• Sobota, 13 lipca 2024
X

KF-21 Boramae i nie tylko – nowe programy lotnicze Seulu

O ile Republika Korei konsekwentnie modernizuje swój przemysł lotniczy od kilku dekad, o tyle o jego przyspieszonym rozwoju można mówić dopiero na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Rozpoczęte projekty zaowocowały m.in. wdrożeniem do produkcji samolotu szkolenia zaawansowanego T-50 oraz jego bojowych wariantów, jak również śmigłowca wielozadaniowego Surion. Kolejnym etapem wzrostu roli i potencjału południowokoreańskich firm z branży lotniczej staje się realizacja programu samolotu wielozadaniowego KF-21 Boramae w ramach programu Korean Fighter eXperimental (KF-X), jak również opracowanie nowego samolotu transportowego, czy też w końcu kolejne programy śmigłowcowe.

Chcąc cofnąć się do początków południowokoreańskiego programu nowego samolotu wielozadaniowego należałoby przypomnieć deklarację złożoną w marcu 2001 roku przez ówczesnego prezydenta kraju, Kim Dae-junga, który zapowiedział opracowanie takiej maszyny własnymi siłami. O ile pierwsze wymagania techniczne powstały stosunkowo szybko, bowiem już rok później, o tyle w kolejnych latach program odnotował jednak serię opóźnień związanych z wątpliwościami dotyczącymi oceny realności jego realizacji i kompetencji lokalnego przemysłu. Ostatecznie program miał być kontynuowany, choć do opracowania studium wykonalności projektu doszło dopiero w 2008 roku. Dwa lata później do programu dołączyła Indonezja. W tym ostatnim przypadku przemysłowym partnerem Korea Aerospace Industries (KAI) została firma PT Dirgantara Indonesia.

Zapowiedzi przedstawicieli południowokoreańskich władz dotyczące działań na rzecz uniezależnienia się od importu technologii każą spodziewać się systematycznego zwiększania lokalnie wytwarzanych komponentów w konstrukcji samolotu KF-21.

28 grudnia 2015 roku południowokoreańska rządowa agencja zakupów wojskowych (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) zawarła porozumienie z KAI, obejmujące realizację programu stworzenia myśliwca nowej generacji KF-X. KAI, sprzymierzona z amerykańskim Lockheed Martin, jeszcze w marcu 2015 roku została formalnie wskazana na głównego wykonawcę projektu. Program KF-21 realizowany jest obecnie w formule trójstronnej, między KAI (20% udziałów w programie), rządem Korei Południowej (60%) oraz rządem Indonezji (20%). Ten ostatni zobowiązał się do finansowania programu w takim zakresie jeszcze w 2010 roku, a udział tego kraju w programie wiąże się z obietnicą ulokowania tam drugiej linii montażowej KF-21/IF-X oraz transferu niezbędnych technologii.

Na mocy porozumienia zawartego w 2015 roku między KAI i koreańskim rządem, prace nad samolotem mają być sfinalizowane do czerwca 2026 roku (czas realizacji projektu określono na 10,5 roku), aby począwszy od drugiej połowy wspomnianego roku, mogła rozpocząć się produkcja seryjna. Na realizację prac badawczo-rozwojowych przeznaczono równowartość 7,12 mld USD (obecnie wartość programu szacowana jest na 7,8 mld USD, kwota nie uwzględnia kosztu zakupu seryjnych KF-21). Stąd też nie powinno dziwić, że KF-X został obwołany najbardziej kosztownym południowokoreańskim programem zbrojeniowym. W tym miejscu należy zaznaczyć, że rozpoczęcie produkcji seryjnej przewidywano pierwotnie na 2021 rok, później data ta została przesunięta o cztery lata, a ostatecznie na rok 2026.

Pełna wersja artykułu w magazynie Nowa Technika Wojskowa 11/2021.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X