• Wtorek, 23 kwietnia 2024
X

Thales Alenia Space z umową na demonstratory EuroHAPS

9 marca spółka Thales Alenia Space, podpisała z Komisją Europejską kontrakt o wartości 43 milionów euro na demonstracyjną fazę programu EuroHAPS (High-Altitude Platform Systems).

Wybór tej firmy w programie EuroHAPS nastąpił 20 lipca 2022 roku w wyniku zaproszenia do składania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Obronnego.

Thales Alenia Space jest liderem koordynującym pracę wielonarodowego konsorcjum, które składa się 21 partnerów i 18 podwykonawców z 11 krajów realizujących projekt. Program EuroHAPS ma na celu opracowanie kilku demonstratorów stratosferycznych, które przyczynią się poprawy europejskich możliwości wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR), a także uzyskania nowych zdolności zakresie łączności. Głównymi partnerami projektu są CIRA, Elettronica i Leonardo z Włoch, ONERA i CEA z Francji, INTA z Hiszpanii oraz ESG i TAO z Niemiec.

W ramach obecnie zleconej fazy programu zostaną przeprowadzone badania w locie trzech typów platform stratosferycznych:

● Stratobus, czyli demonstrator sterowca o dużej ładowności w zmniejszonej skali firmy Thales Alenia Space, który będzie zasilany energią słoneczną i przeznaczony do długotrwałych misji;

● Hybrydowy sterowiec operujący na dużych wysokościach (HHAA lub taktyczny HAPS) firmy CIRA, który będzie zdolny do uzyskiwania dodatkowej siły nośnej, dzięki zastosowaniu skrzydeł;

● Autonomous Stratospheric Balloon System (ASBaS) firmy ESG i TAO składający się z zespołu trzech balonów.

Te trzy rodzaje platform wzajemnie się uzupełniają, a przy tym charakteryzują się bardzo różnymi czasami pracy, wielkością i ograniczeniami eksploatacyjnymi. Ich rolą jest dostarczenie krajom Europy szerokiego spektrum rozwiązań, aby sprostać różnorodnym potrzebom sił zbrojnych i państwowych służb cywilnych.

Platformy te zostaną przebadane pod kątem realizacji szeregu misji, w tym wykrywania i klasyfikowania celów na morzu i lądzie. W przypadku celów lądowych sprawdzona zostanie możliwość wykrywania obiektów w terenie pokrytym gęstą roślinnością. Przetestowane zostaną również zadania z zakresu rozpoznania łączności (COMINT) i zwiadu elektronicznego (ELINT). Aerostaty mają również posłużyć do zapewnienia własnym wojskom szerokopasmowej łączności szyfrowanej. Realizacja pierwszych lotów demonstracyjnych planowana jest od 2024 roku z wyspy Fuerteventura.

Program HAPS oferuje możliwość uzupełnienia zasobów naziemnych, satelitarnych lub powietrznych w połączeniu z unikalnymi możliwościami dostosowania platformy do bieżących wymagań operacyjnych. Stratosfera to domena do tej pory w dużej mierze ignorowana, chociaż umieszczenie w niej aerostatów pozwala na wykonywanie bardzo długich misji — nawet do jednego roku. Stosunkowo niskie położenie sensorów optycznych oraz innego wyposażenia elektronicznego (około 20 km w porównaniu do kilkuset km w przypadku satelitów), gwarantuje doskonałą rozdzielczość obrazu w przypadku misji obserwacyjnych oraz silny sygnał radiowy dla potrzeb wymiany danych. Budowa demonstratorów pozwoli określić główne wyzwania eksploatacyjne związane z nowymi technologiami, przy jednoczesnym urealnieniu wymagań operacyjnych.

Stratobus to projekt wypełnionego helem sterowca stratosferycznego, który utrzymuje swój kształt dzięki ciśnieniu wewnętrznemu wypełniającego go gazu i posiada własny, w pełni autonomiczny, system napędowy. Koncepcja tego statku powietrznego została zoptymalizowana wokół sterowca o długości około 140 metrów, napędzanego czterema silnikami elektrycznymi zasilanych z ogniw słonecznych o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. Docelowo zakłada się przenoszenie ładunku użytecznego o masie 250 kilogramów, zasilanego prądem o mocy 5 kilowatów, na wysokości operacyjnej od 18 do 20 kilometrów. W poprzedniej fazie programu HAPS, poświęconej rozwojowi dojrzałych technologii, przezwyciężono liczne przeszkody techniczne. Przede wszystkim opracowano zaawansowane materiały na pokrycie zewnętrzne sterowca, gdzie szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo lotu po rozdarciu powłoki. Ponadto udało się opracować elastyczny panel słoneczny oraz wysokowydajny układ napędowy.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X