• Środa, 17 lipca 2024
X

Średni samochód ewakuacji i wsparcia techniczno-logistycznego firmy Empl

Realny zakres – szerokość i głębokość – wykorzystania każdego pojazdu, w tym wojskowego, bywa determinowany licznymi czynnikami. Z jednej strony są to wymagania potencjalnego użytkownika i zakres prac, jaki bazowo przewidział on dla danego rodzaju pojazdu, a także jaki faktycznie da się potem uzyskać dzięki temu pojazdowi, gdy już się go użytkuje. Z drugiej zaś wiele zależy od samej kompletacji tego pojazdu, tzn. cech eksploatacyjnych jego podwozia oraz umieszczonej na nim zabudowy. Takie wielozadaniowym rozwiązaniem są średnie pojazdy ratownicze, które obecnie są proponowane, na przykład przez austriacką firmę Empl. Co ciekawe, tego rodzaju samochody mogłyby znaleźć również zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP, oczywiście w oparciu o dostarczane Jelcze.

W dniu 22 sierpnia 2018 roku austriacka Rada Ministrów uchwaliła tzw. pakiet mobilności wojskowej. Dzięki temu możliwa stała się częściowa realizacja zapotrzebowania na nowe systemy transportu ciężkiego. Głównym celem nowego systemu transportowego jest utrzymanie i zapewnienie zdolności przewozu ciężkich ładunków podczas działań bojowych i operacji pokojowych realizowanych przez Siły Zbrojne Republiki Austrii. W listopadzie 2019 roku przejęto trzy ciężkie, chronione – z opancerzoną kabiną pojazdy ratownicze typu MAN/RMMV HX2 41.540 8×8 (MAN – Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg). Ten pakiet mobilności obejmuje również na przykład 20 średniej wielkości pojazdów ratowniczych (3-osiowe ciężarówki) z 40-tonowymi przyczepami niskopodwoziowymi. Mają one kabinę kierowcy z projektu Bundeswehry UTF – Unprotected Transport Vehicles (Nieopancerzone (niechronione) Pojazdy Transportowe).

W celu realizacji tego zamówienia zastosowano istniejące ogólne warunki umowy o powołanie Bundesbeschaffung GmbH (BBG). Przy czym zamówienie to obejmuje także cztery systemy sTLS 70T, czyli zestawy kategorii HET, składające się z 4-osiowego terenowego ciągnika siodłowo-balastowego RMMV MAN HX81 8×8 – Rheinmetall HX81 SaZgM oraz 7-osiowej naczepy niskopodwoziowej Doll i generalnie kompletacyjnie odpowiadające niemieckiemu pierwowzorowi, noszącemu nazwę Elefant 2/Mammut (Mammoth). Pierwsze rozmowy koordynacyjne pomiędzy kontraktowym wykonawcą – MAN Truck & Bus Österreich GesmbH – w celu określenia konfiguracji, miały miejsce na przełomie lat 2018–2019.

W dniu 5 lipca 2022 roku w koszarach Marii Teresy minister obrony Austrii – Klaudia Tanner – przekazała żołnierzom pięć „lekkich” i „średnich” pojazdów ratowniczych. Ciężarówki z teleskopową przyczepą niskopodwoziową są dostarczane – jako finalny partner kontraktowy – przez firmę Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) GmbH z Wiednia. Nowe pojazdy zostały specjalnie opracowane do celów wojskowych. Podczas tej uroczystości Klaudia Tanner powiedziała: Zadania armii federalnej są bardzo szerokie. Nowe pojazdy są nie tylko niezbędne do ewakuacji sprzętu wojskowego, ale wykorzystujemy je również do wspierania ludności austriackiej w akcjach pomocowych. Po silnych burzach w niektórych częściach Austrii nasi żołnierze po raz kolejny wykazują się niestrudzonym zaangażowaniem na rzecz naszego kraju.

Do ewakuacji i transportu pojazdów kołowych i gąsienicowych austriackie siły zbrojne dysponowały wcześniej terenowymi ciężarówkami Steyr – ciągnikami siodłowo-balastowymi Steyr 37S42M38 6×6 wraz z 3-osiowymi naczepami Achleitner, samochodami ÖAF z żurawiem, ciężkimi pojazdami holowniczymi ÖAF z 25-tonowymi naczepami niskopodwoziowymi oraz systemem transportu ciężkiego, składającym się z 4-osiowego ciągnika balastowego ÖAF 34.440VFA i 10-osiowej przyczepy niskopodwoziowej o ładowności 55 200 kg (ÖAF – dawna wiedeńska wytwórnia Österreichische Automobil Fabriks-AG, obecnie mieszczą się tam zakłady MAN – RMMV). Jednak większość tych pojazdów została już wycofana z eksploatacji ze względu na ich zaawansowany wiek oraz stopień zużycia. W rezultacie ratownictwo wewnętrzne armii i transport sprzętu wojskowego były możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Z tego powodu konieczne było pozyskanie odpowiednich nowoczesnych następców.

Pięć przekazanych w dniu 5 lipca pojazdów trafić miało do 4. batalionu rozpoznawczego i artylerii w Allentsteig, 3. batalionu sztabowego w Mautern, 3. batalionu inżynieryjnego w Melk, 1. Pułku Zaopatrzeniowego w Gratkorn i 4. pancernego batalionu sztabowego w Hörsching.

