• Wtorek, 23 kwietnia 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2021 roku – pojazdy rozpoznawcze

Rozpoznanie ogólnowojskowe

Jeśli chodzi o pojazdy rozpoznawcze (bojowe wozy rozpoznawcze, wozy dowódczo-rozpoznawcze, bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze), należy wymienić kilka najważniejszych projektów.

Pierwszym jest pozyskanie lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych (LOTR) kryptonim Kleszcz. Pojazd jest opracowywany jako praca rozwojowa od grudnia 2013 roku przez AMZ-Kutno Sp. z o.o. Zbudowano dwa prototypy pojazdu kołowego LOTR, z których wariant z docelowym wyposażeniem rozpoczął w ub. roku cykl badań kwalifikacyjnych. Zakończenie pracy rozwojowej kryptonim Kleszcz było planowane w bieżącym roku.

Drugim projektem jest remont i modernizacja gąsienicowych bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1SBWR-1D bazujących na bojowym BWP-1. Prace są realizowane w ramach napraw głównych, wynikających z planu eksploatacji pojazdów. W maju 2017 roku podpisano umowę pomiędzy 1. RBL a konsorcjum w składzie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (lider) i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 na remont i modyfikację pięciu wozów, w tym trzech BWR-1D i dwóch BWR-1S. Próby kwalifikacyjne unowocześnionych pojazdów zakończono z wynikiem pozytywnym w 2019 roku. W związku z tym w kwietniu br. zawarto kontrakt na remont i seryjną modernizację w latach 2021–2023 łącznie 18 pojazdów BWR-1D/S.

Trzeci program to praca rozwojowa dotycząca opracowania i dostawy pojazdów rozpoznawczych na bazie transportera Rosomak w wersjach dowódczo-rozpoznawczej Rosomak-R1 i liniowej Rosomak-R2 z wieżami załogowymi Hitfist-30P. Pojazdy są opracowywane jako praca rozwojowa od września 2008 roku. W tym roku miały się zakończyć badania kwalifikacyjne i praca rozwojowa. Ich zakończenie z wynikiem pozytywnym ma pozwolić na sfinalizowanie pracy rozwojowej i podpisanie umowy na dostawy 16 Rosomaków-R1 i 34 Rosomaki-R2. Warto dodać, że w planach jest również pozyskanie kołowych wozów rozpoznawczych Rosomak obu wspomnianych wersji, ale wyposażonych w polską bezzałogową wieżę ZSSW-30. Pojazdy w takiej konfiguracji miałyby trafić do pododdziałów wyposażonych w KTO Rosomak z tymi modułami wieżowymi.

Z rozpoznaniem ogólnowojskowym wiąże się kolejny istotny projekt to zakup przenośnych (przewoźnych) radarów pola walki przeznaczonych do wykrywania sprzętu wojskowego i żołnierzy, wybuchów pocisków artyleryjskich oraz korygowania ognia artylerii. Postępowanie w sprawie pozyskania tego sprzętu rozpoczęto jeszcze w sierpniu 2015 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła węgierska firma Pro Patria Elektronics Kft., z którą w marcu 2020 roku IU podpisał umowę na dostawę 104 radarów PGSR-3i Beagle, w tym 11 w ramach opcji wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym.

Zmodernizowany BWR-1.

Dalekie rozpoznanie

Nie rozpoczęto natomiast zapowiadanych na ten rok dostaw seryjnych pojazdów dalekiego rozpoznania kryptonim Żmija. Umowę na zakup 118 tych wozów pomiędzy IU a konsorcjum Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. oraz Concept Sp. z o.o. podpisano jeszcze we wrześniu 2017 roku. Żmija bazuje na opracowanym przez spółkę Concept lekkim pojeździe uderzeniowym (LPU) o nazwie Wirus IV. W latach 2018–2019 trwały prace nad dostosowaniem pierwotnej wersji LPU Wirus IV do wymagań zamawiającego, w ub. roku zaprezentowano prototyp docelowego wariantu wozu Żmija. Jednocześnie rozpoczęto negocjacje z IU w sprawie przesunięcia terminów dostaw zakontraktowanych pojazdów LPU na lata 2021–2023.

Rozpoznanie specjalistyczne: inżynieryjne i chemiczne

Na wstępnym etapie realizacji jest natomiast praca rozwojowa dotycząca wozu rozpoznania skażeń na bazie transportera Rosomak. W tym projekcie IU przeprowadził negocjacje z jednym wykonawcą, tj. konsorcjum WB Electronics S.A., Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. i wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii na realizację pracy rozwojowej dotyczącej pojazdu Rosomak-RSK, na który zapotrzebowanie wynosi 11 szt. Umowa na pracę rozwojową została podpisana we wrześniu br. Warto dodać, że ramy czasowe pracy rozwojowej określono na lata 2021-2017, powinna się ona zakończyć zbudowaniem prototypu. Dostawy seryjnych Rosomaków-RSK mają być zrealizowane dopiero w latach 2028-2029.

W grudniu ub. roku IU rozpoczął fazę analityczno-koncepcyjną w sprawie pojazdu rozpoznania skażeń na podwoziu LOTR Kleszcz. Do prowadzonego dialogu technicznego zgłosiło się kilkanaście podmiotów. Projekt jest na relatywnie wczesnym etapie.

Ostatnim wartym przybliżenia projektem w tym segmencie jest kołowy transporter rozpoznania inżynieryjnego (KTRI) kryptonim Jodła-KTI. W tym projekcie w 2014 roku IU rozpoczął fazę analityczną dotyczącą planowanej pracy rozwojowej, a w jej ramach przeprowadził z wybranymi podmiotami dialog techniczny dotyczący możliwości zaprojektowania pojazdu o oczekiwanych parametrach. W maju 2016 roku pomiędzy IU a Rosomak S.A. podpisano umowę na realizację pierwszego etapu pracy rozwojowej. W kwietniu 2018 roku rozpoczęto negocjacje w sprawie opracowania projektów wstępnego i technicznego, prowadzone z konsorcjum w składzie: Rosomak S.A. (lider), Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej oraz KenBIT. Konsorcjum zaproponowało koncepcję transportera Jodła-KTI na bazie ciężkiego kołowego transportera opancerzonego AMV XP L 8 × 8, nazywanego przez lidera konsorcjum Rosomak XP.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X