• Czwartek, 30 maja 2024
X

Położenie stępki pod przyszły ORP Wicher

31 stycznia na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość położenia stępki pod pierwszą z jednostek projektu 106 – przyszłego ORP Wicher. Uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, Sił Zbrojnych RP, polskiego przemysłu obronnego, partnerów biznesowych i inne osoby zaangażowane w realizację programu, była pierwszym od 23 lat położeniem stępki pod nowy okręt bojowy dla Marynarki Wojennej RP.

Projekt pozyskania nowych dużych okrętów bojowych rozpoczęto jeszcze w czerwcu 2013 roku, kiedy Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU), obecnie Agencja Uzbrojenia (AU), zainicjował fazę analityczno-koncepcyjną dla projektu zakupu trzech okrętów obrony wybrzeża kryptonim Miecznik, na bazie wcześniej opracowanych wymagań operacyjnych. Mowa była o trzech jednostkach zbliżonej wielkości, co budowany wówczas okręt ORP Ślązak.

Wygląd przyszłej fregaty programu Miecznik.

W lipcu 2021 roku IU zawarł z Konsorcjum „PGZ-Miecznik” umowę na pozyskanie pierwszego okrętu w efekcie pracy rozwojowej i dwóch jednostek seryjnych. Umowa zakłada opracowanie, zbudowanie oraz dostarczenie trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW). W lutym 2022 roku jako bazę platformy okrętowej wskazano projekt Inspiration/Arrowhead 140 oferowany przez Babcock International a jako ZSW Thales TACTICOS, a w następnym miesiącu zatwierdzono docelowe wymagania. Wskazanie platformy, w oparciu o którą powstanie fregata rozpoczęło kolejną fazę programu Miecznik. Rozpoczęto także proces transferu technologii i wiedzy od zagranicznych partnerów do polskich podmiotów konsorcjum oraz przygotowywanie potencjału przemysłowego do rozpoczęcia budowy jednostek. Etap drugi zakłada wykonanie pracy rozwojowej i w efekcie budowę pierwszej fregaty (prototypu) oraz – według najnowszych ustaleń – rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych elementów okrętów, które w trakcie realizacji programu nie ulegną zmianie, np. sekcji kadłuba. Będzie to połączenie wcześniej planowanych etapów drugiego i trzeciego, tak aby skrócić interwał czasowy pomiędzy wejściem do służby pierwszej i ostatniej jednostki. Okręty miały być budowane w systemie blokowym, w którym, według wcześniejszych ustaleń, bloki kadłuba z instalacjami powstawałyby zarówno w PGZ Stocznia Wojenna, jak i w stoczni Remontowa Shipbuilding, integracja i wyposażenie jednostki jako całości następować miały natomiast w PGZ Stocznia Wojenna.

Dzwon okrętowy przyszłego ORP Wicher

Projekt techniczny okrętu był gotowy w lipcu 2023 roku, w stosunku do pierwotnej koncepcji platformy zastosowano rozwiązania zwiększające przeżywalność jednostki na bazie wniosków z oceny działań bojowych okrętów w wojnie rosyjsko-ukraińskiej trwającej od lutego 2022 roku. W sierpniu 2023 roku Polska Grupę Zbrojeniową podpisała z firmą Babcock International umowę ramową, której celem jest utworzenie spółki joint venture. Kilka dni później odbyło się cięcie blach pod pierwszego Miecznika, który otrzyma nazwę ORP Wicher. Wodowanie ma nastąpić w 2026 roku i w tym samym roku mają się rozpocząć testy platformy okrętowej. Dwa lata później ma się rozpocząć proces przekazywania okrętu użytkownikowi, które zajmuje zwykle kilka miesięcy. Po przejęciu fregaty przez Marynarkę Wojenną ma nastąpić etap testowych sprawdzeń funkcjonowania jednostki wraz z ZSW, w tym etapie powinny być wykonane testy systemów bojowych, w tym strzelania rakietowe. Harmonogram przejęcia i odbioru jednostki zakłada przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych, tak aby wejście do służby pierwszego okrętu nastąpiło w 2029 roku. W związku z tym, że pozostałe dwa okręty będą budowane „kaskadowo”, czyli w pewnym stopniu równolegle z pierwszym, po ostatecznym potwierdzeniu możliwości, wyposażenia i uzbrojenia zamontowanych na prototypie, zostaną one doposażone w te elementy. Pozyskana licencja nie tylko umożliwia budowę w Polsce trzech, zmodyfikowanych zgodnie z wymogami polskiej Marynarki Wojennej okrętów, ale też budowę kolejnych pięciu jednostek typu Miecznik, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Stępka pod ORP Wicher.

