• Wtorek, 28 maja 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – bezałogowce

Siły Zbrojne RP prowadzą liczne programy w zakresie pozyskania bezzałogowych statków powietrznych różnych klas.  Oto ich krótki przegląd. 

Bayraktary TB2
Siły Zbrojne RP nadal oczekują na zakupione 24 maja 2021 roku, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, cztery zestawy bezzałogowych systemów bojowych Bayraktar TB2 (ogółem 24 platformy powietrzne). Do realizacji dostawy pierwszego z tych zestawów ma dojść już pod koniec października 2022 roku. Przekazanie drugiego wyznaczono na kwiecień 2023 roku, trzeciego na październik 2023 roku, a czwartego do końca kwietnia 2024 roku. Na razie terminy te nie wydają się być zagrożone, mimo gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na TB2, które są nie tylko kupowane na uzupełnienie strat przez traktowaną priorytetowo Ukrainę, lecz także cieszą się rosnącym powodzeniem wśród kolejnych zagranicznych kontrahentów. Co ciekawe, 16 marca br. wiceminister obrony Marcin Ociepa poinformował o prowadzonych negocjacjach w sprawie dostaw kolejnych bezzałogowców TB2. Jednakże namacalny finał tych rozmów w postaci podpisanej umowy na razie nie nastąpił.

Pierwszy zestaw bezzałogowców Bayraktar TB2 z sześcioma aparatami latającymi ma być dostarczony do Polski w październiku 2022 roku.

MQ-9 Reaper obok Zefira
Jak już wyżej wspomniano ubiegłoroczna umowa, dotycząca zakupu w Turcji bezzałogowców bojowych Bayraktar TB2, miała charakter interwencyjny i nie była związana z żadnym planowym programem realizowanym zgodnie z programem modernizacji technicznej. Podobnie ma się sytuacja z pilnym zakupem w USA bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Jak poinformował bowiem 28 lutego 2022 roku rzecznik Agencji Uzbrojenia, w związku z rozwojem sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej wybrano do pozyskania bez przetargu właśnie ten typ aparatów. Nie podano liczby dronów, ich konfiguracji ani tego czy będą to aparaty nowe czy używane. Choć w MON postawiono sobie za cel podpisanie umowy na MQ-9 w pierwszym półroczu bieżącego roku, według stanu na koniec lipca negocjacje w przedmiotowej sprawie wciąż się toczyły. Ciekawą kwestią do rozstrzygnięcia wydaje się być sposób kontroli wyposażonych w łącze satelitarne wobec braku polskiego satelity telekomunikacyjnego. Wygląda więc na to, że w tak istotnym elemencie trzeba będzie jakiś czas polegać na kosmicznych zasobach wojsk sojuszniczych lub zagranicznych firm komercyjnych.

Zakup MQ-9 poza planem oznacza, że teoretycznie nadal aktualna jest sprawa pozyskania w przyszłości w ramach programu Zefir bezzałogowców klasy operacyjnej, powszechnie określanej skrótem MALE. Plan Modernizacji Technicznej do 2035 roku przewiduje zakup w sumie czterech zestawów takich aparatów, każdy liczący po trzy bezzałogowce.

Bezzałogowy Orlik
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. wciąż pracują nad realizacją umowy z listopada 2018 roku, na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu kryptonim Orlik. Umowa dotyczy zakupu ośmiu zestawów po pięć platform powietrznych typu PGZ-19R w zamówieniu podstawowym oraz czterech zestawów w zamówieniu opcjonalnym. Dostawy przewidziano na lata 2021–2026, lecz pierwszy z tych terminów nie został dotrzymany. Powodem opóźnienia są zmiany wprowadzane we wciąż rozwijanej konstrukcji aparatu, które pozwolą na spełnienie wymagań operacyjnych wojska. Zgodnie z aktualnie obowiązującym terminarzem pierwszy zestaw BSP Orlik powinien zostać przekazany użytkownikowi do końca pierwszego kwartału 2023 roku.

Program Albatros
Wciąż toczy się ogłoszone w grudniu 2020 roku postępowanie przetargowe w sprawie zakupu dwóch zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu i pionowego startu o kryptonimie Albatros. Aparaty będą służyć do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej przy użyciu sensorów elektrooptycznych i radaru SAR. Śmigłowce mają być wykorzystywane do rozpoznania sił przeciwnika nad morzem, linią brzegową i lądem, a także do poszukiwania rozbitków. Dostawa jednego zestawu stanowi zamówienie gwarantowane, drugi jest przewidziany jako opcja. W wyniku przeprowadzonej oceny z sześciu złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu do składania ofert wstępnych zaproszonych zostało dwóch wykonawców: WB Electronics S.A. oraz Schiebel Elektronische Geräte. Pod koniec lipca postępowanie znajdowało się na etapie oceny oferty wstępnej złożonej tylko przez przedsiębiorstwo Schiebel. Firma ta jest znana z produkcji bezzałogowców Camcopter S-100, zbudowanych w klasycznym układzie śmigłowcowym.

