• Czwartek, 18 lipca 2024
X

Zanim kupiono odrzutowce. Część 1

Pierwsze pięć lat po zakończeniu wojny to dziwny okres w dziejach całego wojska budowanego przez przejmujące w kraju władzę siły robotniczo-chłopskie, wspierane karabinami NKWD. Mimo uruchomienia jeszcze w 1943 roku kursów dla polskich pilotów za sterami kilkuset maszyn w dwunastu bojowych pułkach zasiadali głównie nieposługujący się językiem polskim czerwonoarmiści; podobnie w pododdziałach obsługi naziemnej. Do maja 1945 r. lotnictwo było intensywnie rozwijane, często jednak odbywało się to poprzez włączanie w polskie struktury organizacyjne całych jednostek i pododdziałów Armii Czerwonej, z pełnym składem osobowym i wyposażeniem. Jednym rozkazem z dnia na dzień pułk otrzymywał więc nowy numer i polską nazwę. Na samych płatowcach nie było nawet czasu zmienić oznaczenia, stąd dalej latały one w misje bojowe z czerwonymi gwiazdami. Często biało-czerwone szachownice tylko jak dodatkowe oznaczenie, w okolicach łączenia kadłuba ze skrzydłami, a później w innych miejscach, nanoszono dość niedbale, na nie do końca usunięte wcześniejsze znaki.

Koniec wojny oznaczał w kolejnych miesiącach powolne zmniejszanie rozbudowanej wojennej struktury organizacyjnej. Już późnym latem ruszyła demobilizacja najstarszych roczników poborowych. Po ostatecznym ustaleniu nowych granic Polski lotnictwo, które w czasie działań wojennych podążało za frontem i jednostkami lądowymi, bazując na lotniskach polowych, otrzymało zadanie przechodzenia na pokojowy system stacjonowania na lotniskach stałych. Dzięki temu można było rozpocząć odbudowę zniszczonej infrastruktury gwarantującej poprawę standardów socjalnych dla stanów osobowych i zwiększone możliwości właściwej obsługi technicznej sprzętu lotniczego. Ogółem Dowództwu Lotnictwa Wojska Polskiego w maju 1945 roku podlegało 112 dowództw związków taktycznych, jednostek i pododdziałów, w tym tuzin pułków lotnictwa bojowego. Stan osobowy w meldunku z tego miesiąca wynosił 15 574 żołnierzy (na 18 511 stanowisk etatowych). Do tego dochodziły 2403 stanowiska w lotnictwie cywilnym, którego pierwsze, jeszcze wojenne struktury organizacyjne zaliczano w skład lotnictwa wojskowego.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X