• Wtorek, 28 maja 2024
X

Nowe umowy na sprzęt i amunicję dla WP

11 października w Nowej Dębie, spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły szereg umów z Agencją Uzbrojenia na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego. Chodzi o trzy umowy oraz aneks do jednego z poprzednich kontraktów o łącznej wartości przekraczającej 1 miliard zł.

W ramach pierwszej umowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM dostarczy do Sił Zbrojnych RP 43 mosty towarzyszące MS-20 na podwoziu samochodowym Jelcz. Wartość kontraktu, który zostanie zrealizowany w latach 2025-2028, wynosi około 767 mln zł. Dotychczas OBRUM przekazał Wojsku Polskiemu 12 mostów MS-20, których dostawy zakończono w 2017 roku. Pojazdy mostowe stały się ponadto produktem eksportowym – w 2021 r. OBRUM wyprodukował i dostarczył cztery dostosowane do lokalnych wymagań MS-20 do Wietnamu.

Służący do organizacji przepraw tymczasowych most towarzyszący MS-20 Daglezja-S.

Druga z umów dotyczy pozyskania sześciu nowych wozów dowodzenia Zawilec na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Umowę zrealizuje należąca do do PGZ spółka Rosomak S.A. Wartość pojazdów to około 100 mln zł brutto, a ich dostawy zostaną zrealizowane w 2025 roku. W wozach tego typu zastosowano m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji. Zainstalowany sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez szyfrowane radiostacje, został zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics.

Wozy dowodzenia na platformie Rosomaka przeznaczone są do wspomagania procesu kierowania walką na szczeblu dywizji i brygad.

Trzecia umowa obejmuje pozyskanie podwozi samochodowych oraz pojazdów kołowych Jelcz, na których zostaną zabudowane elementy systemu Naval Strike Missile wchodzące w skład dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych, zakontraktowanych we wrześniu podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wartość zamówienia, które zrealizuje Jelcz sp. z o.o, wynosi około 470 mln zł brutto. Dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024-2029.

Wojsko Polskie ma już na swoim wyposażeniu jedną Morską Jednostkę Rakietową, także posadowioną na podwoziach Jelcza. Podczas MSPO 2023 zakontraktowano pozyskanie dwóch kolejnych MJR.

Z kolei zwarty aneks odnosi się do umowy z 29 kwietnia 2021 roku na dostawy amunicji odłamkowo-burzącej Rak-HE-1 dla 120 mm dla moździerzy samobieżnych M120K Rak. Wspomniana umowa z 2021 roku obejmowała pozyskanie amunicji moździerzowej w latach 2022-2024 za kwotę około 256,3 mln zł brutto. W efekcie zawartego aktualnie aneksu Wojsko Polskie otrzyma dodatkowe kilkanaście tysięcy sztuk amunicji Rak-HE-1 bez zmiany terminu dostaw.

Samobieżny moździerz M120K Rak wchodzi w skład kompanijnych modułów ogniowych, które służą w Siłach Zbrojnych RP.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X