• Wtorek, 25 czerwca 2024
X

Pojazdy minowania narzutowego Baobab-K dla WP

14 czerwca została podpisana umowa na dostawy pojazdów minowania narzutowego Baobab-K oraz kaset minowych i min przeciwpancernych dla Sił Zbrojnych RP.

Umowa na dostawę 24 pojazdów wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym zostanie zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia, a konsorcjum firm w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Huta Stalowa Wola. Wartość zamówienia wynosi około 510 mln zł brutto, a dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2026-2028.

Pojazd minowania narzutowego BAOBAB-K powstał na zamówienie Wojska Polsiego w ramach pracy badawczo- rozwojowej realizowanej przez konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Huta Stalowa Wola w roli lidera oraz Jelcz, BZE BELMA i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. Projekt został realizowany w oparciu o umowę z 28 grudnia 2018 roku zawartą z Agencją Uzbrojenia (wcześniej Inspektorat Uzbrojenia). W Hucie Stalowa Wola został opracowany pojazd, który realizuje zadania minowania narzutowego poprzez ustawianie przeciwpancernych pól minowych, zdolnych zniszczyć lub obezwładniać pojazdy wojsk przeciwnika. Mobilna wyrzutnia min na podwoziu ciężarówki Jelcz P882D.43 8×8 pozwala na ustawianie zapór minowych o różnej wielkości, gęstości minowania i czasie samolikwidacji. Na pojeździe zamontowano sześć wyrzutni min MN-123, z których każda ma 20 kaset po pięć min. BAOBAB-K przeznaczony jest dla pododdziałów inżynieryjnych i ma stanowić element dynamicznego kształtowania sytuacji taktycznej na polu walki w działaniach obronnych.

Pojazd minowania narzutowego Baobab-K.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PMN BAOBAB-K:

∙ Całkowita liczba min: 600 sztuk,

∙ Załoga: 2 osoby,

∙ Czas przeładowania: < 30 min,

∙ Zasięg układania: od 60 do 180 m,

∙ Prędkość układania:od 5 do 20 km/h (dostosowywana automatycznie do gęstości pola minowego),

∙ Długość pola minowego: do 1 800 m.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X