• Sobota, 15 czerwca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2023 roku –samoloty transportowe i specjalne

W zakresie modernizacji obejmującej lotnictwo transportowe i specjalne Sił Powietrznych zrealizowano dostawę drugiego z pięciu samolotów transportowych C-130H oraz zakupiono dwa używane samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. Na najbliższe lata przewidywana jest zaś modernizacja posiadanych samolotów transportowych C295M i M28.

Dodatkowe Herculesy
Na mocy umowy z kwietnia 2021 roku Polska pozyskała z nadwyżek sprzętowych USAF pięć używanych samolotów transportowych C-130H Hercules. Pierwszy z nich przyleciał do Polski w lipcu 2022 roku, a drugi w październiku. Samoloty przechodzą obecnie prace związane z przeglądem strukturalnym płatowca (Program Depot Maintenance) i doposażeniem w nowocześniejsze systemy łączności w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy. Pierwszy z nich powinien być gotowy do służby pod koniec bieżącego roku. W przypadku trzech pozostałych C-130H, to w listopadzie 2022 roku nastąpiła zmiana planów i zamiast odzyskiwania zakonserwowanych płatowców ze składowiska AMARG w bazie Davis-Monthan w Arizoeni, mają być one dostarczone w ramach procedury Ramp to Ramp, czyli z aktywnej floty USAF. Samoloty te, chociaż są kilka lat młodsze, również będą wymagały dodatkowych prac serwisowych, więc zakontraktowano dla nich w Bydgoszczy przegląd strukturalny płatowca.

Pięć używanych C-130H pozyskanych z USA będzie służyło wraz z obecnie wykorzystywanymi pięcioma C-130E..

Modernizacja samolotów transportowych C295M i M28

W czerwcu br. zatwierdzono wymagania sprzętowe dla trwającego od 2020 roku projektu modyfikacji i unifikacji 16 samolotów transportowych C295M. Maszyny zostały dostarczone w czterech partiach w latach 2003–2013. W związku z tym reprezentują nieco różny standard wyposażenia. Według informacji na koniec lipca br. trwa dokumentacyjne przygotowanie postępowania, które pozwoli na skierowanie zaproszenia do negocjacji oraz rozpoczęcie rozmów z Airbusem. Prace mają być zrealizowane w latach 2024–2028.

Na modyfikację i unifikację wyposażenia oczekuje 16 samolotów transportowych C295M.

Samolot transportowy CASA C-295M należący do Sił Powietrznych RP.

Jeśli chodzi o samoloty transportowe M28 Bryza obecnie w Agencji Uzbrojenia trwa proces definiowania Wymagań Sprzętowych w zakresie zadań związanych z modernizacją i ujednoliceniem wyposażenia tych maszyn. Sprawa ma dotyczyć pięciu egzemplarzy M28B/PT, ośmiu M28B1R oraz dwóch M28B/PT GC. Rozpoczęcie prac przy tych samolotach zaplanowano wstępnie na 2026 rok.

 

Samoloty rozpoznawcze, patrolowe i wczesnego ostrzegania

Programy dotyczące pozyskania samolotu zwiadu elektronicznego pk. Płomykówka oraz morskich samolotów patrolowych i zwalczania okrętów pk. Rybitwa zaczęły się odpowiednio siedem i sześć lat temu. Informacji o postępach praktycznie brak, co jest spowodowane objęciem obu programów klauzulą niejawności.

Zakupione w ramach pilnej potrzeby operacyjnej samoloty Saab 340 AEW mimo wieku będą stanowiły cenny wkład w krajowe zdolności do dozorowania przestrzeni powietrznej.

Zakupione w ramach pilnej potrzeby operacyjnej samoloty Saab 340 AEW mimo wieku będą stanowiły cenny wkład w krajowe zdolności do dozorowania przestrzeni powietrznej.

Bardzo szybkie kroki podjęto natomiast w przypadku samolotów wczesnego ostrzegania, co jest spowodowane szeregiem incydentów w polskiej przestrzeni powietrznej, będących skutkiem toczących się za naszą wschodnią granicą działań bojowych. W lipcu br. w ramach pilnej potrzeby operacyjnej podpisano umowę ze szwedzkim Saabem na dostawę dwóch samolotów Saab 340 AEW (Airborne Early Warning) z radarem ASC-890 Erieye. Kontrakt z Polską obejmuje również wyposażenie naziemne oraz wsparcie logistyczne i szkoleniowe. Okres obowiązywania umowy to lata 2023–2025. Dostawa pierwszej maszyny jest spodziewana już pod koniec bieżącego roku. Zakupiono maszyny używane, wyprodukowane w latach 1997–1999 w ramach serii sześciu egzemplarzy kupionych przez Siły Powietrzne Szwecji. W następnych latach samoloty były stopniowo modernizowane, m.in. poprzez zamontowanie dodatkowych konsol operatorskich, sytemu rozpoznania elektronicznego Thomson-CSF oraz łącza wymiany danych w standardzie Link-16.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X