• Wtorek, 18 czerwca 2024
X

Umowa na pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną dla WP

29 lutego doszło do podpisania umowy na pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS dla II fazy programu Wisła oraz programu Narew.

Program Narew przewiduje dostarczenie łącznie 23 baterii sytemu krótkiego zasięgu z brytyjskimi pociskami MBDA CAMM. Stron polska dostarczy między innymi wielofunkcyjny kierowania ogniem Sajna, radar wstępnego wykrywania celów P-18PL oraz radary pasywnej lokacji PET/PCL.

Umowa została zawarta pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych. Wartość zamówienia wynosi ok. 2,53 mld USD netto. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2024-2031. Jej przedmiotem jest pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS, w tym niezbędnego sprzętu dowodzenia i łączności. Są to elementy wymagane dla planowanych do pozyskania w ramach realizacji II fazy sześciu kolejnych baterii Wisła, opartych na systemach Patriot, oraz już zamówionych na podstawie innych umów 23 zestawów Narew, z brytyjskimi pociskami CAMM. Połączenie systemów Wisła i Narew jednym systemem dowodzenia IBCS ma na celu efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, zarówno w warstwie sensorów (radarów) jak też efektorów (rakiet). IBCS będzie pobierał informacje z radarów Wisły i Narwi oraz będzie mógł dobrać najodpowiedniejszy środek walki znajdujący się na wyrzutniach obu systemów do zestrzelenia określonego celu.

Faza pierwsza programu Wisła dotyczyła pozyskania dwóch baterii Patriot w konfiguracji PAC3+ z systemem IBCS. Szczegółowy zakres bieżącego kontraktu z II fazy obejmuje zakup wybranych urządzeń łączności dla systemów Wisła i Narew, systemów pasywnej identyfikacji swój-obcy, urządzeń kryptograficznych, realizacji prac rozwojowych nad oprogramowaniem, rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej, integrację w ramach systemu IBCS radarów dla systemu Wisła i Narew oraz wyrzutni programu Narew. Na koniec ma dojść do przeprowadzenia testów poligonowych sprawdzających współdziałanie wszystkich elementów zestawów Narew oraz Wisła.

Elementy sytemu Wisła, który techniczne oparty jest na amerykańskim Patriocie, ale jest skonfigurowany według polskich wymagań i zawiera też polskie rozwiązania.

Warto przypomnieć, że 12 września 2023 r. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż rządowi polskiemu Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Walką (IBCS) oraz powiązanego z nim sprzętu i usług za maksymalną szacunkową kwotę 4 mld USD. Amerykańska zgoda objęła wówczas 93 centra operacyjne kierowania walką EOC (Engagement Operation Center) oraz 175 przekaźników zintegrowanej sieci kierowania ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network). Uwzględniono przy tym programy szyfrujące sieć, rozwój oprogramowania IBCS oraz integrację wybranych przez stronę polską komponentów własnej produkcji. Strona amerykańska miała zapewnić również infrastrukturę i sprzęt do prób ogniowych, latające cele dla rakiet oraz wsparcie rządu i producenta podczas organizacji testów poligonowych. Zwraca uwagę fakt, że z początkowej kwoty 4 mld USD w negocjacjach udało się zejść do 2,53 mld USD.

Trzeba również zaznaczyć, że to nie jedyny zakup w ramach II fazy programu Wisła. Do wypełnienia planów konieczna będzie dostawa dodatkowych wyrzutni, rakiet i radarów dla sześciu kolejnych baterii Patriot. To właśnie tej części dotyczy zgoda Departament Stanu z 28 czerwca br. Zatwierdzony wówczas pakiet zawierał 48 wyrzutni startowych M903, do 644 szt pocisków PAC-3MSE, 48 zestawów LINK-16, 12 radarów obrony powietrznej i przeciwrakietowej Raytheon GhostEye (LTAMDS) oraz 12 taktycznych systemów zasilania LTPS dla radarów. Stanowi to sprzęt dla 12 jednostek ogniowych (sześciu baterii), które dołączą do dwóch baterii kompletowanych obecnie w ramach pierwszej fazy programu Wisła. Całość oszacowano na kwotę 15 mld USD. Umowę w tym zakresie o końcowej wartości 9,3 mld USD netto zawarto 5 września 2023 roku. Dostawy mają nastąpić w latach 2026-2029.

Wyrzutnia sytemu Patriot w polskiej konfiguracji.

W II fazie programu będą uczestniczyły polskie przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego, które mają dostarczyć własne komponenty, w tym m.in. radary dalekiego zasięgu P-18PL, systemy pasywnego rozpoznania SPL, kabiny kontenerowe dla systemu IBCS i centrów kierowania walką, mobilne węzły łączności oraz podwozia ciężarowe Jelcz w różnych wersjach do transportu elementów baterii. Polskie przedsiębiorstwa uczestniczą i będą uczestniczyć w produkcji elementów zestawów Patriot, w tym wyrzutni M903, elementów rakiet PAC-3 MSE, kabin dowodzenia, elektroniki bojowej systemu, a także elementów stacji radiolokacyjnych GhostEye.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X