• Środa, 17 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – remonty i modernizacje okrętów

Utrzymanie zdolności Marynarki Wojennej do czasu wejścia do służby prototypowego Miecznika ma być możliwe dzięki remontowi i modernizacji obu polskich fregat typu Oliver Hazard Perry. Prowadzone są obecnie również modernizacje okrętów pomocniczych i wsparcia znajdujących się w służbie.

Pierwsza nowa fregata typu Miecznik wejdzie do służby około 2028 roku, do tego czasu trzonem sił nawodnych polskiej floty mają być sukcesywnie remontowane fregaty ORP Kościuszko i ORP Pułaski.

Pierwszy okręt, ORP Gen. K. Pułaski, przeszedł remont dokowy i modernizacyjny w latach 2015–2018. W 2018 roku IU rozpoczął postępowanie w sprawie wyłonienia realizatora remontu drugiej fregaty, ORP Gen. T. Kościuszko. Umowę z PGZ Stocznia Wojenna zawarto w maju 2019 roku. Prace obejmowały naprawy i modernizacje działu eksploatacji, elektroniczno- -informatycznego, łączności, rakietowo-artyleryjskiego, Bojowego Centrum Informacji i broni podwodnej, a także szereg dokowych prac kadłubowych. Wykonano również naprawę i remont zespołów prądotwórczych, wymianę łożysk w linii wału, wymianę napędu stabilizatorów wymianę oświetlenia lądowiska i systemu monitoringu z kamerami oraz prace konserwacyjno- malarskie kadłuba i nadbudówki. Zakończenie remontu ORP Gen. T. Kościuszko nastąpiło w marcu br.

We wrześniu 2020 roku podjęto decyzję o anulowaniu remontu i modernizacji trzech małych okrętów rakietowych projektu 660M Orkan, we wcześniej postulowanym zakresie, ale koncepcji prac modernizacyjnych nie zaniechano. W sierpniu 2018 roku IU rozpoczął postępowanie w formie zaproszenia do negocjacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Remont i modernizacja trzech jednostek miały objąć wymianę silników głównych, modernizację lub wymianę ZSW, wymianę armaty uniwersalnej i jej integrację z systemem kierowania ogniem czy montaż rakietowego systemu przeciwlotniczego. Według dostępnych informacji planowane było rozpoczęcie negocjacji z jednym wykonawcą, tj. konsorcjum Polskiej Grypy Zbrojeniowej i PGZ Stocznia Wojenna na remont okrętów i modernizację układu napędowego dwóch lub trzech jednostek typu Orkan w najbliższych latach.

Zrealizowano prace remontowe i modernizacyjne na ORP Hydrograf – pierwszym z dwóch okrętów rozpoznawczych projektu 863. W ramach prac przewidziano m.in. montaż nowych systemów rozpoznania radioelektronicznego, systemów dowodzenia działaniami rozpoznawczymi oraz optoelektronicznych głowic obserwacyjnych. Dla tego zadania IU w maju 2016 roku rozpoczął postępowanie w sprawie naprawy dokowej, dostaw i montażu sprzętu elektronicznego, a w grudniu następnego roku podpisał umowę z jedynym oferentem, tj. konsorcjum Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A. (odpowiedzialna za remont dokowy okrętu) oraz KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. J. i AM Technologies Sp. z o.o. Sp. K. Zakończenie prac na ORP Hydrograf nastąpiło w kwietniu 2020 roku. Z kolei w sierpniu 2021 roku Komenda Portu Wojennego w Gdyni ogłosiła przetarg na naprawę dokową okrętu rozpoznawczego ORP Nawigator tego samego typu. W grudniu ub. roku ujawniono, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła stocznia Net Marine – Marine Power Service Sp. z o.o. Ponadto okręt miał trafić do stoczni „Remontowa” na montaż i integrację nowych systemów rozpoznawczych przez konsorcjum z KenBIT oraz AM Technologies.

W kwietniu br. PGZ Stocznia Wojenna zakończyła remont i modernizację okrętu hydrograficznego ORP Arctowski projektu 874. Druga jednostka tego typu, ORP Heweliusz, została zmodernizowana wcześniej.

W kwietniu br. PGZ Stocznia Wojenna zakończyła remont i modernizację okrętu hydrograficznego ORP Arctowski projektu 874. Dla tego zadania IU w marcu 2018 roku rozpoczął postępowanie w formie zaproszenia do negocjacji z Polską Grupą Zbrojeniową, a w maju następnego roku podpisał umowę z konsorcjum PGZ i PGZ Stocznia Wojenna na prace na okręcie. Jednostka została wyposażona w nowe urządzenia i systemy w działach nawigacyjnym, łączności, elektro-mechanicznym i hydrograficznym, w tym nowe pulpity Centralnego Systemu Sterowania wraz z monitoringiem, nowe pulpity na Głównym Stanowisku Dowodzenia, systemy grzejne, wentylacji, filtrowentylacji i klimatyzacji, agregaty prądotwórcze, sprężarki, silnik steru strumieniowego, blok utylizacji ścieków, nowe urządzenia pokładowe, w tym kabestan, wciągarkę kotwiczno-cumowniczą, bramownice wychylne, bramownicę LARS na rufie, wciągarkę oceanograficzną czy żuraw do obsługi części rufowej. Wyremontowano pomieszczenia załogi i wymieniono w nich wyposażenie. Na jednostce zastosowano również nowe okablowanie instalacji. W latach 2015–2017 prace o analogicznym zakresie przeprowadzono również na drugiej jednostce typu, tj. ORP Heweliusz.

 

 

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X