Inwestycja w ten nowy tabor została dokonana ze środków modernizacyjnych i wyniosła 71 milionów EUR. W sumie Austriacy zakontraktowali 71 tzw. lekkich pojazdów ratowniczych, 24 tzw. średnie pojazdy ratownicze i 35 przyczep niskopodwoziowych. Lekkie terenowe pojazdy ratownicze, oznaczone jako lBgeFzg, bazują na podwoziu MAN HX 42M 6×6. Mają wyciągarką linową Sepson z liną o długości 60 metrów i o sile uciągu 120 kN oraz nadają się do ewakuacji uszkodzonych pojazdów, transportu ładunków i przewozu kontenera ISO 10. Nadają się do jazdy terenowej, gdyż cechują się napędem na wszystkie koła, załączanymi elektropneumatycznie blokadami mechanizmów różnicowych oraz mogą ciągnąć pojazdy kołowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7500 kg (siła uciągu do 120 kN). Kabina kierowcy ma trzy miejsca, dzięki czemu oprócz dowódcy oddziału ratowniczego, jednocześnie będącego dowódcą pojazdu, oraz wojskowego kierowcy i pomocnika mechanika samochodu może się w nim znaleźć dodatkowy pomocnik ratowniczy. Zdolność terenowa pojazdu pozwala na jazdę poza drogami o nawierzchni utwardzonej i po śliskich nawierzchniach oraz pokonywanie przeszkód i wzniesień i przejeżdżanie przez przeszkody wodne o głębokości do 1,5 m. Kąt natarcia równa się 29,5º i kąt zejścia 28,5º, co umożliwia pokonywanie licznych wzniesień. Na pojeździe zamontowano też następujące wyposażenie do ewentualnego transportu ładunków niebezpiecznych, takie jak gaśnica, znak ostrzegawczy ADR (identyfikacja), plandeka samochodowa w wersji ADR, tylne światło ostrzegawcze w wersji ADR. Napęd zapewnia sześciocylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny z doładowaniem, chłodnicą powietrza doładowującego i wtryskiem Common Rail, o mocy 324 kW/440 KM. Masę własną tych aut określono na 15 815 kg, a całkowitą masę tworzonych przez nie zestawów na 76 000 kg.

W ramach realizacji tego zamówienia na sprzęt ewakuacyjny kategorii średniej pod koniec kwietnia 2023 roku rodzinna austriacka firma EMPL Fahrzeugwerk GmbH poinformowała, że dostarcza dla rodzimych sił zbrojnych kolejną partię specjalnych pojazdów, a de facto specjalnych przyczepowych zestawów ewakuacyjnych klasy tonażowej ciężkiej i kategorii ewakuacyjnej średniej. Zamówienie to obejmuje bowiem dokładnie 24 średniej wielkości samochody ratownicze, oparte na 3-osiowych terenowych podwoziach ciężarówek RMMV 42M 6×6 oraz 35 4-osiowych przyczep Doll Quattro.

Za wykonanie elementów zabudowy aut oraz kompletację pełnego osprzętu odpowiadał Empl. Auta te mają z tyłu hydrauliczne podpory ratownicze oraz tylne hydrauliczne rozkładane urządzenie ratownicze o maksymalnym udźwigu 8 t. Z tyłu – nad drugą z osi napędowego tandemu – znajduje się też obrotowy hydrauliczny żuraw załadunkowy z rozkładanymi ramionami – typ Palfinger PK 41002 EH-C o maksymalnym wysięgu 11,6 m i udźwigu na tym wysięgu 2,5 t. Zgodnie z danymi Palfinger żuraw ten charakteryzują dokładnie: klasa udźwigu 38,4 tm, maksymalny udźwig 14 600 kg, maksymalny zasięg do 16,3 m (23,3–30,2 m z dodatkowym ramieniem przegubowym i zakresem skrętu 400°. Dzięki sześciu podporom hydraulicznym oraz systemowi bezpieczeństwa i sterowania Paltronic 50 żuraw załadunkowy może być obsługiwany za pomocą stacji sterowania podłogowego po obu stronach lub za pomocą pilota radiowego. Elektronika steruje i monitoruje żuraw oraz zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy.

Wbudowany Palfinger High Performance Stability Control System (HPSC) to elektroniczny system monitorowania stabilności pojazdu z żurawiem załadunkowym. System ten opiera się na obliczaniu rzeczywistej stabilności w czasie rzeczywistym, zgodnie z aktualnym stanem wsparcia. Rezultatem jest krzywa siły podnoszenia w całym zakresie obrotu, która w przybliżeniu odpowiada rzeczywistej stabilności pojazdu. Dzięki HPSC żuraw załadunkowy pozostaje stabilny też wtedy, gdy siłowniki podpory i podpory pojazdu nie są używane lub są tylko częściowo wysunięte. Umożliwia to bezpieczną pracę z żurawiem załadunkowym nawet w ciasnych przestrzeniach. Rozłożenie ramion żurawia i ich ustawienie w pozycji do przodu da się jeszcze wykorzystać w trakcie holowania ciężkich przyczep, szczególnie w trudniejszych warunkach drogowych – na nawierzchniach śliskich albo podczas podjazdu na wzniesienie. Wówczas rozłożone do przodu ramiona dodatkowo dociążają osie napędowe tylnego tandemu. Do wyposażenia żurawia należy także regulowana i składana belka dwuteowa podnosząca, z hydraulicznie przesuwanym środkiem ciężkości, przeznaczona do podnoszenia i załadunku pojazdów oraz nadwozi wymiennych o maksymalnej dopuszczalnej masie do 5000 kg. Jest ona chowana w specjalnie zaprojektowanym uchwycie z tyłu pojazdu. Tylne podpory ratownicze są zintegrowane z podporą żurawia (podpora 6-krotna: cztery boczne -po dwie na każdą stronę – rozkładane podpory stabilizujące plus tylne ramiona stabilizujące z ostrogami).

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X