• Wtorek, 23 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2021 roku – broń strzelecka, lekki sprzęt artyleryjski i wyposażenie optoelektroniczne

Karabinki Grot

W tym segmencie w latach 2020–2021 trwały dostawy sprzętu wojskowego zamówionego w poprzednich okresach. Największe dostawy obejmują karabinki Grot C16-FB-M1 kalibru 5,56 mm, które stały się podstawowym wzorem indywidualnej broni strzeleckiej w Wojskach Obrony Terytorialnej, od ub. roku sukcesywnie wprowadzane do pododdziałów sił lądowych. We wrześniu 2017 roku Jednostka Wojskowa Nil, jako przedstawiciel gestora, zawarła umowę ramową z producentem karabinków, FB Łucznik Radom Sp. z o.o., na dostawy do 53 tys. szt. karabinków MSBS Grot C16 FB-M1 w konfiguracji klasycznej (kolbowej), w tym 32 tys. w ramach zamówienia gwarantowanego. We wrześniu 2019 roku podpisano aneks do umowy głównej powiększający zamówienie o 18 tys. szt.

Z kolei w lipcu 2020 roku Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, jako obecny gestor, sygnowało kolejny kontrakt na dostawy w latach 2020–2026 następnej partii 18 tys. Grotów w zmodyfikowanej wersji C16 FB-M2. Do końca 2020 roku dostarczono ponad 45 tys. Grotów C16 FB-M1 oraz C16 FB-M2. Jednocześnie karabinki w pierwszej wersji są modyfikowane zgodnie z zaleceniami wynikającymi z pierwszego okresu eksploatacji.

Broń dla strzelców wyborowych

Prowadzone jest postępowanie w sprawie zakupu nowych samopowtarzalnych karabinów wyborowych kalibru 7,62 mm dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej (zmotoryzowanej) i lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozpoczęte w maju 2019 roku postępowanie w trybie negocjacji z jednym dostawcą zostało anulowane i w grudniu ub. roku zainicjowano nowe postępowanie, do którego zaproszono dwóch oferentów: FB Łucznik Radom, oferującą karabin MSBS Grot-7,62N i Zakłady Mechaniczne Tarnów z karabinem MWS-25.

Optoelektronika z PCO

Ostatnich kilkanaście miesięcy to również spore zakupy optoelektronicznego sprzętu obserwacyjno-celowniczego. W zdecydowanej większości są to produkty polskiej spółki PCO S.A. należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Od połowy 2019 roku do połowy br. zakupiono m.in. 45 szt. strzeleckich celowników termowizyjnych SCT Rubin, 541 szt. noktowizorów strzeleckich PCS-5/1/M Gabro, 430 szt. lornetek noktowizyjnych NPL-1M Brom-M, 1073 st. gogli noktowizyjnych MU-3AM Koliber i 1602 szt. gogli noktowizyjnych MU-3ADM, 128 szt. monokularów noktowizyjnych MU-3 Kos.

Pistolety

Jeśli chodzi o dostawy pistoletów samopowtarzalnych, w latach 2019–2020 dostarczono ponad 7 tys. pistoletów VIS 100 kalibru 9 mm do pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych. Umowę na produkcję prawie 20 tys. pistoletów tego typu podpisano pomiędzy IU a Fabryką Broni Łucznik Radom w grudniu 2018 roku.

Moździerze lekkie dla Wojsk Obrony Terytorialnej

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy do Wojsk Obrony Terytorialnej trafiło również kilka partii lekkich moździerzy LMP-2017 kalibru 60 mm liczących łącznie 457 szt. Moździerze są produkowane przez Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Umowa na zakup tego typu sprzętu została zawarta w grudniu 2018 roku i obejmuje 780 szt. LMP-2017, a zakończenie dostaw planowane jest w przyszłym roku.

Tytan w całości lub w częściach

Niestety do połowy br. nie zakończono opracowania systemu „żołnierza przyszłości”, nazywanego Zaawansowane indywidualne systemy walki (ZISW) kryptonim Tytan. Projekt jest realizowany od czerwca 2014 roku przez konsorcjum firm: PCO (lider), Polski Holding Obronny, PIT-Radwar, Fabryka Broni Łucznik Radom, Maskpol S.A., WB Electronics, Radmor S.A., Mesko S.A., Zakłady Mechaniczne Dezamet S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

ZISW Tytan to wieloelementowy system przenoszony przez żołnierza i zwiększający jego możliwości na polu walki. W skład Tytana mają wejść między innymi podsystem uzbrojenia i amunicji (karabinek, pistolet, granatnik, amunicja do nich, granaty ręczne), podsystem C4I (komputer indywidualny z oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i nawigacją inercyjną, radiostacja indywidualna, system zasilania), podsystem obserwacji i rozpoznania (wyświetlacz nahełmowy, wskaźnik laserowy, strzelecki celownik termowizyjny, monokular uniwersalny, celownik kolimatorowy, latarka), podsystem
ochrony (hełm, kamizelka ochronna, maska przeciwgazowa, ochronniki), podsystem umundurowania (ubiór bojowy, odzież termoaktywna), podsystem przenoszenia (zasobniki, dodatkowe oporządzenie). Do końca 2020 roku zakończono badania kwalifikacyjne w zakresie podsystemu uzbrojenia, amunicji 5,56 mm i zasilania, testy pozostałych elementów są natomiast na różnych etapach zaawansowania. Według dostępnych informacji wcześniej niż kompletne ZISW będą kupowane, w ramach odrębnych umów, opracowane i przetestowane elementy poszczególnych podsystemów Tytana.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X