• Środa, 17 lipca 2024
X

Dowódcy rosyjskiej floty i lotnictwa poszukiwani za zbrodnie

Dzisiaj, 5 marca, sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego wydali nakazy aresztowania dwóch wysokich rangą dowódców rosyjskich, który brali udział w atakach dalekiego zasięgu na ukraińskie miasta. Są oni ścigani za zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione w trakcie przeprowadzonej ubiegłej zimy kampanii ataków na ukraiński system energetyczny.

II Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego, wydały nakazy aresztowania dwóch osób osób fizycznych, generała Siergieja Iwanowicza Kobyłasza i admirała Wiktora Kinołajewicza Sokołowa, w kontekście sytuacji na Ukrainie za domniemane przestępstwa popełnione w okresie od co najmniej 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023 r.

Admirał Sokołow jako dowódca Floty Czarnomorskiej Federacja Rosyjskiej.

Generał broni Siergiej Kobyłasz był w opisanym czasie dowódcą lotnictwa dalekiego zasięgu Sił Powietrzno-Kosmicznych, a admirał Wiktor Sokołow sprawował dowództwo nad Flotą Czarnomorską Federacji Rosyjskiej. Obaj są podejrzewani o zbrodnie wojenne, polegające na kierowaniu ataków na obiekty cywilne oraz na nie liczeniu się z ubocznymi stratami wśród ludności cywilnej lub szkód w mieniu. Ponadto zarzuca się im zbrodnię przeciwko ludzkości polegającą na tzw. czynach nieludzkich. W uzasadnieniu podano, że istnieją mocne podstawy, aby sądzić, że ponoszą indywidualną odpowiedzialność karną za wspominane przestępstwa, dokonując czynów zabronionych wspólnie i za pośrednictwem innych osób, w tym poprzez nakazanie popełnienia zbrodni lub z powodu braku właściwej kontroli nad formacjami zbrojnymi pod swoim dowództwem.

Generał porucznik Siergiej Kobyłasz który poprzedniej zimy organizował ataki lotnictwa strategicznego na ukraińskie miasta.

Obydwa nakazy aresztowania zostały wydane w następstwie wniosków złożonych przez Prokuraturę. Izba Przygotowawcza MTK uznała, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że obaj podejrzani ponoszą odpowiedzialność za ataki rakietowe przeprowadzone przez podległe im siły przeciwko ukraińskiej infrastrukturze elektroenergetycznej od co najmniej 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023 r. W tym czasie miała miejsce kampania uderzeń lotniczo-rakietowych przeciwko licznym elektrowniom i podstacjom transformatorowym, położonym na nieokupowanej części Ukrainy.

Odpalenie pocisku manewrującego z rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95MS.

Izba Przygotowawcza MTK stwierdziła, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że ataki były skierowane przeciwko obiektom cywilnym, a w przypadku tych obiektów, które w danym czasie mogły kwalifikować się jako cele wojskowe, spodziewane przypadkowe szkody wśród ludności cywilnej byłyby wyraźnie nadmierne w stosunku do oczekiwanej korzyści militarnej.

Salwa pocisków dalekiego zasięgu “Kalibr” odpalana z rosyjskiej korwety typu Bujan M, podczas wojny na Ukrainie.

Sędziowie Izby Przygotowawczej MTK uznali również, że regularne rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną kwalifikują się jako zachowanie polegające na wielokrotnym popełnianiu zbrodni przeciwko ludności cywilnej w rozumieniu art. 7 Statutu Rzymskiego. W związku z tym istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że podejrzani ponoszą także odpowiedzialność za zbrodnię przeciwko ludzkości polegającą na „innych nieludzkich czynach […], które umyślnie powodują wielkie cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego”, zgodnie z art. 7 ust.1 lit. k Statutu Rzymskiego.

Skutek nalotu z 14 stycznia 2023 r., kiedy wystrzelona z Tu-22M3 rakieta Ch-22 trafiła w budynek mieszkalny w mieście Dniepr. W wyniku eksplozji blisko tonowej głowicy bojowej zginęło wówczas 45 osób, 79 zostało rannych, a około 400 kolejnych straciło dach nad głową.

W okresie od października 2022 roku do końca lutego 2023 roku Rosjanie przeprowadzili 225 ataków na 112 obiektów cywilnej infrastruktury krytycznej. Mimo wielu przejściowych trudności ukraińskim ekipom naprawczym przywrócenie zasilania zajmowało relatywnie mało czasu. Przerwy w blisko 85-90 proc. przypadków trwały tylko po kilka godzin. Aby zminimalizować skutki przerw w dostawie prądu, 86 proc. ukraińskich firm zdecydowało się na instalację agregatów prądotwórczych lub urządzeń UPS.

System elektroenergetyczny nie tylko okazał się wyjątkowo odporny na zniszczenie, ale jego naprawę wsparło materiałowo szereg zamożnych państw Zachodu. Dzięki szybko otrzymanej zagranicznej pomocy i sprawnym działaniom ekip awaryjnych do końca marca 2023 r., produkcja energii elektrycznej nadal w pełni zaspokajała potrzeby krajowych konsumentów, a także zapewniała niewielką nadwyżkę.

Gaszenie pożaru trafionej przez Rosjan podstacji transformatorowej przez ukraińskich strażaków.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X