• Piątek, 17 maja 2024
X

Ruszył kolejny program z zakresu obrony przeciwhipersonicznej

15 maja europejska organizacja współpracy w dziedzinie uzbrojenia OCCAR podpisała z koncernem zbrojeniowym MBDA umowę dotyczącą rozpoczęcia prac nad obroną przeciwko pociskom hipersonicznym.

Obecni podczas podpisania umowy przedstawiciele spółki MBDA France reprezentowali konsorcjum HYDIS2 (HYpersonic Defence Interceptor Study), które składa się 19 głównych partnerów pochodzących z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Hiszpanii. W ramach zakontraktowanej trzyletniej fazy koncepcyjnej o wartości około 140 mln euro ma zostać dokonany wybór najbardziej efektywnej koncepcji pocisku do broni przeciwhipersonicznej i antybalistycznej oraz powinna zostać zaproponowana jego architektura.

Program HYDIS2 ma stanowić wkład państw europejskich w misję ochrony ludności i sił zbrojnych, w szczególności przed pojawiającymi się zagrożeniami hipersonicznymi, które stanowią radykalną zmianę na polu walki w stosunku do klasycznych zagrożeń balistycznych.

W ramach tych działań partnerzy będą gromadzić i harmonizować definicje scenariuszy operacyjnych biorąc pod uwagę plany obronne Europy i NATO. Jest to niezbędne dla określenia jaki charakter ma potencjalne zagrożenie i z jakich kierunków będzie nadciągać. Określone  zostaną również wspólne definicje każdego zagrożenia w oparciu o wiedzę i doświadczenie wszystkich zaangażowanych partnerów. Ponadto ujednolicone zostaną wymagania dotyczące przyszłego systemu uzbrojenia.

Już na tym etapie wybrane zostaną kluczowe technologie umożliwiające wdrożenie wskazanej koncepcji broni przeciwhipersonicznej, a której stworzenie zostanie zlecone w kolejnej fazie programu. Część technologii jest dostępna już teraz, ale w niektóre będzie trzeba zapewne zainwestować, aby uzyskały wyższy stopień dojrzałości. Na koniec stworzona zostanie sieć powiązań przemysłowych w celu szczegółowego opracowania i produkcji przyszłych systemów.

Aby stawić czoła zagrożeniom stwarzanym przez pociski hipersoniczne, MBDA proponuje opracowywaną przez siebie rakietę Aquila.

Warto wspomnieć, że istnieje również konkurencyjna do HYDIS2 europejska inicjatywa HYDEF (Hypersonic Defense Interceptor), która w listopadzie ub. roku otrzymała zlecenie na trzyletnie prace koncepcyjne o wartości 110 mln euro. W ramach tego konsorcjum 13 partnerów pod przewodnictwem Spanish Missile Systems i Diehl Defence skupia się na koncepcji własnego kinetycznego pocisku przechwytującego.

Niezależnie od tego, który pocisk zostanie ostatecznie wybrany do realizacji, będzie stanowić jedynie komponent większego europejskiego programu TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based Theater). Obejmuje on ponadto przyszły kosmiczny system ostrzegania przed zagrożeniami i śledzenia celów. Ma on dostarczać dane i wymieniać się informacjami z wyrzutniami pocisków przechwytujących opracowywanymi przez zespoły HYDEF i HYDIS2.

Konkurencyjne do HYDIS2 konsorcjum HYDEF proponuje własne rozwiązania w zakresie przechwytywania zagrożeń hipersonicznych.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X