• Czwartek, 18 lipca 2024
X

Wyniki finansowe Leonardo za 2023 rok i plan przemysłowy na następne lata

Europejski koncern przemysłowy Leonardo ogłosił wyniki finansowe za ubiegły rok oraz przedstawił plan finansowy na najbliższe lata.

Leonardo zaliczyło w 2023 kolejny rok dobrych wyników finansowych, osiągając lub przekraczając zakładane cele. Zamówienia kwotowe wykazują ciągły wzrost, osiągając poziom 17,9 mld euro, co stanowi wzrost o 3,8 proc. w porównaniu z 2022 r.

Dywizja Lotnicza utrzymała wysoki poziom zysków i wyższą rentowności, przy pewnym spadku dochodów w sektorze komercyjnym w związku z odroczeniem niektórych zamówień. Zmniejszenie wartości zamówień w 2023 roku wynikało głównie z kumulacji dużych zamówień w 2022 roku, kiedy otrzymano zlecenie na projekt bezzałogowca EuroMALE oraz modernizację awioniki włoskiej floty samolotów C-27J. Przychody ze sprzedaży były nieco niższe niż w roku 2022, w którym nastąpiła dostawa samolotów EF-2000 dla Kuwejtu. Generalnie jednak utrzymały się wysokie poziomy przychodów z programów Eurofighter, JSF (F-35) i platform własnych.

W Dywizji Śmigłowców rok 2023 zakończono utrzymując dobre wyniki komercyjne i rosnące tempo dostaw, przy zwiększających się przychodach oraz wysokim poziomie nowych zamówień, choć te ostatnie okazały się nieco niższe niż w roku poprzednim (–9 proc.), gdy podpisano lukratywny kontrakt na 32 AW149 dla polskiego MON. W 2023 roku dostawy sięgnęły 185 nowych śmigłowców w porównaniu do 149 w 2022 r. Spadek zleceń rządowych został częściowo skompensowany znaczącym wzrostem zamówień w sektorze cywilnym.

Świetny wynik w 2023 roku osiągnął dział struktur lotniczych Leonardo, który dostarczył 39 sekcji kadłuba i 32 stateczniki na potrzeby programu B787 (22 kadłuby i 13 stateczniki dostarczone w 2022 roku) oraz 31 kadłubów dla ATR (24 w 2022 roku). Łącznie włosko-francuskie konsorcjum ATR zrealizowało dostawę 36 samolotów w porównaniu do 25 w 2022 roku.

W 2023 roku dostawy sięgnęły 185 nowych śmigłowców, wśród których znalazły się pierwsze AW149 dla Wojska Polskiego.

Przedstawiony plan przemysłowy na lata 2024–2028 określił strategię uwolnienia potencjału wzrostu biznesowego koncernu Leonardo,  by zapewnić mocniejszy wzrost przychodów i osiągnięcie dwucyfrowej rentowności do 2026 roku. Założono  pozyskanie w tym okresie skumulowanych zamówień na kwotę 105 mld euro i przychód w wysokości 95 mld euro.  Oznacza to  osiągnięcie w tym okresie skumulowanego rocznego wskaźnik wzrostu (CAGR) zamówień na poziomie 4. proc. i   przychodów na poziomie 6 proc.  Wolne operacyjne przepływy gotówkowe (FOCF) do ostatniego roku planu mają zostać podwojone z uzyskanych w 2023 roku  635 mln euro do 1,35 mld euro, już w 2026 roku  osiągnąć 1 mld euro.

Plan ma zostać zrealizowany poprzez  masową cyfryzację i racjonalizację produktów i usług oraz  poprawę wydajności w całej Grupie oraz inicjatywy w zakresie redukcji kosztów, których celem jest osiągnięcie oszczędności brutto w wysokości 1,8 mld euro w okresie realizacji  jego założeń. Ma to pozwolić na osiągnięcie rentowności rzędu 10 proc. w 2026 roku i 11.5 proc. w 2028 r. Przełoży się to na podwojenie wysokości dywidendy wypłacanej na jedną akcję koncernu.

Leonardo planuje rozwijanie podstawowej działalności w obszarze elektroniki obronnej, śmigłowców i innych statków powietrznych, rozbudowę działu struktur lotniczych i wykorzystanie możliwości tkwiących w obszarze cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Koncern zakłada jednocześnie  transformację modelu biznesowego, przechodząc od specjalizacji w przemyśle obronnym do szerzej pojętego obszaru bezpieczeństwa, co ma się dokonać poprzez ewolucję technologiczną, obejmującą cyfryzację oraz postawienie na domenę interoperacyjności i sztucznej inteligencji.

 

 

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X