• Wtorek, 25 czerwca 2024
X

Magnum X jest największym w naszej części Europy prywatnym wydawnictwem prasowym zajmującym się tematyką wojskową. Na łamach naszych wydawnictw prezentujemy zarówno współczesną technikę wojskową oraz przemysł obronny, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności, jak i problematykę militarno-historyczną.

Początki wydawnictwa Magnum X związane są z przemianami politycznymi przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W maju 1991 roku wydaliśmy pierwszy numer magazynu Nowa Technika Wojskowa. Było to wówczas pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie Centralnej i Wschodniej czasopism poświęconych wojskowości, za którym nie stały struktury ministerstw obrony.

Magazyn jest pismem profesjonalnym, skupiającym swą uwagę na problemach ważnych dla obronności Polski i naszego przemysłu zbrojeniowego. Wiele uwagi poświęcamy także bieżącej sytuacji w Rosji i krajach Europy, jak również problemom międzynarodowego rynku uzbrojenia – nowym wzorom wyposażenia, wystawom zbrojeniowym, aktualnym przetargom i zawartym kontraktom. Znaczenie poruszanych przez nas tematów stało się szczególnie istotne, kiedy Polska i inne kraje naszego regionu przystąpiły do Paktu Północno-Atlantyckiego.

Szerokie zainteresowanie tematami militarnymi i techniką wojskową spowodowały, że łamy Nowej Techniki Wojskowej przestały z czasem wystarczać na przedstawienie coraz szerszego spektrum tematów. Drugim wydawanym przez nas czasopismem stał się w 1996 roku dwumiesięcznik Morze Statki i Okręty – Magazyn Miłośników Spraw Morskich i Okrętowych.

Czasopismo to poświęcone jest nie tylko problemom militarnym, ale także żegludze handlowej oraz polityce i przemysłowi morskiemu. Obecnie Morze Statki i Okręty są dwumiesięcznikiem poruszającym współczesne i historyczne problemy morskie i okrętowe.

W 1998 roku powołaliśmy do życia magazyn Lotnictwo Wojskowe. Czasopismo szybko odniosło sukces na rynku wydawniczym i już po ukazaniu się trzech pierwszych numerów uległo przekształceniu w dwumiesięcznik. Od stycznia 2004 r. tytuł ukazuje się jako miesięcznik Lotnictwo – Magazyn Miłośników Lotnictwa Wojskowego, Cywilnego i Kosmonautyki. Na swoich łamach Lotnictwo prezentuje tematy z zakresu przyszłości, współczesności i historii lotnictwa.

 

W 2002 roku rozpoczęliśmy wydawanie magazynu o broni, w postaci miesięcznika Strzał. W każdym numerze znajdują się bogato ilustrowane artykuły o broni współczesnej i tej nieco starszej, a także o wiatrówkach, optyce, nożach i akcesoriach strzeleckich. Obszerna monografie, aktualne wiadomości rynkowe, testy, prezentacje, porady, wskazówki użytkowe i konserwacyjne, relacje z imprez sportowych.

Naszym najmłodszym czasopismem jest dwumiesięcznik Technika Wojskowa Historia, który ukazuje się od 2010 roku. Na 100 stronach bogato ilustrowanych schematami, rysunkami, planszami barwnymi oraz mapami, można znaleźć artykuły przedstawiające historię rozwoju techniki wojskowej. Są to zarówno materiały monograficzne poświęcone konkretnym typom uzbrojenia, jak i artykuły przedstawiające potyczki, bitwy i kampanie, umundurowanie czy też biografie postaci historycznych.
Wydawnictwo Magnum X wydaje także numery specjalne poszczególnych czasopism, które w całości poświęcone są wybranym aspektom tematu przewodniego całego numeru. Na numer specjalny składają się przekrojowe syntezy w skali globalnej, jak i drobiazgowe analizy poszczególnych epizodów wojennych, artykuły przybliżające zarówno konwencjonalne użycie różnego typu wzorów uzbrojenia, jak i pionierskie zastosowanie nowinek technicznych. Obok przedstawionych wyżej czasopism wydawnictwo Magnum X wydaje także monografie poświęcone technice wojskowej i działaniom wojennym, ze szczególnym uwzględnieniem XX i XXI wieku, w tym II wojny światowej i czasów współczesnych.

Naszą stroną internetową jest Portal Militarny – platforma publikacji pogłębionych informacji i analiz z zakresu bezpieczeństwa i obronności, a także interaktywnego kontaktu z odbiorcami. W zasobach Portalu Militarnego znajduje się również sklep z aktualnymi i archiwalnymi numerami naszych wszystkich wydawnictw.

Zespół Magnum X

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X