• Sobota, 20 lipca 2024
X

Szojgu i Gierasimow ścigani przez trybunał w Hadze

24 czerwca II Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego wydała nakazy aresztowania na byłego rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i generała Walerija Gierasimowa, w związku z ich domniemanymi zbrodniami popełnionymi podczas wojny na Ukrainie.

W uzasadnieniu wskazano, że w okresie od co najmniej 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023 r. działający jako minister obrony Siergiej Szojgu oraz Walery Gierasimow, obecny Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji i pierwszy wiceminister obrony, są prawdopodobnie odpowiedzialni za zbrodnię wojenną polegającą na kierowaniu ataków na obiekty cywilne oraz zbrodnię wojenną polegającą na spowodowaniu nadmiernych przypadkowych szkód wśród ludności cywilnej, a także zbrodnię przeciwko ludzkości polegającą na tzw. czynach nieludzkich.

Gaszenie pożaru trafionej przez Rosjan podstacji transformatorowej przez ukraińskich strażaków.

Izba Przygotowawcza II MTK uznała, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że obaj podejrzani ponoszą odpowiedzialność za ataki rakietowe przeprowadzone przez rosyjskie siły zbrojne na ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną. Ataki były skierowane przeciwko obiektom cywilnym, a w przypadku tych obiektów, które w danym czasie mogły kwalifikować się jako cele wojskowe, spodziewane przypadkowe straty i szkody dla ludności cywilnej były wyraźnie nadmierne w stosunku do oczekiwanej korzyści militarnej.

Ponadto kampanię uderzeń rakietowych zakwalifikowano jako postępowanie polegające na wielokrotnym popełnianiu czynów przeciwko ludności cywilnej, dokonywane zgodnie z polityką rosyjskiego państwa. Istnieją zatem uzasadnione podstawy, aby sądzić, że podejrzani umyślnie spowodowali wielkie cierpienie lub poważny uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym ludności cywilnej, ponosząc w ten sposób odpowiedzialność karną za zbrodnię przeciwko ludzkości spowodowaną innymi czynami nieludzkimi.

Pożar w hali turbin elektrowni Trypilskiej.

Mając na uwadze, że kluczowe zarzuty zostały należycie poparte dowodami i innymi istotnymi materiałami przedstawionymi na tym etapie postępowania przez Prokuraturę, Izba MTK uznała, że spełnione zostały prawne przesłanki do wydania wnioskowanych nakazów aresztowania.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X