• Czwartek, 18 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2021 roku – rakietowe systemy przeciwlotnicze Wisła i Narew

Patrioty na czas

Jednym z najważniejszych zadań spośród wszystkich programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych pozostaje zakup zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu kryptonim Wisła dla Sił Powietrznych. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zawarto dziewięć umów na zakup elementów dwóch baterii (czterech jednostek ogniowych) systemu Patriot Configuration 3+ z systemem dowodzenia Integrated Air and Missile Battle Command System (IBCS), w tym, poza umowami na dostawę samych zestawów Patriot wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym, kontrakty z polskimi przedsiębiorstwami na dostawy pojazdów nośników systemu oraz wyposażenia dodatkowego.

Zgodnie z informacjami przedstawicieli Ministerstwa Obrony z lipca br. w ramach realizacji programu w najbliższym czasie mają być sygnowane kontrakty na mobilne węzły łączności i kabiny dowodzenia systemu Wisła, a także umowa na budowę systemu wsparcia procesu nadzoru eksploatacji pojazdów systemu. Dostawy zasadniczego sprzętu zaplanowano na czwarty kwartał 2022 roku, proces jego integracji odbędzie się zaś w okresie od października 2022 do marca 2023 roku. Pierwszym pododdziałem wyposażonym w zestawy Wisła będzie 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z miejscem stałego (pokojowego) bazowania w Sochaczewie. Prowadzone jest szkolenie kadr przyszłej obsługi zestawów, a w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie mają zostać rozmieszczone elementy bazy dydaktyczno-szkoleniowej przeznaczonej dla tego systemu. W ramach przygotowania infrastruktury, która ma być przeznaczona do obsługi systemu Wisła, realizowane są inwestycje w garnizonach Bydgoszcz (infrastruktura warsztatowo-magazynowa System Integration & Check Out Wisła) i Sochaczew (infrastruktura bazy dywizjonu rakietowego obrony powietrznej). Zakłada się, że osiągnięcie wstępnej gotowości bojowej 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej nastąpi na przełomie lat 2023 i 2024.

Jeśli chodzi o pozyskanie kolejnych zestawów Patriot-Wisła (tzw. druga faza), proces ich zakupu został zawieszony. W ramach umowy obejmującej pierwszy etap programu Wisła pozyskano jednak oprogramowanie systemu dowodzenia IBCS dla obu faz programu oraz jego aktualizacje w okresie sześciu lat od dostawy. Zgodnie z wymaganiami operacyjnymi projektu Wisła wszystkie zespoły ogniowe systemu powinny mieć radary kierowania ogniem umożliwiające dookolną obserwację przestrzeni powietrznej w tym samym czasie. Takie radiolokatory w czasie zakupu zestawów Patriot były dopiero opracowywane. Ich zakup będzie możliwy po wdrożeniu do sił zbrojnych USA i po przedstawieniu możliwości pozyskania w trybie FMS. W związku z tym zakup kolejnych baterii systemu Wisła będzie możliwy po zaoferowaniu przez stronę amerykańską systemu z docelowymi radiolokatorami Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) i przy utrzymaniu odpowiedniego finansowania w polskim budżecie obronnym. Łącznie w ramach obu faz programu Wisła zaplanowano pozyskanie sześciu baterii, tj. 12 jednostek ogniowych Patriot z nowymi radiolokatorami i systemem IBCS. Do systemu IBCS ugrupowania ogniowego zestawów Wisła mają być włączone radiolokator wstępnego wykrywania P-18PL oraz system pasywnej lokacji SPL (Passive Coherent Location – Passive Emitter Tracking), opracowane w PIT-Radwar w ramach prac rozwojowych.

Narew po 2023 roku

Drugim pod względem ważności projektem w programie modernizacji polskiej obrony powietrznej jest pozyskanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego zasięgu kryptonim Narew. Zgodnie z najnowszymi informacjami we wrześniu 2020 roku IU przekazał do szefa MON wniosek w sprawie pozyskania zestawów Narew wraz z określonym studium wykonalności i wstępnymi założeniami taktyczno-technicznymi. W kwietniu br. minister obrony narodowej podpisał wniosek, a w maju powołano komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z wymogami zakupów istotnych z punktu widzenia podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa realizatorem zamówienia będzie krajowe konsorcjum PGZ-Narew, z wyjątkiem zakresu związanego z systemem IBCS. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania w tym roku planuje się zawarcie z konsorcjum PGZ-Narew umowy ramowej określającej sposób i zasady udzielania zamówień na poszczególne komponenty Narwi. Konsorcjum na bazie wymagań ma przygotować ofertę systemu, która będzie podlegała ewentualnej akceptacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Oprócz walorów technicznych będzie musiała również spełniać wymagania pod względem zaangażowania polskiego przemysłu obronnego w produkcję elementów, którymi nie dysponuje polski przemysł obronny. W związku z tym partnerem konsorcjum w zakresie oferty na efektor (pocisk rakietowy) oraz wyrzutnię z systemem wymiany danych ma być podmiot zagraniczny, z kolei polskie elementy, np. radar kierowania ogniem Sajna, radar wstępnego wykrywania P-18PL oraz system pasywnej lokacji SPL, mają być gotowe w latach 2022–2023. Zgodnie z najnowszymi informacjami w latach 2022–2023 planowane są negocjacje i zawieranie poszczególnych umów wykonawczych, po których ma nastąpić transfer technologii do polskich zakładów (w przypadku pocisku i wyrzutni) lub rozpoczęcie produkcji (w przypadku polskich rozwiązań) poszczególnych elementów Narwi. Terminy dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew są uzależnione od możliwości dostaw poszczególnych komponentów konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przede wszystkim transferu technologii wymaganego do rozpoczęcia produkcji efektora. Wcześniej informowano, że dostawy pierwszych zestawów miałyby być realizowane od 2025 roku.

Łączne zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP na zestawy rakietowe obrony powietrznej krótkiego zasięgu wynosi 23 baterie (46 jednostek ogniowych). Osiem z nich (16 jednostek ogniowych) ma być przeznaczonych dla Sił Powietrznych, 12 (24 jednostki ogniowe) dla Wojsk Lądowych, dwie (cztery jednostki ogniowe) dla Marynarki Wojennej i jedna dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Baterie przeznaczone dla poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP mają mieć nieco inną strukturę poszczególnych jednostek ogniowych.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X