• Czwartek, 18 kwietnia 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2023 roku – artyleria

Ostatnie kilkanaście miesięcy to realizacja najważniejszych dla planu modernizacji Sił Zbrojnych RP projektów dotyczących dostaw nowego sprzętu rakietowego i artyleryjskiego.

W br. trwały dostawy kolejnych elementów dywizjonowego modułu ogniowego amerykańskich systemów rakietowych HIMARS (nazwanych w Polsce Homar-A), zakupionych w lutym 2019 roku. Umowa opiewa na 20 wyrzutni M142, w tym dwie szkolne, w konfiguracji takiej samej jak w siłach lądowych Stanów Zjednoczonych wraz z pojazdami wsparcia na podwoziach samochodów HMMWV i pakietem amunicji. Według harmonogramu całość dostaw dla tego dywizjonu rakietowego ma być dostarczona w br.

Pierwsze polskie wyrzutnie M142 systemu rakietowego HIMARS trafiły do Polski w maju br.

Zakup ten jest faktycznym początkiem potężnego wzmocnienia polskich Wojsk Rakietowych i Artylerii, w szczególności w systemy rakietowe. W lutym br. amerykańska agencja współpracy Defense Security Cooperation Agency ujawniła zamiar zakupu przez Polskę kolejnych 18 wrzutni M142 oraz aż 468 modułów wyrzutni HIMARS, które w kraju zostaną zabudowane na podwoziach samochodów ciężarowo-terenowych Jelcz w układzie napędowym 6 × 6 i zostaną włączone w system dowodzenia i kierowania ogniem Topaz opracowany przez Grupę WB. Potencjalne zamówienie obejmuje również pakiet amunicji oraz wsparcie logistyczne i szkoleniowe. W najbliższym czasie ma być podpisana umowa ramowa na produkcję i dostawy modułów wyrzutni, które będą sukcesywnie integrowane z nośnikami Jelcz i polskim systemem dowodzenia.

Druga część zamówienia na nowe wyrzutnie rakietowe będzie realizowana z partnerem koreańskim. W październiku 2022 roku podpisano umowę pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą Hanwha na dostawę systemów rakietowych K239 Chunmoo (nazwanych w Polsce Homar-K), w tym 288 modułów wyrzutni K239L, które w kraju zostaną zabudowane na podwoziach samochodów ciężarowo-terenowych Jelcz w układzie napędowym 8 × 8 i zostaną włączone w system dowodzenia i kierowania ogniem Topaz. Zamówienie obejmuje również pakiet amunicji oraz wsparcie logistyczne i szkoleniowe. W następnym miesiącu podpisano umowę wykonawczą na zakup 218 modułów wyrzutni, w tym dwóch modułów wyrzutni szkolnych, które są sukcesywnie integrowane z nośnikami Jelcz i polskim systemem dowodzenia. Umowa wykonawcza przewiduje również dostawy amunicji.

Pierwsze wyrzutniesystemu rakietowego Chunmoo trafiły do Polski w sierpniu.

W celu właściwej realizacji tych obu zamówień zagranicznych niezbędne jest zamówienie w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu obronnego pojazdów, systemów elektronicznych, urządzeń łączności i dowodzenia, systemów logistycznych i innych. Mają być one nabywane na podstawie umowy ramowej podpisanej w listopadzie 2022 roku przez Agencję Uzbrojenia z powstałym w celu realizacji zamówień konsorcjum „PGZ-WWR”, w skład którego weszły Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, Jelcz sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. oraz PIT-Radwar S.A. Pierwsza umowa wykonawcza została podpisana w grudniu ub. roku i dotyczy produkcji pojazdów pod moduły wyrzutni K239L i HIMARS, pojazdów wsparcia i zabezpieczenia, w tym wozów amunicyjnych i wozów ewakuacji technicznej dla obu systemów rakietowych

Drugim, znaczącym w założeniach, zamówieniem w zakresie artylerii ma być zakup koreańskich haubic samobieżnych K9 Thunder. Ramową umowę na pozyskanie 672 szt. K9 strona polska zawarła z południowokoreańskim przedsiębiorstwem Hanwha Aerospace w lipcu 2022 roku, a w następnym miesiącu sygnowano umowę wykonawczą pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Hanwha Defense na dostawy łącznie 212 szt. haubic K9A1 w latach 2022–2026. Pierwsza partia 48 gotowych haubic K9A1 (częściowo pojazdy używane przez armię koreańską, które zostały wyremontowane i doprowadzone do stanu produkcyjnego, a częściowo nowe) miała być dostarczona w do końca br., do połowy roku przekazano 36 haubic. Kolejne 164 nowych haubic K9A1 z bieżącej produkcji w Korei ma być dostarczone w latach 2024-2026. W skład pakietu mają również wejść środki bojowe (amunicja), materiały logistyczne, usługi szkoleniowe (symulatory, szkolenie w Polsce) oraz wsparcie technicznego producenta w postaci serwisu pojazdów.

