• Czwartek, 18 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – okręty przeciwminowe

Sporym sukcesem jest budowa w Polsce niszczycieli min projektu 258 Kormoran II. Trzy lata temu rozpoczęto zaś remonty i modernizacje trałowców projektu 207P/M.

W służbie znajduje się jeden niszczyciel min projektu 258 ORP Kormoran, w 2022 roku mają do niego dołączyć dwa kolejne: ORP Albatros i ORP Mewa.

Historia serii niszczycieli min projektu 258 Kormoran II rozpoczęła się formalnie w 2005 roku podjęciem decyzji o rozpoczęciu pracy badawczo-rozwojowej dotyczącej okrętu przeciwminowego Kormoran, która miała być realizowana przez Stocznię Marynarki Wojennej oraz OBR CTM. Po wykonaniu projektu koncepcyjnego, projektu wstępnego oraz opracowaniu założeń niszczyciela min projektu 257 Kormoran (we współpracy z niemiecką stocznią Lürssen), w maju 2009 roku Departament Polityki Zbrojeniowej MON rozpoczął nowy projekt „Nowoczesny niszczyciel min projektu 258 – kryptonim Kormoran II”. Założenia do projektowania okrętu opracowało konsorcjum w składzie Stocznia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Okrętowej i OBR CTM, wybierając jako materiał konstrukcyjny kadłuba i nadbudówki amagnetyczną stal austenityczną. Rozpatrywano koncepcję budowy prototypowego okrętu w Polsce lub za granicą. Na ogłoszone w lipcu 2011 roku przez IU zaproszenie w sprawie wykonania pracy rozwojowej „Nowoczesny niszczyciel min Kormoran II” odpowiedziało kilka polskich i zagranicznych podmiotów. W styczniu 2013 roku szef MON zatwierdził wniosek o IU w sprawie rozpoczęcia negocjacji z konsorcjum stoczni Remontowa Shipbuilding, Centrum Techniki Okrętowej, OBR CTM i Stoczni Marynarki Wojennej, a we wrześniu tego roku podpisano z konsorcjum umowę na budowę prototypu okrętu projektu 258 Kormoran II.

Jednostka nazwana ORP Kormoran weszła do służby w listopadzie 2017 roku. Sprawna realizacja tego kontraktu pozwoliła na podpisanie w grudniu tego roku umowy pomiędzy IU a konsorcjum Remontowa Shipbuilding, OBR CTM oraz PGZ Stocznia Wojenna umowy na dostawę dwóch jednostek typu Kormoran II w wariancie seryjnym. Dokumenty zdawczo-odbiorcze pierwszego okrętu, ORP Albatros, podpisano w sierpniu 2022 roku i tym samym jednostka weszła do eksploatacji. Drugi niszczyciel min, ORP Mewa, ma wejść do służby w listopadzie br. Okręty mają otrzymać nowe zestawy artyleryjskie OSU-35K Tryton kal. 35 mm opracowane przez PIT-Radwar S.A.

W „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021–2035” założono początkowo budowę kolejnych Kormoranów II w latach 2029–2031, ale zgodnie z decyzją kierownictwa MON nastąpiła pozytywna zmiana w tym zakresie. W czerwcu br. podpisano umowę pomiędzy AU a konsorcjum Remontowa Shipbuilding, PGZ Stocznia Wojenna oraz OBR CTM na dostarczenie trzech jednostek projektu 258 wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Zakontraktowane jednostki mają wejść do służby w latach 2026–2027 i będą zmodyfikowane zgodnie z wnioskami z doświadczeń z eksploatacji pierwszych trzech Kormoranów II.

W bieżącym roku rozpoczęto długo oczekiwany remont i modernizację systemów okrętowych kolejnych trałowców projektu 207P/M.

Po wykonaniu w 2019 roku remontu i modernizacji trałowca projektu 207P, ORP Drużno, w Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. (wymieniono m.in. silniki główne na jednostki typu MTU i agregaty prądotwórcze na nowe firmy Cummins, zamontowano nowe sprężarki powietrza Sauer, nowe system klimatyzacji, systemy nawigacyjne, urządzenia łączności zewnętrznej, zamontowano nowy żuraw pokładowy oraz wprowadzono układy automatyki sterowania napędem głównym, elektrownią i systemami pokładowymi) przyszedł czas na prace przy kolejnych okrętach tego typu. W czerwcu br. podpisano umowy na prace przy trzech jednostkach. Zgodnie z umową pomiędzy Komendą Portu Wojennego Świnoujście a Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa „Nauta”. PGZ Stocznia Wojenna i Polska Grupa Zbrojeniowa, wykonana zostanie naprawa główna i dokowa dwóch trałowców projektu 207P Gopło, czyli ORP Necko i ORP Nakło oraz jednej jednostki nowszego projektu 207M Mamry, tj. ORP Mamry. Umowy przewidują naprawę główną i dokową okrętów, które pozwolą na odtworzenie sprawności i resursów technicznych sprzętu. Zakres prac na jednostkach ma być zbliżony do wykonanych na ORP Drużno (przy uwzględnieniu różnic technicznych pomiędzy projektem 207P a 207M). Wymianie podlegać mają silniki główne trałowców – zakłada się montaż nowoczesnych jednostek napędowych produkcji zachodniej. Nie przewiduje się wymiany lub modernizacji uzbrojenia oraz systemów poszukiwania i zwalczania min. ORP Necko i ORP Mamry będą remontowane w PGZ Stocznia Wojenna w latach odpowiednio 2022–2023 oraz 2023–2025, a ORP Nakło w Stoczni Remontowej „Nauta” w latach 2022–2024. Zgodnie z długofalowymi planami modernizacje w zbliżonym zakresie miałoby przejść do dziesięciu jednostek projektu 207P/M.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X