• Poniedziałek, 15 lipca 2024
X

Manticore i Anaconda – nowe pojazdy IVECO DV

Odpowiedzialna za prowadzenie tzw. biznesu zbrojeniowego IVECO Defence Vehicles
(IDV), spółka zależna włoskiego koncernu produkującego pojazdy użytkowe IVECO
S.p.A. – IVECO Group Company, sukcesywnie zwiększa liczbę pojazdów typowo
militarnych, ale bazujących na cywilnych, komercyjnie dostępnych podwoziach. W
ostatnim okresie do oferty dołączyły dwa takie wyroby, o odmiennym przeznaczeniu i
odmiennej klasie tonażowej – Manticore oraz Anaconda. Oba, pomimo że się bardzo od
siebie różnią, zachowują jeden kluczowy wspólny atrybut – zmodyfikowany cywilny
nośnik wraz z układem napędowym, co wbrew pozorom w dzisiejszych realiach
przynosi więcej korzyści niż ewentualnych strat. Korzyści mają głównie wymiar
ekonomiczno-logistyczno-serwisowy, podczas gdy ewentualne niedogodności mogą
wynikać z pewnych jednak ograniczeń w zakresie mobilności, jakie daje baza cywilna
w porównaniu z produktem od początku do końca powstałym pod kątem potrzeb sił
zbrojnych.

Średni pojazd taktyczny MTV Manticore

Aby odmłodzić starzejącą się flotę pojazdów kołowych w siłach zbrojnych, holenderskie
Ministerstwo Obrony uruchomiło program Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen
(DVOW, Joint Replacement Program of Wheeled Vehicles – Wspólny Program Wymiany Pojazdów
Kołowych), obejmujący pojazdy w różnych klasach masowych i o odmiennym przeznaczeniu. W
jego ramach IVECO wraz z modelem MTV zostało wybrane do kategorii 12 kN, co oznacza, że
pojazd miał móc przewozić ładunki o masie około 1200 kilogramów (dokładnie 1224 kg). Do tego
miał działać w różnych warunkach klimatycznych i terenowych oraz występować jako baza dla
wielu odmiennych zabudów i być przejęty przez holenderskie jednostki lądowe, marynarkę
wojenną i piechotę morską, siły powietrzne oraz żandarmerię wojskową. W parku armii
holenderskiej miał zatem zastąpić wiele starzejących się pojazdów, w tym warianty pojazdów
dowodzenia M577, auta terenowe Mercedes-Benz G-Wagen Wolf 290GD Królewskiej Armii
Holenderskiej, Land Rover Holenderskiego Korpusu Piechoty Morskiej oraz pozostałe transportery
opancerzone YPR-765 Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych i Królewskiej Holenderskiej
Żandarmerii (Marechaussee).

W dniu 15 sierpnia 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony, Barbara Visser,
poinformowała, że resort wybrał włoskiego producenta ciężarówek IVECO na dostawcę nowych,
lekkich pojazdów taktycznych dla holenderskich sił zbrojnych. Ponadto projekt objął dostawę
zdalnie sterowanych stanowisk uzbrojenia (RCWS), które mogą być instalowane na nich. Dnia 12
września 2019 roku IVECO Defence Vehicles ogłosiło przyznanie mu kontraktu przez stronę
holenderską na opracowanie i dostawę do 1275 „średnich pojazdów wielozadaniowych” o nazwie
12 kN. Faktyczne podpisanie umowy na pierwszą partię 918 pojazdów nastąpiło pod koniec
listopada tego samego roku – dokładnie 28 listopada sekretarz stanu podpisał umowę z IVECO na
wystawie NIDV Exhibition Defence & Security, które odbyła się w Rotterdamie. Pozostałe 357
egzemplarzy z tego zamówienia ma być przekazywane w kolejnych partiach warunkowych.
Przejęcie jest częścią wspólnego programu wymiany pojazdów kołowych holenderskiego
Ministerstwa Obrony, z dostawami zaplanowanymi na lata 2023–2026. Ogólnie kontrakt objął
przygotowanie i dostawę 918 pojazdów i 120 RCWS, dodatkowe 357 pojazdów i 10 RCWS
występuje jako opcja w tym kontrakcie. Daje to w sumie 1275 pojazdów i 130 RCWS, podczas gdy
dodatkowe pojazdy mogą być zamówione w ciągu pięciu lat po dostarczeniu ostatniego
egzemplarza z pierwszej pełnej transzy.

