• Czwartek, 18 kwietnia 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – system obrony powietrznej krótkiego zasięgu “Narew”

W programie pozyskania przeciwlotniczych zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego zasięgu kryptonim Narew podjęto ostatnio kilka kluczowych decyzji. W ub. roku rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy systemów Narew – wybranym kluczowym elementem systemu jest pocisk rodziny CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), opracowany i produkowany przez MBDA.

We wrześniu ub. roku rozpoczęto formalnie projekt opracowania i dostaw do Sił Zbrojnych systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew z pociskami CAMM-ER.

Zgodnie z wymogami zakupów istotnych z punktu widzenia podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa realizatorem zamówienia (z wyjątkiem zakresu związanego z systemem IBCS) będzie powstałe jeszcze w 2014 roku konsorcjum „PGZ-Narew”, w skład którego wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, Jelcz sp. z o.o., Mesko, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Elektroniczne oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. We wrześniu 2021 roku IU oraz konsorcjum „PGZ-Narew” podpisały ramową umowę określającą warunki udzielania i wykonania poszczególnych elementów systemu Narew.

Terminy dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew są uzależnione od możliwości dostaw poszczególnych komponentów przez konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym przede wszystkim od czasu na transfer technologii wymagany do rozpoczęcia produkcji efektora. Wcześniej informowano, że dostawy pierwszych zestawów miałyby być realizowane od lat 2026–2027. Łączne zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP na zestawy rakietowe obrony powietrznej krótkiego zasięgu wynosi 23 baterie (46 jednostek ogniowych). Z tej liczby osiem baterii (16 jednostek ogniowych) ma być przeznaczone dla Sił Powietrznych, 12 baterii (24 jednostki ogniowe) dla sił lądowych, dwie baterie (4 jednostki ogniowe) dla Marynarki Wojennej i jedna dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Baterie przeznaczone dla poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP mają mieć nieco inną konfigurację pod względem wyposażenia, ale zasadniczo składać się będą z kabin dowodzenia systemu IBCS, mobilnych węzłów łączności, polskich radarów kierowania ogniem Sajna, wyrzutni iLauncher z pociskami CAMM-ER opracowanymi zgodnie z polskimi wymaganiami oraz pojazdów transportowo-załadowczych. Większość elementów jednostek ogniowych, w tym radary Sajna i wyrzutnie, będzie umieszczona na podwoziach Jelcz w różnych wersjach.

Konieczność wzmocnienia polskiej obrony powietrznej wymusiła wprowadzenie tzw. rozwiązania pomostowego, czyli zakup dwóch jednostek ogniowych systemu Narew w uproszczonej wersji z pociskami CAMM.

Szybkie wzmocnienie systemu polskiej obrony powietrznej w związku z wojną na Ukrainie doprowadziło jednak do zamówienia w kwietniu br. rozwiązania pomostowego (tzw. małej Narwi). Umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum „PGZ-Narew” dotyczy dostawy elementów dwóch jednostek ogniowych systemu obrony powietrznej, w tym dwóch radarów Soła (z zasobów Sił Zbrojnych RP), sześciu wyrzutni iLauncher, pocisków CAMM, polskiego systemu kierowania ogniem, pojazdów transportowo-załadowczych oraz integracji radarów, systemu dowodzenia i wyrzutni. Elementy jednostek ogniowych (poza radarami Soła) będą posadowione na podwoziu ciężarówek Jelcz. Dostawa pierwszej jednostki ogniowej ma nastąpić we wrześniu br., a drugiej na przełomie roku.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X