• Czwartek, 30 maja 2024
X

XVII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji”

Od siedemnastu lat przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz general aviation mają unikatową możliwość debatowania o wyzwaniach jakie stoją przed Siłami Powietrznymi RP, liniami lotniczymi, portami lotniczymi, firmami handlingowymi oraz wszystkimi innymi  podmiotami związanymi z awiacją, podczas Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Lotnictwo Nowej Generacji”. Organizatorami XVII odsłony konferencji są Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie i Zarząd Targów Warszawskich S.A. Naprawdę trudno o lepszych partnerów do dyskusji o wyzwaniach stojących przed awiacją, nie tylko wojskową ale i cywilną, niż przedstawiciele uczelni będącej kuźnią kadr Sił Powietrznych RP.

Tegoroczna, XVII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji” odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Konferencja podzielona zostanie na kilka sesji dyskusyjnych, podczas których omawiane będą m.in. tematy związane z kształtowaniem bezpieczeństwa powietrznego państwa w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, wyzwania technologiczne stojące przed cywilnym lotnictwem, rozwój  infrastruktury i systemów obsługi baz lotniczych i lotnisk oraz cywilne wykorzystanie kosmosu, satelity i systemy zobrazowania satelitarnego.

Każda z sesji obejmować będzie nie tylko wystąpienia ekspertów i dyskusję na wymienione wyżej tematy, ale także prezentację kluczowych zagadnień – np. innowacyjnych produktów – w formie specjalistycznych referatów i prezentacji.

 Rewolucja Technologiczna

 Siły Powietrzne RP czeka w najbliższych latach prawdziwa rewolucja technologiczna. Polska armia musi bowiem zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem jakim jest wymiana postsowieckiej, przestarzałej techniki wojskowej, którą pozyskiwaliśmy trzy – cztery dekady temu, na rzecz rozwiązań spełniających wymagania współczesnego pola walki.

Co bardzo istotne transformacja lotnictwa polskiej armii nie obejmuje tylko pozyskania i wprowadzenia do służby nowych maszyn bojowych, ale również transportowych i specjalistycznych, zarówno w zakresie samolotów jak i śmigłowców. SZ RP aby wypełniać stawiane przed nimi zadania muszą bowiem mieć nie tylko kolejne samoloty transportowe, ale również maszyny do tankowania w powietrzu a także samoloty rozpoznawcze.

Jednak nowe statki powietrzne to nie wszystko. Zakup sprzętu nowej generacji samolotów, śmigłowców i wycofania ze służby postsowieckiej techniki lotniczej pociąga za sobą zakup sprzętu lotniskowego niezbędnego do obsługi nowego typu statków powietrznych oraz inwestycje w przystosowanie do nich infrastruktury lotniskowej.

 

Inwestycje śmigłowcowe RP

Śmigłowce wielozadaniowe, śmigłowe szturmowe, śmigłowce morskie a także zwiększenie liczby śmigłowców morskich, ratowniczych i wsparcia sił specjalnych to plan stworzenia nowoczesnego wyposażenia różnego rodzaju sił. Inwestycje te uświadamiają nieuchronność stworzenia nowoczesnej bazy szkoleniowej i treningowej, która zapewni doskonalenie umiejętności setek nowych pilotów, personelu naziemnego i specjalistów obsługi technicznej.

 

„Dronizacja” SZ RP

Bezzałogowce jako element ewolucji statków powietrznych

Osobną grupą „lotniczych” programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP są te, które można opisać jako „dronowe”. Polskie wojsko w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych od kilku lat stara się nadgonić dystans dzielący je od czołowych armii na  świecie. Nie tylko wdrażamy kilka typów bezzałogowców do służby, a nasze rodzime rozwiązania w zakresie amunicji krążącej oraz rozpoznawczych dronów zdają egzamin bojowy na wojnie w Ukrainie. Ten proces nie tylko będzie kontynuowany, ale nabierze jeszcze szybszego tempa. Potrzeby SZ RP są bowiem w tym zakresie bardzo duże – a wyzwania jakie niesie pole walki – ogromne.

Skala użycia i zastosowanie bezzałogowych systemów powietrznych, biorąc pod uwagę działania wojenne w Ukrainie, stale rośnie. Intensywny rozwój technologii lotniczych pozwala na szerokie zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych podczas działań wojennych. Użycie bezzałogowców na współczesnym polu walki przyczynia się do minimalizacji ryzyka związanego z ewentualną utratą statku konwencjonalnego oraz jego załogi, oferując jednocześnie niższe koszty implementacji i eksploatacji systemu.

Satelity i systemy zobrazowania satelitarnego dla polskich sił zbrojnych

Jak ważne dla systemów bezpieczeństwa danego państwa jest dostęp do satelitów rozpoznania obrazowego, teledetekcyjnych i telekomunikacyjnych, najlepiej świadczy fakt, że nawet niezamożne kraje wydają spore sumy na tego typu rozwiązania, albo poprzez umieszczanie na orbicie swoich satelitów albo dzierżawiąc od innych (państw lub firm) stosowne „kosmiczne” usługi. Polska na razie nie może zaliczyć się do kosmicznych tuzów. Nie mamy narodowych satelitów rozpoznawczych i komunikacyjnych. Ale to ma się wkrótce zmienić. Intensywnie działa w tym kierunku rodzima, bardzo dynamicznie rozwijająca się branża kosmiczna, która chce produkować i wynosić na orbitę różnego typu satelity. A i zagraniczni potentaci widzą w Polsce nie tylko rynki zbytu, ale także naukowo – gospodarczych partnerów.

 

Dobrze wyszkolone kadry najlepszą gwarancją

Dobrze wyszkolone kadry sił powietrznych są najlepszą gwarancją, że plany modernizacji technicznej sił powietrznych (lotnictwa wojskowego) a także wszelki pozyskany w tym zakresie sprzęt i nowe technologie będą optymalnie wykorzystane i zagospodarowane.

 

Nie tylko o mundurach! CPK i jego implikacje.

Na tegorocznej konferencji nie zabraknie także tematyki polskiego lotnictwa cywilnego które będzie w najbliższych latach mierzyć się z największą inwestycją – budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. CPK to będzie nie tylko najdroższa inwestycja w infrastrukturę lotniczą w nowożytnej historii naszego kraju. To będzie również najbardziej skomplikowana inwestycja, ponieważ chcemy wybudować hub komunikacyjny na miarę XXI wieku, który łączyć ma w sobie lotnisko oraz naziemne sieci komunikacyjne – od autostrad na kolei skończywszy. Ale to nie wszystko. Do utworzenia CPK muszą się przygotować wszystkie polskie lotniska, gdyż jego uruchomienie będzie miało kolosalny wpływ na ich funkcjonowanie.

Zapraszamy Państwa do udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Lotnictwo Nowej Generacji” w formule dostosowanej do Państwa potrzeb i zaprezentowania  swojej oferty wobec odbiorców z Polski i zagranicy.

Program konferencji: POBIERZ PLIK PDF

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: https://lotnictwo.ztw.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu, e-mail: lotnictwo@ztw.pl,  tel: +48 604 493 433, +48 696 487 079, +48 22 849 60 44.

 

Z poważaniem

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X