W przeglądzie Defensie Projectoverzicht (DPO, Defence Projects Overview) z września 2020 roku
holenderskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zamówienie na dodatkowe 357 pojazdów
zostało opóźnione. Analiza projektu wykazała mianowicie, że ówczesny podział samochodów
pomiędzy poszczególne ich rodzaje okazał się nieoptymalny. W związku z tym z przedsięwzięcia
usunięto wymóg dostarczenia 100 pojazdów i przeniesiono go do nowego projektu pojazdów
amfibijnych dla Holenderskiego Korpusu Piechoty Morskiej. Pozostałe 257 pojazdów zamówiono w
ramach istniejącej w kontrakcie opcji.

Pierwotna nazwa auta wskazywała na wymaganą ładowność, równą 1224 kg, ale wartość ta
została negatywnie zweryfikowana przez rzeczywistość. Kontrakt został bowiem wygrany dzięki
pojazdowi istniejącemu tylko na papierze – holenderskie Ministerstwo Obrony złożyło propozycję
otwierającą go na nowe projekty, w których prototypy nie były jeszcze dostępne. Jak podkreślają
analitycy z państw zachodnich, stanowi to mimo wszystko dość rzadkie zjawisko w sferze
obronności.

W rzeczywistości holenderski wymóg ewoluował na przestrzeni lat: pierwszy dokument
opublikowany w Hadze datowany był na 2006 rok, a ten, który faktycznie doprowadził do zawarcia
umowy w 2019 roku, był piątą iteracją. W międzyczasie IVECO DV zaczęło myśleć o pojeździe,
który byłby w stanie wypełnić lukę między LMV Lince a większymi i cięższymi pojazdami
opancerzonymi, należącymi do kategorii nieco powyżej 10 000–12 000 kg dopuszczalnej masy

całkowitej. Niemniej z czasem okazało się, że ze względu na wzrost liczby przewidzianych do
zabrania osób i wymagane poziomy ochrony nastąpiłby wzrost dopuszczalnej masy całkowitej do
ponad 18 000 kg, co nieuchronnie doprowadziło do znacznego wzrostu kosztów. Kiedy pojawiło się
holenderskie zapotrzebowanie na pojazd większy niż LMV, dostępne były dwie opcje: powiększenie
LMV lub zaprojektowanie de facto od podstaw całkowicie nowego pojazdu, z innym celem pod
względem objętości, masy oraz zabezpieczanego stopnia ochrony. Przedstawiciel IVECO DV
powiedział „EDR On-Line”: Zdecydowaliśmy się pójść drugą ścieżką. Kwestia dotyczyła tu także
uzyskania jak największej synergii z gamą cywilnych pojazdów – tzw. światem komercyjnym
IVECO, aby utrzymać koszty pod kontrolą w jak największym stopniu oraz pół roku przed
podpisaniem umowy, aby potencjalnie móc dotrzymać bardzo rygorystycznych terminów dostaw.
Pierwsze pojazdy do testów kwalifikacyjnych miały bowiem zostać dostarczone klientowi już w
2022 roku.

Mając na względzie uwagi pierwszego klienta, MTV został opracowany w ścisłej współpracy z
odbiorcą i wobec tego ściśle dostosowany do wymagań holenderskiego wojska. Będzie on
nabywany w celu zapewnienia żołnierzom lepszej ochrony i ładowności oraz dla podniesienia
modułowości. Dlatego m.in. może być wyposażony w szereg dodatków, w tym zdalne stanowiska
uzbrojenia, pakiety opancerzenia, urządzenia zakłócające i sprzęt obronny przed bronią ABC.
Zapewni także personelowi wojskowemu mobilność w przemieszczaniu się ze sprzętem do miejsc
rozmieszczenia oraz w celu pomocy, ochrony lub obrony ludzi w trudnych warunkach kryzysowych i
w sytuacjach konfliktowych.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X