• Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – nowe Rosomaki

W programie kołowego transportera opancerzonego (KTO) Rosomak odnotować należy kilka istotnych wydarzeń dotyczących pozyskiwania jego kolejnych wersji specjalistycznych.

Realizowane w formie pracy rozwojowej opracowanie i dostawa pojazdów rozpoznawczych w wersjach dowódczo-rozpoznawczej Rosomak-R1 i liniowej Rosomak-R2 z wieżami załogowymi Hitfist-30P zostało przerwane. Pojazdy były opracowywane od września 2008 roku przez spółkę Rosomak, planowano pozyskanie 16 Rosomaków-R1 i 34 Rosomaki-R2. W ub. roku przeprowadzono badania kwalifikacyjne, które jednak zakończyły się wynikiem negatywnym. W związku z tym “aktualnie prowadzone są negocjacje z wykonawcą dotyczące wprowadzenia zmian w umowie w zakresie stawianych wymagań oraz możliwości osiągnięcia przez przedmiotowy sprzęt wojskowy wymaganego poziomu parametrów technicznych, jak również określenia nowego harmonogramu realizacji pracy rozwojowej”.

W ostatnich miesiącach przekazano kolejne zamówione wcześniej Rosomaki w wersjach specjalistycznych: wozu dowodzenia szczebla związku taktycznego (dywizji) Rosomak-WD (umowa na 8 szt.), pojazdu do przewozu zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych Rosomak-S (umowa na 60 szt.) oraz pojazdu patrolowego z obrotnicą OSS-D Rosomak M3 (umowa na 3 szt.).

Pododdziały Rosomaków miały być wyposażone w nowoczesny system zarządzania szczebla taktycznego BMS (Battle Management System), być może obecna sytuacja spowoduje przyspieszenie trwającego od lat programu.

Z programem operacyjnym dotyczącym KTO Rosomak powiązany jest zakup systemu zarządzania walką pododdziału kołowych transporterów opancerzonych o nazwie Rosomak BMS. Analizy dotyczące pozyskania Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) kryptonim Rosomak BMS rozpoczęto w 2009 roku. W kolejnych latach kilka podmiotów polskiego przemysłu zbrojeniowego zaprezentowało koncepcję budowy systemu. Rozpoczęte w czerwcu 2015 roku postępowanie przetargowe w sprawie pozyskania Rosomak BMS zakończyło się w lipcu następnego roku unieważnieniem całej procedury. We wrześniu 2016 roku rozpoczęto kolejne postępowanie w trybie negocjacji jedynie z podmiotami państwowymi – w ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa (lider), PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (poszerzone następnie o firmy Transbit Sp. z o.o., KenBIT Sp. z o.o., Enigma SOI Sp. z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.). Projekt obejmował dostawę zestawów urządzeń dowodzenia, łączności i transmisji danych dla Rosomaków w wersji bojowej oraz dla wozów dowodzenia na podwoziu bazowego KTO. W latach 2017–2018 zakończono z wynikiem pozytywnym, wszystkie sprawdzenia weryfikacyjne (testy) prototypowego systemu. W grudniu ub. roku konsorcjum, którego liderem jest PGZ, złożyło ostateczną ofertę dotyczącą systemu Rosomak BMS. Projekt “aktualnie znajduje się na końcowym etapie analizy warunków przedstawionych przez wykonawcę pod kątem funkcjonalnym i ekonomicznym”.

Planowane jest zakończenie badań kwalifikacyjnych wozu pomocy technicznej Rosomak-WPT. Pojazd jest opracowywany jako praca rozwojowa od grudnia 2014 roku przez spółkę Rosomak S.A. Zakończenie pracy rozwojowej powinno nastąpić w 2022 roku, a dostawy 18 wozów Rosomak-WPT w latach 2023–2025. We wrześniu 2021 roku podpisano natomiast umowę na realizację pracy rozwojowej i dostawy 11 wozów rozpoznania skażeń Rosomak-RSK. Realizatorem projektu jest konsorcjum WB Electronics S.A., Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. i Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Nowo wyprodukowane pojazdy mają być dostarczone w latach 2028–2029.

Podpisanie umowy na wieże ZSSW-30 stanowi pierwszy krok do wprowadzenia zaawansowanego systemu uzbrojenia do pododdziałów zmotoryzowanych i zmechanizowanych.

Z programami bojowych wozów piechoty – gąsienicowego Borsuka i kołowego Rosomaka – związany jest natomiast projekt modułowego Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego z armatą kalibru 30 mm(ZSSW-30). System powstaje od marca 2013 roku, jako praca rozwojowa, realizowana przez konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola (lider), WB Electronics, Arex Sp. z o.o., PCO S.A., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowe Zakłady Elektroniczne i Rosomak. We wrześniu 2021 roku zakończono badania kwalifikacyjne prototypu wieży ZSSW-30 na KTO Rosomak z wynikiem pozytywnym. W wyniku tego w lipcu 2022 roku konsorcjum HSW podpisało z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę pierwszej partii 70 wież ZSSW-30 w latach 2024–2027. Łącznie dla KTO Rosomak miałoby powstać 341 wież. W drugiej kolejności ZSSW-30 mają być produkowane dla BWP Borsuk.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X