• Środa, 17 lipca 2024
X

MBDA i PGZ podpisały umowę o transferze technologii dla systemu Narew

MBDA zawarła z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) kontrakt na wsparcie realizacji programu obrony powietrznej Narew.

Program Narew dotyczy pozyskania przez Polskę zaawansowanego systemu obrony powietrznej o zasięgu ponad 40 km od wyrzutni. We wrześniu br. PGZ podpisała z Agencją Uzbrojenia umowy wykonawcze na system Narew. Zawarty dziś kontrakt umożliwi PGZ wywiązanie się ze wspomnianych umów wykonawczych, wartych ponad 4 miliardy funtów, poprzez ustalenie warunków bezprecedensowego transferu kluczowych technologii i wiedzy z MBDA do PGZ. Pozwoli to Konsorcjum PGZ-NAREW wyprodukować w Polsce ponad 1000 rakiet przeciwlotniczych CAMM-ER i 138 wyrzutni iLauncher dla programu Narew.

Umowy dotyczące programu Narew to efekt rozwijających się relacji między MBDA i PGZ oraz kolejny sukces Porozumienia o Strategicznej Współpracy, zawartego przez firmy w 2017 r. Transfer technologii związany z projektem Narew i będący jego skutkiem rozwój polskich podmiotów przemysłowych jest wyjątkowy dla partnerstwa obronnego Wielkiej Brytanii i Polski i toruje drogę do głębokich powiązań z Polską w zakresie zaawansowanych systemów uzbrojenia.

Osadzona na podwoziu Jelcza wyrzutnia systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew.

Dostawy seryjnych zestawów Narwi mają być zrealizowane w latach 2027-2035. Łączne zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP na zestawy rakietowe obrony powietrznej krótkiego zasięgu wynosi 23 baterie (46 jednostek ogniowych). Z tej liczby osiem baterii (16 jednostek ogniowych) ma być przeznaczone dla Sił Powietrznych, 12 baterii (24 jednostki ogniowe) dla sił lądowych, dwie baterie (4 jednostki ogniowe) dla Marynarki Wojennej i jedna dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

Baterie przeznaczone dla poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP mają mieć nieco inną konfigurację pod względem wyposażenia, ale zasadniczo składać się będą z kabin dowodzenia systemu IBCS, mobilnych węzłów łączności, polskich radarów kierowania ogniem Sajna, wyrzutni iLauncher z pociskami CAMM-ER opracowanymi zgodnie z polskimi wymaganiami oraz pojazdów transportowo-załadowczych. Większość elementów jednostek ogniowych, w tym radary Sajna i wyrzutnie, będzie umieszczona na podwoziach ciężarowych Jelcz w różnych wersjach.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X