• Piątek, 14 czerwca 2024
X

UE uchwaliła program zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej

1 czerwca Parlament Europejski uchwalił przepisy dotyczące wsparcia produkcji amunicji, czyli tzw. Act in Support of Ammunition Production (ASAP). Chodzi o przyznanie środków finansowych w celu pilnego zwiększenie zdolności przemysłu obronnego Unii Europejskiej do dostarczania pocisków artyleryjskich dla systemów lufowych i rakietowych.

Do 30 czerwca 2025 roku planowane jest zainwestowanie 500 mln euro ze środków unijnych w zwiększenie zdolności produkcyjnych unijnych firm zbrojeniowych. Wsparcie finansowe jest udzielane na tworzenie nowych zakładów produkcyjnych, optymalizację linii, rozbudowę, modernizację lub zmianę przeznaczenia istniejących obiektów, przekwalifikowanie i rozwój pracowników, tworzenie transgranicznych partnerstw przemysłowych, w tym publiczno-prywatnych, na przykład w celu zapewnienia dostępu do strategicznych komponentów i surowców.

W marcu wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell przedstawił trzyczęściowy program amunicyjny. Po pierwsze chodziło o przeznaczenie 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju (EPF) na uzupełnienie rezerw krajowych w tych państwach UE, które zdecydują się przekazać Ukrainie własną amunicję z magazynów. Po drugie, należało wypracować wspólne i skoordynowane podejście do zamówień na pociski artyleryjskie, w celu szybkiego uzupełnienia własnych zapasów oraz zagwarantowania transferu amunicji na Ukrainę w perspektywie średnioterminowej za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony. Kolektywne podejście do zamówień na duże partie amunicji z wykorzystaniem bieżących mocy ma pomóc obniżyć cenę amunicji i skrócić czasy dostaw. Na ten cel przeznaczono kolejny miliard euro z budżetu EFW. Trzecia część planu obejmuje znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych przemysłu obronnego krajów UE, co ma zapewnić zaspokojenie przyszłych potrzeb własnych armii przy równoczesnym udzielaniu pomocy Ukrainie.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X