• Wtorek, 18 czerwca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2021 roku – nowe uzbrojenie przeciwpancerne

Pociski Javelin dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Najważniejszym projektem w tym segmencie w ostatnich dwóch latach był zakup zestawów FGM-148F Javelin dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Procedurę zakupu rozpoczęło wskazanie przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej tego systemu, na tej podstawie minister obrony narodowej wydał w lipcu 2019 roku decyzję w sprawie sposobu pozyskania lekkich przeciwpancernych pocisków kierowanych FGM-148F „JAVELIN” na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. We wrześniu tego roku wysłano zapytanie ofertowe Letter of Request (LOR) do administracji Stanów Zjednoczonych w sprawie dostaw 60 szt. modułów celowniczych Command Launch Unit (CLU) i 180 szt. pocisków FGM-148F Javelin wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym, w tym 8 trenażerów stacjonarnych Enhanced Performance Basic Skills Trainer (EPBST) i 17 makiet gabarytowo-masowych Missile Simulation Round (MSR). Po uzyskaniu zgody amerykańskiego Departamentu Stanu w maju 2020 roku podpisano umowę o zakupie określonych w zapytaniu modułów CLU i pocisków zgodnie z procedurą Foreign Military Sales (FMS). Całość zamówienia ma być przekazana pododdziałom Wojsk Obrony Terytorialnej do końca listopada br.

Przeciwpancerny pocisk kierowany Javelin.

Pustelnik nadal poszukiwany

Zakup amerykańskich Javelinów został zrealizowany równolegle do trwającego od czerwca 2017 roku projektu pozyskania lekkich przeciwpancernych pocisków kierowanych kryptonim Pustelnik. W tym zakresie w Inspektoracie Uzbrojenia (IU) rozpoczęto fazę analityczno-koncepcyjną, a w jej ramach dialog techniczny, do którego zgłosiło się kilku polskich i zagranicznych oferentów. Projekt Pustelnik zakłada zakup kilkuset lekkich zestawów przeciwpancernych bliskiego zasięgu. Do lipca br. nie ujawniono w nim postępów. Warto dodać, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza w styczniu br. w odpowiedzi na interpelację poselską zakup Javelinów miał na celu wskazanie przyszłego trybu zakupu nowoczesnych zestawów przeciwpancernych:

Jednocześnie rekomendowano utrzymanie trybu pozyskania środków przeciwpancernych przeznaczonych dla Wojsk Operacyjnych i Wojsk Specjalnych oraz dalszych zakupów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej, na podstawie wniosków wypływających z fazy analityczno-koncepcyjnej dla wymagania operacyjnego pod kryptonimem Pustelnik. W zamyśle rekomendacja trybu pozyskania wskazanego przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej systemu FGM-148F Javelin nie miała na celu znalezienia alternatywy dla wymagania operacyjnego pod kryptonimem Pustelnik, lecz wskazanie rozwiązania pozwalającego na terminowe osiągnięcie przez Wojska Obrony Terytorialnej wstępnej zdolności do zwalczania czołgów i innych celów opancerzonych.

Ręczne granatniki od lat

Dwa kolejne projekty w segmencie broni przeciwpancernej dotyczą zakupu ręcznych granatników. Pierwszy, uruchomiony w lutym 2017 r. przez IU, zakłada nabycie ręcznych wielorazowych granatników wielozadaniowych wraz z dedykowaną amunicją do zwalczania różnych celów, w tym pojazdów opancerzonych i nieopancerzonych, siły żywej oraz umocnień polowych. W następnym roku przeprowadzono dialog techniczny z kilkoma potencjalnymi dostawcami, ale do lipca br. nie ujawniono postępów w projekcie ani zamiaru jego anulowania.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku projektu zakupu dużej liczby lekkich jednorazowych granatników przeciwpancernych kryptonim Grot. Dla tego zadania fazę analityczno-koncepcyjną rozpoczęto jeszcze w październiku 2014 roku. Przeprowadzono dwa dialogi techniczne z potencjalnymi wykonawcami (drugi w 2020 roku), ale do lipca br. nie rozpoczęto postępowania w sprawie pozyskania granatników Grot, nie ujawniono również zamiaru ewentualnej rezygnacji z potencjalnego zakupu.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X