania kwalifikacyjne Borsuka odbywają się na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku oraz w ośrodkach szkolenia poligonowego w kraju. Badania prowadzone są przez Grupę Testującą z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, pod nadzorem Komisji Badań Kwalifikacyjnych, w skład której wchodzą przedstawiciele: Agencji Uzbrojenia, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, 15. Brygady Zmechanizowanej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Huty Stalowa Wola.

Pierwsza faza testów obejmuje przede wszystkim zdolności BWP Borsuk w zakresie mobilności, w tym dzielności terenowej i pokonywania głębokich przeszkód wodnych, możliwości ogniowych oraz odporności balistycznej i przeciwminowej. W pierwszej fazie badań są realizowane m.in. testy poznawcze – ich celem jest zapoznanie przedstawicieli użytkowników z tym wozem bojowym, w tym możliwości trakcyjnych, ogniowych, ergonomiczności i funkcjonalności oraz podatności eksploatacyjnej. Niemniej istotne jest wypracowanie metodyki szkolenia i obsługi w przypadku wprowadzenia Borsuka do pododdziałów zmechanizowanych. Testy poznawcze mają również na celu umożliwienie przyszłym użytkownikom zgłoszenie uwag co do poszczególnych elementów pojazdu i możliwości modyfikacji pewnych obszarów podnoszących ogólną funkcjonalność BWP. Druga faza badań będzie miała charakter badań uzupełniających i powinna dotyczyć sprawdzeń systemów teleinformatycznych pojazdu.

Jednocześnie w kwietniu br. poinformowano, że w ramach aneksu do umowy podpisanej przez konsorcjum opracowujące Borsuka a finansującym, tj. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zostaną zbudowane cztery kolejne egzemplarze BWP. Cztery dodatkowe Borsuki posłużą do tzw. sprawdzeń w otoczeniu systemowym, czyli funkcjonowania kilku pojazdów w składzie pododdziału zmechanizowanego (plutonu). Wyniki tych testów mają wpłynąć na usprawnienia w docelowej konfiguracji produkcyjnej oraz rozwoju BWP w ramach kolejnych transz produkcyjnych.

Pierwsze Borsuki mają trafić do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, która wchodzi w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Zakończenie procedury badań kwalifikacyjnych prototypu Borsuka jest oczekiwane w przyszłym roku, po pozytywnej realizacji tej fazy może nastąpić zawarcie umowy na produkcję pojazdów. Jak wskazuje się, rozwój liczebny pododdziałów zmechanizowanych, a przede wszystkim konieczność jak najszybszego postsowieckich BWP-1, powoduje, że docelowe zapotrzebowanie na NBPWP Borsuk przekracza 1000 sztuk. Warto wspomnieć, że oprócz wymiany obecnych podstawowych pojazdów bojowych piechoty, czyli BWP-1, na Borsuki, w skład pododdziałów zmechanizowanych wyposażanych w nowe BWP powinny wejść również pojazdy wsparcia i zabezpieczenia na tzw. uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej (UMPG). Warto przy tym dodać, że zgodnie z deklaracjami wojska, a przede wszystkim przemysłu, wysokie tempo dostaw Borsuków – i przyszłych pojazdów specjalistycznych na bazie UPMG – do pododdziałów będzie wymagać zintensyfikowania inwestycji w zdolności produkcyjne pojazdów.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X