• Sobota, 20 lipca 2024
X

Rumunia przekaże Ukrainie swój system przeciwlotniczy Patriot

Obradująca dzisiaj pod przewodnictwem prezydenta rumuńska Najwyższa Rada Obrony Narodowej podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie systemu obrony powietrznej Patriot.

Jak głosi komunikat końcowy z posiedzenia, wydany przez Administrację Prezydenta: Biorąc pod uwagę znaczące pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie, w wyniku ciągłych i masowych ataków Rosji na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną, zwłaszcza na sektor energetyczny, a także regionalne konsekwencje tej sytuacji, w tym na bezpieczeństwo Rumunii, w ścisłym w porozumieniu z sojusznikami członkowie Rady podjęli decyzję o przekazaniu Ukrainie systemu Patriot.

Rumunia nabyła systemy Patriot w konfiguracji PAC3+ z zapasem pocisków GEM-T i PAC-3 MSE.

Rumunia zamówiła na własne potrzeby siedem systemów obrony powietrznej Patriot. Do tej pory zostały dostarczone cztery z nich, z tego dwa uzyskały gotowość operacyjną. Jak wskazano w oświadczeniu decyzja o przekazaniu Ukrainie jednego sytemu została podjęta na podstawie przeprowadzonej oceny technicznych potrzeb i możliwości rumuńskiej armii. Przy czym rząd zapewnia, że podjęto wszelkie środki w celu wyeliminowania ryzyka stworzenia ewentualnych podatności dla krajowego sytemu obrony powietrznej na potencjalne zagrożenia. Obecnie kontynuowane są rozmowy z sojusznikami, aby dodatkowo wzmocnić rumuńską obronę powietrzną systemami posiadanymi przez inne kraje NATO.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X