Zamówienie na 212 haubic samobieżnych K9A1 ma być zrealizowane do 2027 roku.

Wariant K9A1 ma być podstawą opracowanej z uwzględnieniem polskich wymagań i na bazie testowanej obecnie w Korei wersji K9A2, nowej haubicy oznaczonej K9PL. „Polski” wariant ma być przedmiotem drugiego etapu dostaw – od 2026 roku przewidziano pozyskanie 460 szt., które mają być wytwarzane w Polsce. Planowana jest również dostawa wozów amunicyjnych oraz wozów dowódczo-sztabowych. Zarówno haubice jak i pojazdy wsparcia będą wyposażone w polskie systemy i urządzenia łączności oraz system dowodzenia i kierowania ogniem Topaz z Grupy WB. Wraz z zakupem koreańskich haubic samobieżnych powinien być ustanowiony w Polsce, w pierwszym etapie, potencjał serwisowy do obsług bieżących, a w drugiej fazie potencjał przemysłowy do produkcji systemów artyleryjskich. W związku z tym w lutym br. Polska Grupa Zbrojeniowa i Huta Stalowa Wola podpisały umowę z Hanwha o utworzeniu konsorcjum, którego celem jest określenie kwestii związanych z ustanowieniem potencjału produkcji haubic K9PL w Hucie Stalowa Wola oraz przeprowadzenie procesu polonizacji dla podzespołów do produkcji. W pierwszym etapie przewidywana jest montaż haubic K9PL z komponentów koreańskich, a w drugim produkcja spolonizowanych haubic w zakładzie w Stalowej Woli.

W grudniu 2021 roku rozpoczęto dostawy czwartego dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) Regina z samobieżnymi haubicami Krab kal. 155 mm. Dostawa została zrealizowana na mocy umowy z grudnia 2016 roku pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia i Hutą Stalowa Wola na zakup czterech seryjnych DMO dział tego typu w latach 2018–2024 (wcześniej pierwszy wdrożeniowy DMO został przekazany w 2017 roku), w tym 98 haubic Krab, pojazdów dowodzenia, wozów amunicyjnych oraz wozów remontu uzbrojenia i elektroniki. Łącznie zamówienia w latach 2012–2016 obejmowały produkcję 122 haubic Krab, z tego dostarczono 80 szt. Na wniosek Ukrainy, broniącej się przed agresją rosyjską, przekazano ukraińskim artylerzystom co najmniej 54 haubice Krab i pewną liczbę wspominanych pojazdów pomocniczych z zasobów Sił Zbrojnych RP. W związku jako uzupełnienie stanów w kolejnych latach ma być wyprodukowane dla Polski 40 haubic Krab i odpowiednia liczba pojazdów na mocy umowy z grudnia 2016 roku. Jednocześnie we wrześniu 2022 roku Agencja Uzbrojenia podpisała nową umowę z Hutą Stalowa Wola na dostawę kolejnych 48 Krabów oraz odpowiednią liczbę pojazdów pomocniczych w latach 2025–2027.

W ub. roku zamówiono również kolejne 48 haubic Krab.

Jeśli chodzi o kompanijne moduły ogniowe (KMO) z moździerzami samobieżnymi Rak kal. 120 mm ich dostawy były zrealizowane na mocy trzeciej umowy (wcześniej dziesięć KMO zostało przekazane w latach 2017–2022) z maja 2020 roku pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola i Rosomak na dostawy pięciu KMO, czyli kolejne 40 moździerzy SMK-120 plus pojazdy AWD. Łącznie zamówiono 15 kompanijnych modułów ogniowych Rak, z czego dostarczono 12. Pozostałe komponenty systemu Rak, czyli artyleryjskie wozy remontu uzbrojenia (AWRU) i artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA) są pozyskiwane na podstawie odrębnych postępowań – liczba zamawianych pojazdów odpowiada kolejnym zamówieniom na SMK-120 Rak. We wrześniu ub. roku podpisano umowę na dostawy 30 artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR) na podwoziu transportera Rosomak dla wszystkich 15 KMO Rak, z terminami dostaw w latach 2024–2026.

Łącznie zamówiono 15 kompanijnych modułów ogniowych Rak, z których dostarczono już 12

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X