• Wtorek, 23 kwietnia 2024
X

Lotnictwo Wojsk Lądowych Tajwanu

Wojska Lądowe Republiki Chińskiej (Tajwanu) dysponują jednostkami lotniczymi wyposażonymi w śmigłowce szturmowe AH-1W i AH-64E, transportowe UH-60M i CH-47SD, rozpoznawcze OH-58D i szkolne TH-67A. Do ich zadań należy: transport żołnierzy, sprzętu i zaopatrzenia, zwalczanie celów naziemnych (w tym opancerzonych), wsparcie ogniowe wojsk na polu walki, wsparcie operacji sił specjalnych, obserwacja i rozpoznanie, poszukiwanie i ratownictwo, ewakuacja rannych i poszkodowanych, gaszenie pożarów, szkolenie pilotów i członków załóg.

Tajwan to wyspiarskie państwo w Azji Wschodniej, obejmujące główną wyspę Tajwan (o powierzchni 35,8 tys. km2) oraz pobliskie niewielkie archipelagi Peskadory (Penghu), Kinmen (Jinmen) i Mazu. Od kontynentalnych Chin oddziela je szeroka na około 160 km Cieśnina Tajwańska.

Od 1949 roku, kiedy to członkowie i zwolennicy Chińskiej Partii Narodowej (Kuomintangu) pod przewodnictwem Czang Kaj-szeka uciekli na wyspę po przegranej wojnie domowej z komunistami Mao Zedonga, Tajwan znajduje się w skomplikowanej sytuacji politycznej. Formalnie pozostaje częścią Chin, ale faktycznie jest od nich niezależny i funkcjonuje jako suwerenne państwo. Władze w Tajpej, powołując się na kontynuowanie tradycji Republiki Chińskiej, proklamowanej 29 grudnia 1911 roku, uznają się za jedyne legalne władze całych Chin, z nominalną stolicą w Nankinie, jedynie tymczasowo rezydujące na wyspie. Z tego powodu używają oficjalnej nazwy kraju Republika Chińska, która jest nieuznawana przez większość państw świata (w tym przez Polskę), aby nie zadrażniać stosunków z Chińską Republiką Ludową. Pekin z kolei uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję, nie uznaje jego władz i nie ukrywa dążenia do wcielenia wyspy (nawet siłą) do ChRL.

Na straży suwerenności Tajwanu stoją Narodowe Siły Zbrojne Republiki Chińskiej (chiń. Zhonghua Minguo Guojun; ang. Republic of China National Armed Forces). Ich głównym zadaniem jest obrona kraju poprzez odstraszanie, a w przypadku wojny – udaremnienie zamiarów agresora. Najliczniejszym komponentem są Wojska Lądowe Republiki Chińskiej (Zhonghua Minguo Lujun; Republic of China Army, ROCA). W czasie pokoju w sytuacjach kryzysowych (katastrofy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne) Wojska Lądowe aktywnie wspierają służby państwowe i władze lokalne w zakresie ratowania ludzi i mienia, poszukiwania i ratownictwa, ewakuacji rannych i poszkodowanych oraz zabezpieczenia zagrożonych rejonów. W czasie wojny ich zadaniem jest zniszczenie sił inwazyjnych wraz z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną oraz ochrona obiektów i instalacji o znaczeniu strategicznym.

W składzie Wojsk Lądowych znajdują się jednostki lotnicze wyposażone w śmigłowce szturmowe, transportowe, rozpoznawcze i szkolne. Do ich zadań należy: transport żołnierzy, sprzętu i zaopatrzenia, zwalczanie celów naziemnych (w tym opancerzonych), wsparcie ogniowe wojsk na polu walki, wsparcie operacji sił specjalnych, obserwacja i rozpoznanie, poszukiwanie i ratownictwo, ewakuacja rannych i poszkodowanych, gaszenie pożarów, szkolenie pilotów i członków załóg.

Struktura organizacyjna

Najwyższym zwierzchnikiem Narodowych Sił Zbrojnych jest prezydent Republiki. Cywilny nadzór administracyjny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Chińskiej (Zhonghua Minguo Guofangbu; Ministry of National Defense of the Republic of China, MND). W jego ramach funkcjonuje Sztab Generalny (Guofangbu Canmou Benbu; General Staff Headquarters), będący najwyższym wojskowym organem kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Szefem Sztabu Generalnego (Canmou Zongzhang; Chief of the General Staff) jest od 1 maja 2023 roku admirał Mei Jiashu. Podlegają mu dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Kwatera Dowództwa Wojsk Lądowych (Lujun Silingbu; Army Command Headquarters) znajduje się w siedzibie MND w Tajpej. Odpowiada za planowanie, nadzorowanie, szkolenie i przygotowanie operacyjne podległych jednostek i służb. Dowódcą Wojsk Lądowych (Lujun Siling; Army Commander) jest od 1 maja 2023 roku gen. (erji shangjiang) Zhong Shuming.

W strukturze Wojsk Lądowych funkcjonuje Dowództwo Lotnictwa i Sił Specjalnych (Hangkong Tezhan Zhihuibu; Aviation and Special Forces Command) z kwaterą w mieście Tainan. Podlegają mu dowództwa operacji specjalnych, szkolenia lotniczego, szkolenia powietrznodesantowego i szkolenia w operacjach specjalnych, dwie brygady lotnicze oraz kilka innych jednostek organizacyjnych. W skład brygad lotniczych wchodzą bataliony (ying) śmigłowców, wsparcia (zabezpieczenia lotów) i obsługi technicznej. W jednostkach podległych Dowództwu Lotnictwa i Sił Specjalnych służy ponad 10 tys. żołnierzy, a wyposażenie tworzy niemal 200 śmigłowców.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X