Polska fregata typu Miecznik ma mieć ok. 7000 ton wyporności maksymalnej, wymiary (długość × szerokość × zanurzenie 138,7 m × 19,7 m × 5,5 m. Napęd złożony z czterech silników o mocy 33,6 MW, pracujących na dwie śruby nastawne, ma zapewniać prędkość maksymalną 26+ węzłów, zasięg ok. 8000 Mm przy prędkości marszowej wynoszącej 12 węzłów oraz autonomiczność 30 dób. Okręt ma mieć cztery generatory elektryczne o mocy ok. 5 MW. Okręt będzie miał pomieszczenia dla załogi liczącej maksymalnie 187 ludzi. Wyposażenie będzie obejmowało łodzie hybrydowe o długości 11 m i 7,5 m, jednostka ma mieć możliwość zaokrętowania modułowych kontenerów lub palet z wyposażeniem. Systemy rozpoznawcze obejmą wielofunkcyjny system radiolokacyjny do wykrywania celów powietrznych i nawodnych z antenami ścianowymi wbudowanymi w maszt zintegrowany, radar wielofunkcyjny z anteną obrotową do wykrywania celów powietrznych, radar kierowania ogniem, optoelektroniczne systemy wizyjne z ruchomymi i nieruchomymi sensorami, kadłubową stację hydrolokacyjną i holowany system hydrolokacyjny. Okręt ma być wyposażony w systemy rozpoznania radioelektronicznego i przeciwdziałania elektronicznego oraz system samoobrony. ZSW Thales TACTICOS będzie połączony ze zintegrowanym mostkiem nawigacyjnym i zintegrowanym systemem łączności i urządzeniami zarządzania instalacjami okrętowymi, tworząc zintegrowany system misji.

Stępka pod ORP Wicher.

Uzbrojenie Miecznika obejmie uniwersalną dziobową wyrzutnię pionowego startu Mk41 VLS z 32 komorami dla pocisków rakietowych. Zasadniczym orężem przeciwlotniczym będzie polska wersja systemu MBDA Sea Ceptor z pociskami CAMM, CAMM–ER i CAMM–MR. Każda z komór wyrzutni Mk41 ma możliwość załadowania modułu z czterema pociskami rodziny CAMM (łącznie maksymalnie 128 pocisków). Na śródokręciu zainstalowane będzie osiem wyrzutni pocisków przeciwokrętowych Saab RBS-15 Mk3E (z możliwością zwiększenia tej liczby do 16). Uzbrojenie artyleryjskie obejmie dziobową armatę uniwersalną OTO Melara Super Rapido Strales kal. 76 mm i dwa zestawy artyleryjskie OSU-35K kal. 35 mm oraz zdalnie sterowane karabiny maszynowe, a do zwalczania okrętów podwodnych – dwie potrójne wyrzutnie torped zop. Hangar lotniczy ma pomieścić jeden śmigłowiec AW101 Merlin lub dwa mniejsze albo bezzałogowe systemy latające. Okręt będzie miał moduł misyjny dla czterech łodzi hybrydowych lub pojazdów bezzałogowych, a także możliwość zaokrętowania do czterech 20-stopowych kontenerów z różnym wyposażeniem.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X