Gladius od WB Electronics
6 maja 2022 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius. Stronami umowy są Agencja Uzbrojenia oraz WB Electronics S.A. Umowa przewiduje dostarczenie czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym. Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius przeznaczone będą do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5, wyposażonych w głowice optoelektroniczne umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno w świetle dziennym jak i z wykorzystaniem termowizji. Rolę efektorów systemu będą pełniły uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne Gladius, zintegrowane z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP systemem kierowania ogniem TOPAZ. W skład bateryjnego modułu wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych Gladius.

Bezzałogowy System Powietrzny FT-5 charakteryzuje się dwusilnikową konstrukcją znacznie zwiększającą niezawodność. FT-5 może być wyposażony w głowice optoelektroniczne, sensory COMINT/ELINT, detektory rozpoznawania skażeń a także uzbrojenie.

Wizjer
29 grudnia 2021 roku podpisano umowę dotyczącą nabycia powietrznych systemów bezzałogowych klasy mini w ramach programu o kryptonimie Wizjer. Przedmiotem transakcji jest dostawa 25 zestawów bezzałogowców wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Umowa zawiera prawo opcji, które przewiduje pozyskanie systemu komputerowego do szkolenia teoretycznego (CBT) oraz systemu zarządzania szkoleniem (SZS). W skład każdego zestawu wchodzą cztery platformy powietrzne typu NeoX-2 Duch wraz z głowicami elektrooptycznymi (EO/IR), jedna naziemna stacja kontroli (NSK), jeden naziemny terminal danych (NTD) oraz jeden przenośny terminal wideo (PTV). Łącznie w ramach umowy Wojsko Polskie otrzyma 100 aparatów latających. Dostawy przewidziano na lata 2024–2027. Stronami umowy były Inspektorat Uzbrojenia MON oraz konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider) wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S.A. w Łodzi oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

BSP NeoX-2 klasy mini jest przeznaczony do prowadzenia działań na rzecz Wojsk Lądowych oraz Wojsk Specjalnych w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT). BSP klasy mini przewidziane są do zastosowania w Wojskach Lądowych na poziomie batalionu.

NeoX-2 Duch to system bezzałogowy, którego płatowiec został opracowany w Zakładzie Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych ITWL.

Aerostaty Barbara
Według informacji MON na lata 2025–2030 w ramach programu o kryptonimie Barbara planuje się pozyskanie czterech systemów bezzałogowych aerostatów, zdolnych do ciągłego radiolokacyjnego nadzoru przestrzeni powietrznej. Prace analityczne w tym kierunku są prowadzone co najmniej od 2018 roku. Choć na razie typ aerostatów nie został wybrany, w czerwcu 2022 roku rozpoczęto pewne działania w kierunku zaprojektowania infrastruktury dla pierwszego posterunku w jednej z lokalizacji w województwie lubelskim lub podkarpackim.

Program Obserwator
Program operacyjny Obserwator ma objąć pozyskanie satelitów i mikrosatelitów, które obok samolotów rozpoznawczych oraz dronów będą źródłem systematycznego pozyskiwania danych obrazowych dla potrzeb Sił Zbrojnych. Wraz z nimi wojsko planuje posiadać naziemne systemy do obsługi i kontroli parametrów orbitalnych platform kosmicznych, a także umieszczonych na nich sensorów. Perspektywa wejścia w posiadanie własnych satelitów znacznie się przybliżyła po ogłoszeniu 23 marca przez ministra Błaszczaka rozpoczęcia negocjacji z nieujawnionym parterem francuskim, które dotyczą pozyskania przez Polskę dwóch satelitów rozpoznania obrazowego.

Jednocześnie MON nie zamierza rezygnować ze zdolności budowanych siłami podmiotów krajowych. 29 lipca br. Agencja Uzbrojenia ogłosiła postępowanie na opracowanie Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi o nazwie MikroGlob. Wstępnie zakłada się zarządzanie konstelacją złożoną z czterech obiektów do optycznej obserwacji Ziemi (pasma PAN, R, G, B, NIR), która mogłaby zostać rozszerzona o satelitę radarowego SAR i ewentualnie satelitę naukowego do badań środowiska.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X